Latvijas Bībele 1685
A A A A A

Cipari 28

1

  Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:

2

  Pavēli Izraēla bērniem un saki tiem: gādājiet manu upuri, manu maizi, priekš maniem uguns upuriem, man par saldu smaržu, ka jūs man upurējat savā laikā.

3

  Un tev viņiem būs sacīt: šie ir tie uguns upuri, ko jums būs upurēt Tam Kungam: divus gada vecus jērus, kas bez vainas, arvien ik dienas par dedzināmo upuri.

4

  Vienu jēru tev būs no rīta sataisīt un otru jēru ap vakaru,

5

  Un desmito tiesu ēfas kviešu miltu par ēdamu upuri, sajauktu ar vienu ceturtdaļu inna sagrūstas eļļas.

6

  Šis ir tas ikdienas dedzināmais upuris, kas iestādīts Sinaī kalnā par saldu smaržu, uguns upuris Tam Kungam.

7

  Un viņa dzeramais upuris lai ir viena inna ceturtdaļa uz vienu jēru; svētā vietā būs upurēt vīna dzeramo upuri Tam Kungam.

8

  Un to otru jēru tev būs sataisīt ap vakaru, itin kā to ēdamo upuri no rīta un kā viņa dzeramo upuri tev to būs sataisīt, uguns upuri par saldu smaržu Tam Kungam.

9

  Bet uz dusēšanas dienu: divus gada vecus jērus, kas bez vainas, un par ēdamu upuri divas desmitās tiesas kviešu miltu, kas ar eļļu sajaukti, līdz ar to piederīgo dzeramo upuri.

10

  Šis ir dusēšanas dienas dedzināmais upuris, ikvienā dusēšanas dienā, klāt pie tā ikdienas dedzināmā upura un tā piederīgā dzeramā upura,

11

  Un savu mēnešu iesākumos jums būs upurēt Tam Kungam dedzināmo upuri, divus vērsēnus no lieliem lopiem un vienu aunu un septiņus gada vecus jērus, kas bez vainas,

12

  Un par ēdamu upuri trīs desmitās tiesas kviešu miltu, kas ar eļļu sajaukti, uz ikvienu vērsi un divas desmitās tiesas kviešu miltu, kas ar eļļu sajaukti, pie ikviena auna par ēdamu upuri,

13

  Un par ēdamu upuri vienu desmito tiesu kviešu miltu, kas ar eļļu sajaukti, uz ikvienu jēru, tas ir dedzināms upuris par saldu smaržu, uguns upuris Tam Kungam.

14

  Un viņa dzeramais upuris lai ir pusinna uz ikvienu vērsi un inna trešā tiesa vīna uz aunu un inna ceturtdaļa uz jēru, šis ir tas dedzināmais upuris ikkatrā jaunā mēnesī pēc gada mēnešiem.

15

  Un viens āzis lai top sataisīts par grēku upuri Tam Kungam, klāt pie tā ikdienas dedzināmā upura līdz ar viņa dzeramo upuri.

16

  Un pirmā mēnesī četrpadsmitajā dienā ir Pasa svētki Tam Kungam.

17

  Un šī mēneša piecpadsmitajā dienā ir tie svētki. Septiņas dienas būs ēst neraudzētas maizes.

18

  Pirmā dienā lai ir svēta sapulce; nekādu darbu jums nebūs darīt.

19

  Bet uguns upuri jums būs upurēt par dedzināmo upuri Tam Kungam, divus vērsēnus no lieliem lopiem un vienu aunu, ir septiņus gadu vecus jērus, kas bez vainas.

20

  Un viņa ēdamais upuris lai ir kviešu milti, kas ar eļļu sajaukti, trīs desmitās tiesas uz ikkatru vērsēnu, un uz aunu jums būs sataisīt divas desmitās tiesas.

21

  Vienu desmit tiesu tev būs sataisīt uz ikvienu no tiem septiņiem jēriem,

22

  Pēc tam āzi par grēku upuri, jums par salīdzināšanu.

23

  Klāt pie tā rīta upura, kas ir tas ikdienas dedzināmais upuris, to jums būs darīt.

24

  Un tā jums ikdienas, visas septiņas dienas, būs sataisīt tā uguns upura maizi par saldu smaržu Tam Kungam; klāt pie tā ikdienas dedzināmā upura to būs sataisīt līdz ar viņa dzeramo upuri.

25

  Un septītā dienā lai jums ir svēta sapulce, nekādu darbu jums nebūs darīt.

26

  Un tai pirmaju dienā, kad jūs Tam Kungam upurējat ēdamu upuri pēc savām nedēļām, lai jums ir svēta sapulce, nekādu darbu jums nebūs darīt.

27

  Tad jums Tam Kungam būs upurēt dedzināmo upuri par saldu smaržu, divus vērsēnus no lieliem lopiem, vienu aunu, septiņus gada vecus jērus,

28

  Un viņu ēdamo upuri no kviešu miltiem, kas ar eļļu sajaukti, trīs desmitās tiesas uz ikkatru vērsi, divas desmitās tiesas uz aunu,

29

  Vienu desmito tiesu uz ikvienu no tiem septiņiem jēriem,

30

  Vienu āzi jums par salīdzināšanu,

31

  Klāt pie tā ikdienas dedzināmā upura ar viņa ēdamo upuri jums šās lietas būs sataisīt; tās jums lai ir bez vainas līdz ar viņu dzeramiem upuriem.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685