A A A A A
Latvijas Bībele 1685

Cipari 2

1

  Un Tas Kungs runāja uz Mozu un uz Āronu un sacīja:

2

  Izraēla bērniem lēģeri būs apmest, ikvienam apakš sava karoga, pēc savu tēvu nama zīmēm, visapkārt saiešanas teltij pretī.

3

  Pret rīta pusi būs apmesties Jūda lēģera karogam pēc saviem pulkiem, un Naesonam, Aminadaba dēlam, Jūda bērnu virsniekam;

4

  Tā pulks un viņa skaitītie bija septiņdesmit četri tūkstoši un sešsimt.

5

  Un pie viņa klāt būs apmesties Īzašara ciltij, un Nataneēlim, Cuāra dēlam, Īzašara bērnu virsniekam.

6

  Tā pulks un viņa skaitītie bija piecdesmit četri tūkstoši un četrsimt.

7

  Un Zebulona ciltij un Eliabam, Elona dēlam, Zebulona bērnu virsniekam.

8

  Tā pulks un viņa skaitītie bija piecdesmit septiņi tūkstoši un četrsimt.

9

  Visi Jūda lēģera skaitītie bija simts astoņdesmit seši tūkstoši un četrsimt pēc saviem pulkiem; tiem būs pirmiem celties.

10

  Rūbena lēģera karogam būs turēties pret dienasvidu pēc saviem pulkiem, un Elicuram, Cedeūra dēlam, Rūbena bērnu virsniekam.

11

  Tā pulks un viņa skaitītie bija četrdesmit seši tūkstoši un piecsimti.

12

  Un pie viņa klāt būs apmesties Sīmeana ciltij, un Zelumiēlim, Curi-Zadaja dēlam, Sīmeana bērnu virsniekam.

13

  Tā pulks un viņa skaitītie bija piecdesmit deviņi tūkstoši un trīs simti.

14

  Un blakām Gada ciltij un Eliazavam, Regueļa dēlam, Gada bērnu virsniekam.

15

  Tā pulks un viņa skaitītie bija četrdesmit pieci tūkstoši sešsimt un piecdesmit.

16

  Visi Rūbena lēģera skaitītie bija simts piecdesmit viens tūkstotis četrsimt piecdesmit pēc saviem pulkiem, un tiem būs otriem celties.

17

  Pēc tam saiešanas telts lai ceļas ar Levitu lēģeri lēģeru starpā; kā tie apmetās, tā tiem būs celties, ikvienam savā vietā, pēc saviem karogiem.

18

  Evraīma lēģera karogam būs būt pret vakariem pēc saviem pulkiem, un Elizamam, Amiuda dēlam, Evraīma bērnu virsniekam.

19

  Tā pulks un viņa skaitītie bija četrdesmit tūkstoši un piecsimt.

20

  Un pie viņa klāt Manasus cilts un Gamliēls, Pedacura dēls, Manasus bērnu virsnieks.

21

  Tā pulks un viņa skaitītie bija trīsdesmit divi tūkstoši un divi simti.

22

  Un tad Benjamina cilts un Abidans, Gideona dēls, Benjamina bērnu virsnieks.

23

  Tā pulks un viņa skaitītie bija trīsdesmit pieci tūkstoši un četrsimt.

24

  Visi Evraīma lēģera skaitītie bija simts astoņi tūkstoši un simts pēc saviem pulkiem, un tiem būs celties trešiem.

25

  Dana lēģera karogam būs būt pret ziemeļiem pēc saviem pulkiem, un Aķiēzeram, Ami-Zadaja dēlam, Dana bērnu virsniekam.

26

  Tā pulks bija sešdesmit divi tūkstoši un septiņsimt.

27

  Un pie viņa klāt lai apmetās Ašera cilts, un Paģiēls, Okrana dēls, Ašera bērnu virsnieks.

28

  Tā pulks un viņa skaitītie bija četrdesmit viens tūkstotis un piecsimt.

29

  Un tad Navtalus cilts un Aķira, Enana dēls, Navtalus bērnu virsnieks.

30

  Tā pulks un viņa skaitītie bija piecdesmit trīs tūkstoši un četrsimt.

31

  Visi Dana lēģera skaitītie bija simts piecdesmit septiņi tūkstoši sešsimt; tiem būs pēdīgiem celties pēc saviem karogiem.

32

  Šie ir Izraēla bērnu skaitītie pēc savu tēvu namiem; visi bija sešsimt trīs tūkstoši piecsimt un piecdesmit.

33

  Bet Leviti netapa skaitīti Izraēla bērnu starpā, kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.

34

  Un Izraēla bērni darīja visu, ko Tas Kungs Mozum bija pavēlējis; tā tie apmetās pēc saviem karogiem, un tā tie cēlās, ikviens pēc savas cilts, pēc savu tēvu nama.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685