A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Cipari 131
Un Tas Kungs runāja uz Mozu sacīdams:
2
Izsūti vīrus, kas izlūko Kanaāna zemi, ko es Izraēla bērniem dodu; no ikvienas cilts tev būs sūtīt vienu vīru, kas visi ir virsnieki viņu starpā.
3
Tad Mozus tos izsūtīja no Pārana tuksneša pēc Tā Kunga vārda; visi tie vīri bija Izraēla bērnu virsnieki.
4
Un šie ir viņu vārdi: no Rūbena cilts Zamuūs, Cakura dēls,
5
No Sīmeana cilts Zāvats, Korus dēls,
6
No Jūda cilts Kālebs, Jevuna dēls,
7
No Īzašara cilts Jiģeāls, Jāzepa dēls,
8
No Evraīma cilts Ozeūs, Nuna dēls,
9
No Benjamina cilts Paltus, Rapus dēls,
10
No Zebulona cilts Gadiēls, Zodus dēls,
11
No Jāzepa cilts, (tas ir) no Manasus cilts Gadus, Zuzus dēls,
12
No Dana cilts Amiēls, Ģemalus dēls,
13
No Ašera cilts Zeturs, Miķaļa dēls,
14
No Navtalus cilts Nakbus, Vavsus dēls,
15
No Gada cilts Guēls, Mākus dēls.
16
Šie ir to vīru vārdi, ko Mozus sūtīja, to zemi izlūkot. Un Mozus nosauca Ozeu, Nuna dēlu, Jozuū.
17
Un Mozus tos sūtīja, Kanaāna zemi izlūkot, un tiem sacīja: ceļaties šeit no dienvidu(Negeba) puses un ejat augšām uz tiem kalniem.
18
Un apraugāt to zemi, kāda tā ir, un tos ļaudis, kas tur dzīvo, vai tie ir stipri, vai vāji, vai maz, vai daudz;
19
Un kāda tā zeme, kur tie dzīvo, vai tā laba vai nelaba, un kādas pilsētas tur ir, kur tie dzīvo, vai tie dzīvo lēģeros vai stiprās pilīs;
20
Un kāda tā zeme, vai tauka, vai liesa, vai koki tur ir, vai ne. Esiet droši un ņemat līdz no zemes augļiem; jo tas notika pašā pirmo vīna ogu laikā.
21
Un tie aizgāja un izlūkoja to zemi no Cin tuksneša līdz Rekabai, kur iet uz Amatu.
22
Un tie aizgāja no dienvidu(Negeba) puses un nāca Ebronē, un tur bija Aķimans, Zezaūs un Talmaūs, Enaka bērni. Bet Ebrones pilsēta bija celta septiņus gadus priekš Coana Ēģiptes zemē.
23
Un tie nāca pie Eskoles upes un nogrieza tur vienu zaru ar vīna ķekaru, to divi nesa uz nesamās kārts, - ir granātābolus un vīģes.
24
Šī vieta tapa nosaukta Eskoles upe, pēc tā vīna ķekara, ko Izraēla bērni tur bija nogriezuši.
25
Un tie griezās atpakaļ no tās zemes izlūkošanas pēc četrdesmit dienām.
26
Un tie gāja un nāca pie Mozus un pie Ārona un pie visas Izraēla bērnu draudzes, Pārana tuksnesī uz Kādesu, un atnesa vēsti viņam un visai draudzei un rādīja tās zemes augļus.
27
Un tie viņam teica un sacīja: mēs tai zemē esam nākuši, kurp tu mūs esi sūtījis, un patiesi, tur tek piens un medus, un šis ir viņas auglis.
28
Bet tik stipri ļaudis tai zemē dzīvo un tās pilsētas ir stipras un ļoti lielas; mēs tur arī Enaka bērnus esam redzējuši.
29
Amaleķieši dzīvo tai zemē pret dienvidiem, bet Etieši un Jebuzieši un Amorieši dzīvo kalnos, un Kanaānieši dzīvo pie jūras un Jardānes malā.
30
Tad Kālebs apklusināja tos ļaudis Mozus priekšā un sacīja: iedami iesim augšup un mēs to ieņemsim, jo mēs to tiešām uzvarēsim.
31
Bet tie vīri, kas viņam bija līdz gājuši, sacīja: mēs nevaram iet pret šiem ļaudīm, jo tie ir stiprāki nekā mēs.
32
Tā tie izpauda nelabu slavu no tās zemes, ko tie bija izlūkojuši, pie Izraēla bērniem, sacīdami: tā zeme, ko esam pārstaigājuši izlūkot, ir tāda zeme, kas savus iedzīvotājus aprij, un visi ļaudis, ko mēs tur esam redzējuši, ir vīri no liela garuma.
33
Mēs tur arī milžu ļaudis esam redzējuši, tos Enaka dēlus no milžu cilts; mēs bijām savās acīs it ka siseņi, un tādi paši mēs bijām viņu acīs.Cipari 13:1

Cipari 13:2

Cipari 13:3

Cipari 13:4

Cipari 13:5

Cipari 13:6

Cipari 13:7

Cipari 13:8

Cipari 13:9

Cipari 13:10

Cipari 13:11

Cipari 13:12

Cipari 13:13

Cipari 13:14

Cipari 13:15

Cipari 13:16

Cipari 13:17

Cipari 13:18

Cipari 13:19

Cipari 13:20

Cipari 13:21

Cipari 13:22

Cipari 13:23

Cipari 13:24

Cipari 13:25

Cipari 13:26

Cipari 13:27

Cipari 13:28

Cipari 13:29

Cipari 13:30

Cipari 13:31

Cipari 13:32

Cipari 13:33Cipari 1 / Cip 1

Cipari 2 / Cip 2

Cipari 3 / Cip 3

Cipari 4 / Cip 4

Cipari 5 / Cip 5

Cipari 6 / Cip 6

Cipari 7 / Cip 7

Cipari 8 / Cip 8

Cipari 9 / Cip 9

Cipari 10 / Cip 10

Cipari 11 / Cip 11

Cipari 12 / Cip 12

Cipari 13 / Cip 13

Cipari 14 / Cip 14

Cipari 15 / Cip 15

Cipari 16 / Cip 16

Cipari 17 / Cip 17

Cipari 18 / Cip 18

Cipari 19 / Cip 19

Cipari 20 / Cip 20

Cipari 21 / Cip 21

Cipari 22 / Cip 22

Cipari 23 / Cip 23

Cipari 24 / Cip 24

Cipari 25 / Cip 25

Cipari 26 / Cip 26

Cipari 27 / Cip 27

Cipari 28 / Cip 28

Cipari 29 / Cip 29

Cipari 30 / Cip 30

Cipari 31 / Cip 31

Cipari 32 / Cip 32

Cipari 33 / Cip 33

Cipari 34 / Cip 34

Cipari 35 / Cip 35

Cipari 36 / Cip 36