A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Cipari 291
Un arī septītā mēnesī, pirmā mēneša dienā, lai jums ir svēta sapulce, - nekādu darbu jums nebūs darīt, - tā lai jums ir trumetēšanas diena.
2
Tad jums būs sataisīt dedzināmo upuri Tam Kungam par saldu smaržu, vienu vērsēnu no lieliem lopiem, vienu aunu, septiņus gada vecus jērus, kas bez vainas,
3
Un viņu ēdamo upuri no kviešu miltiem, kas ar eļļu sajaukti, trīs desmitās tiesas uz vērsēnu un divas desmitās tiesas uz aunu,
4
Un vienu desmito tiesu uz ikvienu no tiem septiņiem jēriem,
5
Un vienu āzi par grēku upuri, jums par salīdzināšanu,
6
Klāt pie tā mēneša dedzināmā upura un viņa ēdamā upura un pie tā ikdienas dedzināmā upura un viņa ēdamā upura un viņu dzeramiem upuriem, pēc viņu tiesas, par saldu smaržu, par uguns upuri Tam Kungam.
7
Un desmitā dienā šinī septītā mēnesī lai jums ir svēta sapulce; jums būs savas dvēseles mērdēt(gavēt), nekādu darbu jums nebūs darīt.
8
Bet jums būs upurēt dedzināmo upuri Tam Kungam par saldu smaržu, vienu vērsēnu no lieliem lopiem, vienu aunu, septiņus gada vecus jērus; tie lai jums ir bez vainas; -
9
Un viņu ēdamo upuri no kviešu miltiem, kas ar eļļu sajaukti, trīs desmitās tiesas uz vērsēnu, divas desmitās tiesas uz aunu,
10
Un vienu desmito tiesu uz ikvienu no tiem septiņiem jēriem,
11
Vienu āzi par grēku upuri, klāt pie tā grēku salīdzināšanas upura un pie ikdienas dedzināmā upura un viņa ēdamā upura un viņu dzeramiem upuriem.
12
Un arī piecpadsmitā dienā šinī septītā mēnesī lai jums ir svēta sapulce; nekādu darbu jums nebūs darīt, bet septiņas dienas Tam Kungam svētkus svētīt.
13
Un jums būs pienest dedzināmo upuri, uguns upuri, par saldu smaržu Tam Kungam, trīspadsmit vērsēnus no liellopiem, divus aunus, četrpadsmit gada vecus jērus, - bez vainas lai tie ir, -
14
Un viņu ēdamo upuri no kviešu miltiem, kas ar eļļu sajaukti, trīs desmit tiesas uz ikvienu no tiem trīspadsmit vēršiem, divdesmit tiesas uz ikvienu no tiem diviem auniem.
15
Un vienu desmito tiesu uz ikvienu no tiem četrpadsmit jēriem,
16
Un vienu āzi par grēku upuri, klāt pie tā ikdienas dedzināmā upura, viņa ēdamā upura un viņa dzeramā upura.
17
Un otrā dienā divpadsmit vērsēnus no liellopiem, divus aunus, četrpadsmit gada vecus jērus, kas bez vainas,
18
Un viņu ēdamo upuri un viņu dzeramo upuri pie vēršiem, pie auniem un pie jēriem, pēc viņu skaita, - kā pienākas,
19
Un vienu āzi par grēku upuri, klāt pie tā ikdienas dedzināmā upura un viņu dzeramiem upuriem.
20
Un trešā dienā vienpadsmit vēršus, divus aunus, četrpadsmit gada vecus jērus, kas bez vainas;
21
Un viņu ēdamos upurus un viņu dzeramos upurus pie vēršiem, pie auniem un pie jēriem pēc viņu skaita, kā pienākas,
22
Un vienu āzi par grēku upuri, klāt pie tā ikdienas dedzināmā upura un viņa ēdamā upura un dzeramā upura.
23
Un ceturtā dienā desmit vēršus, divus aunus, četrpadsmit gada vecus jērus, kas bez vainas,
24
Viņu ēdamos upurus un viņu dzeramos upurus pie vēršiem, pie auniem un pie jēriem pēc viņu skaita, kā pienākas,
25
Un vienu āzi par grēku upuri, klāt pie tā ikdienas dedzināmā upura, viņa ēdamā upura un viņa dzeramā upura.
26
Un piektā dienā deviņus vēršus, divus aunus, četrpadsmit gada vecus jērus, kas bez vainas,
27
Līdz ar viņu ēdamiem upuriem un ar viņu dzeramiem upuriem pie vēršiem, pie auniem un pie jēriem pēc viņu skaita, kā pienākas,
28
Un vienu āzi par grēku upuri, klāt pie tā ikdienas dedzināmā upura, un viņa dzeramā upura.
29
Un sestā dienā astoņus vēršus, divus aunus, četrpadsmit gada vecus jērus, kas bez vainas,
30
Līdz ar viņu ēdamiem upuriem un ar viņu dzeramiem upuriem pie vēršiem, pie auniem un pie jēriem pēc viņu skaita, kā pienākas,
31
Un vienu āzi par grēku upuri, klāt pie tā ikdienas dedzināmā upura, viņa ēdamā upura un viņa dzeramiem upuriem.
32
Un septītā dienā septiņus vēršus, divus aunus, četrpadsmit gada vecus jērus, kas bez vainas,
33
Līdz ar viņu ēdamiem upuriem un ar viņu dzeramiem upuriem pie vēršiem, pie auniem un pie jēriem pēc viņu skaita, kā pienākas,
34
Un vienu āzi par grēku upuri, klāt pie tā ikdienas dedzināmā upura, viņa ēdamā upura un viņa dzeramā upura.
35
Astotā dienā lai jums ir svēta sapulce; nekādu darbu jums nebūs darīt.
36
Un jums būs pienest dedzināmo upuri, uguns upuri, par saldu smaržu Tam Kungam, vienu vērsi, vienu aunu, septiņus gada vecus jērus, kas bez vainas,
37
Viņu ēdamos upurus, viņu dzeramos upurus pie tā vērša, pie tā auna un pie tiem jēriem pēc viņu skaita, kā pienākas,
38
Un vienu āzi par grēku upuri klāt pie tā ikdienas dedzināmā upura un viņa ēdamā upura un viņa dzeramā upura.
39
To jums Tam Kungam būs darīt savos noliktos laikos, līdz ar saviem solījumiem un savām labprātības dāvanām, saviem dedzināmiem upuriem un saviem ēdamiem upuriem un dzeramiem upuriem un saviem pateicības upuriem.
40
Un Mozus sacīja Izraēla bērniem visu, ko Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.Cipari 29:1

Cipari 29:2

Cipari 29:3

Cipari 29:4

Cipari 29:5

Cipari 29:6

Cipari 29:7

Cipari 29:8

Cipari 29:9

Cipari 29:10

Cipari 29:11

Cipari 29:12

Cipari 29:13

Cipari 29:14

Cipari 29:15

Cipari 29:16

Cipari 29:17

Cipari 29:18

Cipari 29:19

Cipari 29:20

Cipari 29:21

Cipari 29:22

Cipari 29:23

Cipari 29:24

Cipari 29:25

Cipari 29:26

Cipari 29:27

Cipari 29:28

Cipari 29:29

Cipari 29:30

Cipari 29:31

Cipari 29:32

Cipari 29:33

Cipari 29:34

Cipari 29:35

Cipari 29:36

Cipari 29:37

Cipari 29:38

Cipari 29:39

Cipari 29:40Cipari 1 / Чи 1

Cipari 2 / Чи 2

Cipari 3 / Чи 3

Cipari 4 / Чи 4

Cipari 5 / Чи 5

Cipari 6 / Чи 6

Cipari 7 / Чи 7

Cipari 8 / Чи 8

Cipari 9 / Чи 9

Cipari 10 / Чи 10

Cipari 11 / Чи 11

Cipari 12 / Чи 12

Cipari 13 / Чи 13

Cipari 14 / Чи 14

Cipari 15 / Чи 15

Cipari 16 / Чи 16

Cipari 17 / Чи 17

Cipari 18 / Чи 18

Cipari 19 / Чи 19

Cipari 20 / Чи 20

Cipari 21 / Чи 21

Cipari 22 / Чи 22

Cipari 23 / Чи 23

Cipari 24 / Чи 24

Cipari 25 / Чи 25

Cipari 26 / Чи 26

Cipari 27 / Чи 27

Cipari 28 / Чи 28

Cipari 29 / Чи 29

Cipari 30 / Чи 30

Cipari 31 / Чи 31

Cipari 32 / Чи 32

Cipari 33 / Чи 33

Cipari 34 / Чи 34

Cipari 35 / Чи 35

Cipari 36 / Чи 36