Instagram
English
A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
Cipari 17
1
Tad Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:
2
Runā uz Izraēla bērniem un ņem no tiem priekš ikviena tēva nama vienu zizli, no visiem viņu virsniekiem pēc viņu tēvu namiem divpadsmit zižļus; tev ikviena vārdu būs rakstīt uz viņa zizli.
3
Bet Ārona vārdu tev būs rakstīt uz Levja cilts zizli, jo ikvienam zizlim būs būt priekš sava tēva nama galvas.
4
Un tev tos būs nolikt saiešanas teltī liecības priekšā, kur es ar jums sanāku.
5
Un tad tā vīra zizlis, ko es izvēlēšu, zaļos, un es klusināšu Izraēla bērnu kurnēšanu pret mani, ar ko tie pret jums kurn.
6
Un Mozus runāja uz Izraēla bērniem. Tad visi viņu virsnieki viņam deva ikviens virsnieks vienu zizli, pēc saviem tēvu namiem divpadsmit zižļus; tur arī Ārona zizlis bija starp viņu zižļiem.
7
Un Mozus nolika tos zižļus Tā Kunga priekšā liecības teltī.
8
Un otrā ritā, kad Mozus iegāja liecības teltī, tad redzi, Ārona zizlis priekš Levja nama zaļoja, un ziedi bija izplaukuši un bija nesuši mandeles.
9
Un Mozus iznesa visus šos zižļus no Tā Kunga priekšas pie visiem Izraēla bērniem, un tie to redzēja, un ikviens ņēma savu zizli.
10
Tad Tas Kungs sacīja uz Mozu: nes Ārona zizli atpakaļ liecības priekšā, to paglabāt par zīmi pārgalvjiem; tā tev to kurnēšanu pret mani būs apklusināt, ka tiem nav jāmirst.
11
Un Mozus tā darīja; itin kā Tas Kungs tam bija pavēlējis, tā viņš darīja.
12
Tad Izraēla bērni runāja uz Mozu: redzi, mēs mirstam, mēs ejam bojā, mēs visi ejam bojā.
13
Ikviens, kas pie Tā Kunga dzīvokļa pieiet, tam jāmirst; vai tad mums patiesi būs iet bojā?
Cipari 17:1
Cipari 17:2
Cipari 17:3
Cipari 17:4
Cipari 17:5
Cipari 17:6
Cipari 17:7
Cipari 17:8
Cipari 17:9
Cipari 17:10
Cipari 17:11
Cipari 17:12
Cipari 17:13
Cipari 1 / Cip 1
Cipari 2 / Cip 2
Cipari 3 / Cip 3
Cipari 4 / Cip 4
Cipari 5 / Cip 5
Cipari 6 / Cip 6
Cipari 7 / Cip 7
Cipari 8 / Cip 8
Cipari 9 / Cip 9
Cipari 10 / Cip 10
Cipari 11 / Cip 11
Cipari 12 / Cip 12
Cipari 13 / Cip 13
Cipari 14 / Cip 14
Cipari 15 / Cip 15
Cipari 16 / Cip 16
Cipari 17 / Cip 17
Cipari 18 / Cip 18
Cipari 19 / Cip 19
Cipari 20 / Cip 20
Cipari 21 / Cip 21
Cipari 22 / Cip 22
Cipari 23 / Cip 23
Cipari 24 / Cip 24
Cipari 25 / Cip 25
Cipari 26 / Cip 26
Cipari 27 / Cip 27
Cipari 28 / Cip 28
Cipari 29 / Cip 29
Cipari 30 / Cip 30
Cipari 31 / Cip 31
Cipari 32 / Cip 32
Cipari 33 / Cip 33
Cipari 34 / Cip 34
Cipari 35 / Cip 35
Cipari 36 / Cip 36