A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Cipari 21
Un Tas Kungs runāja uz Mozu un uz Āronu un sacīja:
2
Izraēla bērniem lēģeri būs apmest, ikvienam apakš sava karoga, pēc savu tēvu nama zīmēm, visapkārt saiešanas teltij pretī.
3
Pret rīta pusi būs apmesties Jūda lēģera karogam pēc saviem pulkiem, un Naesonam, Aminadaba dēlam, Jūda bērnu virsniekam;
4
Tā pulks un viņa skaitītie bija septiņdesmit četri tūkstoši un sešsimt.
5
Un pie viņa klāt būs apmesties Īzašara ciltij, un Nataneēlim, Cuāra dēlam, Īzašara bērnu virsniekam.
6
Tā pulks un viņa skaitītie bija piecdesmit četri tūkstoši un četrsimt.
7
Un Zebulona ciltij un Eliabam, Elona dēlam, Zebulona bērnu virsniekam.
8
Tā pulks un viņa skaitītie bija piecdesmit septiņi tūkstoši un četrsimt.
9
Visi Jūda lēģera skaitītie bija simts astoņdesmit seši tūkstoši un četrsimt pēc saviem pulkiem; tiem būs pirmiem celties.
10
Rūbena lēģera karogam būs turēties pret dienasvidu pēc saviem pulkiem, un Elicuram, Cedeūra dēlam, Rūbena bērnu virsniekam.
11
Tā pulks un viņa skaitītie bija četrdesmit seši tūkstoši un piecsimti.
12
Un pie viņa klāt būs apmesties Sīmeana ciltij, un Zelumiēlim, Curi-Zadaja dēlam, Sīmeana bērnu virsniekam.
13
Tā pulks un viņa skaitītie bija piecdesmit deviņi tūkstoši un trīs simti.
14
Un blakām Gada ciltij un Eliazavam, Regueļa dēlam, Gada bērnu virsniekam.
15
Tā pulks un viņa skaitītie bija četrdesmit pieci tūkstoši sešsimt un piecdesmit.
16
Visi Rūbena lēģera skaitītie bija simts piecdesmit viens tūkstotis četrsimt piecdesmit pēc saviem pulkiem, un tiem būs otriem celties.
17
Pēc tam saiešanas telts lai ceļas ar Levitu lēģeri lēģeru starpā; kā tie apmetās, tā tiem būs celties, ikvienam savā vietā, pēc saviem karogiem.
18
Evraīma lēģera karogam būs būt pret vakariem pēc saviem pulkiem, un Elizamam, Amiuda dēlam, Evraīma bērnu virsniekam.
19
Tā pulks un viņa skaitītie bija četrdesmit tūkstoši un piecsimt.
20
Un pie viņa klāt Manasus cilts un Gamliēls, Pedacura dēls, Manasus bērnu virsnieks.
21
Tā pulks un viņa skaitītie bija trīsdesmit divi tūkstoši un divi simti.
22
Un tad Benjamina cilts un Abidans, Gideona dēls, Benjamina bērnu virsnieks.
23
Tā pulks un viņa skaitītie bija trīsdesmit pieci tūkstoši un četrsimt.
24
Visi Evraīma lēģera skaitītie bija simts astoņi tūkstoši un simts pēc saviem pulkiem, un tiem būs celties trešiem.
25
Dana lēģera karogam būs būt pret ziemeļiem pēc saviem pulkiem, un Aķiēzeram, Ami-Zadaja dēlam, Dana bērnu virsniekam.
26
Tā pulks bija sešdesmit divi tūkstoši un septiņsimt.
27
Un pie viņa klāt lai apmetās Ašera cilts, un Paģiēls, Okrana dēls, Ašera bērnu virsnieks.
28
Tā pulks un viņa skaitītie bija četrdesmit viens tūkstotis un piecsimt.
29
Un tad Navtalus cilts un Aķira, Enana dēls, Navtalus bērnu virsnieks.
30
Tā pulks un viņa skaitītie bija piecdesmit trīs tūkstoši un četrsimt.
31
Visi Dana lēģera skaitītie bija simts piecdesmit septiņi tūkstoši sešsimt; tiem būs pēdīgiem celties pēc saviem karogiem.
32
Šie ir Izraēla bērnu skaitītie pēc savu tēvu namiem; visi bija sešsimt trīs tūkstoši piecsimt un piecdesmit.
33
Bet Leviti netapa skaitīti Izraēla bērnu starpā, kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.
34
Un Izraēla bērni darīja visu, ko Tas Kungs Mozum bija pavēlējis; tā tie apmetās pēc saviem karogiem, un tā tie cēlās, ikviens pēc savas cilts, pēc savu tēvu nama.Cipari 2:1

Cipari 2:2

Cipari 2:3

Cipari 2:4

Cipari 2:5

Cipari 2:6

Cipari 2:7

Cipari 2:8

Cipari 2:9

Cipari 2:10

Cipari 2:11

Cipari 2:12

Cipari 2:13

Cipari 2:14

Cipari 2:15

Cipari 2:16

Cipari 2:17

Cipari 2:18

Cipari 2:19

Cipari 2:20

Cipari 2:21

Cipari 2:22

Cipari 2:23

Cipari 2:24

Cipari 2:25

Cipari 2:26

Cipari 2:27

Cipari 2:28

Cipari 2:29

Cipari 2:30

Cipari 2:31

Cipari 2:32

Cipari 2:33

Cipari 2:34Cipari 1 / Cip 1

Cipari 2 / Cip 2

Cipari 3 / Cip 3

Cipari 4 / Cip 4

Cipari 5 / Cip 5

Cipari 6 / Cip 6

Cipari 7 / Cip 7

Cipari 8 / Cip 8

Cipari 9 / Cip 9

Cipari 10 / Cip 10

Cipari 11 / Cip 11

Cipari 12 / Cip 12

Cipari 13 / Cip 13

Cipari 14 / Cip 14

Cipari 15 / Cip 15

Cipari 16 / Cip 16

Cipari 17 / Cip 17

Cipari 18 / Cip 18

Cipari 19 / Cip 19

Cipari 20 / Cip 20

Cipari 21 / Cip 21

Cipari 22 / Cip 22

Cipari 23 / Cip 23

Cipari 24 / Cip 24

Cipari 25 / Cip 25

Cipari 26 / Cip 26

Cipari 27 / Cip 27

Cipari 28 / Cip 28

Cipari 29 / Cip 29

Cipari 30 / Cip 30

Cipari 31 / Cip 31

Cipari 32 / Cip 32

Cipari 33 / Cip 33

Cipari 34 / Cip 34

Cipari 35 / Cip 35

Cipari 36 / Cip 36