A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Cipari 11
Un Tas Kungs runāja uz Mozu Sinaī tuksnesī, saiešanas teltī, pirmā dienā, otrā mēnesī, otrā gadā pēc viņu iziešanas no Ēģiptes zemes, sacīdams:
2
Uzņemiet visas Izraēla bērnu draudzes pulku pēc viņu ciltīm, viņu tēvu namiem, skaitīdami visu to ļaužu vārdus, kas ir no vīriešu kārtas, pēc viņu galvām,
3
Kas divdesmit gadus un pāri ir, visus, kas Izraēla starpā iet karā, tos tev būs skaitīt pēc viņu pulkiem, tev un Āronam.
4
Lai arī līdz ar jums ir no ikkatras cilts viens vīrs, kas ir virsnieks pār savu tēvu namu.
5
Šie nu ir to vīru vārdi, kam pie jums būs stāvēt. No Rūbena: Elicurs, Cedeūra dēls,
6
No Sīmeana: Zelumiēls, Curi-Zadaja dēls.
7
No Jūda: Naēsons, Aminadaba dēls,
8
No Īzašara: Nataneēls, Cuāra dēls,
9
No Zebulona: Eliabs, Ķelona dēls,
10
No Jāzepa bērniem, no Evraīma: Elizams, Amiuda dēls, no Manasus: Eamliēls, Pedacura dēls,
11
No Benjamina: Abidans, Sideona dēls,
12
No Dana: Aķiēzers, Ami-Zadaja dēls,
13
No Ašera: Paģiēls, Okrana dēls,
14
No Gada: Eliazavs, Degueļa dēls,
15
No Navtalus: Aķirus, Enana dēls.
16
Šie ir tie draudzes runas vīri, virsnieki pār savu tēvu ciltīm, virsnieki pār Izraēla tūkstošiem.
17
Tad Mozus un Ārons ņēma šos vīrus, kā tie ar vārdiem ir nosaukti,
18
Un sapulcēja visu draudzi pirmā dienā, otrā mēnesī, un tie pierakstījās cilts rakstos pēc savām ciltīm, pēc saviem tēvu namiem, pēc vārdu skaita, no divdesmit gadiem un pāri, pēc savām galvām;
19
Kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis, un tā viņš tos skaitīja Sinaī tuksnesī.
20
Tad Rūbena, Izraēla pirmdzimušā, bērni, viņu dzimumi pēc savām ciltīm, pēc savu tēvu namiem, kam vārdi tapa skaitīti pēc savām galvām, visi no vīriešu kārtas no divdesmit gadiem un pāri, visi, kas gāja karā:
21
Tie tika skaitīti Rūbena ciltī četrdesmit un seši tūkstoši un pieci simti.
22
No Sīmeana bērniem, viņu dzimumi pēc savām ciltīm, pēc savu tēvu namiem, kas no tiem tapa skaitīti, pēc vārdu skaita, pēc savām galvām, visi no vīriešu kārtas no divdesmit gadiem un pāri, visi, kas gāja karā:
23
Tie tika skaitīti Sīmeana ciltī piecdesmit deviņi tūkstoši un trīssimt.
24
No Gada bērniem, viņu dzimumi pēc savām ciltīm, pēc savu tēvu namiem, pēc vārdu skaita no divdesmit gadiem un pāri, visi, kas gāja karā:
25
Tie tika skaitīti Gada ciltī četrdesmit pieci tūkstoši sešsimt un piecdesmit.
26
No Jūda bērniem, viņu dzimumi pēc savām ciltīm, pēc savu tēvu namiem, pēc vārdu skaita no divdesmit gadiem un pāri, visi, kas gāja karā:
27
Tie tika skaitīti Jūda ciltī septiņdesmit četri tūkstoši un seši simti.
28
No Īzašara bērniem, viņu dzimumi pēc savām ciltīm, pēc savu tēvu namiem, pēc vārdu skaita, no divdesmit gadiem un pāri, visi, kas gāja karā:
29
Tie tika skaitīti Īzašara ciltī piecdesmit četri tūkstoši un četri simti.
30
No Zebulona bērniem, viņu dzimumi pēc savām ciltīm, pēc savu tēvu namiem, pēc vārdu skaita, no divdesmit gadiem un pāri, visi, kas gāja karā:
31
Tie tika skaitīti Zebulona ciltī piecdesmit septiņi tūkstoši un četri simti.
32
No Jāzepa bērniem, no Evraīma bērniem, viņu dzimumi pēc savām ciltīm, pēc savu tēvu namiem, pēc vārdu skaita, no divdesmit gadiem un pāri, visi, kas gāja karā:
33
Tie tika skaitīti Evraīma ciltī četrdesmit tūkstoši un piecsimt.
34
No Manasus bērniem, viņu dzimumi pēc savām ciltīm, pēc savu tēvu namiem, pēc vārdu skaita, no divdesmit gadiem un pāri, visi, kas gāja karā:
35
Tie tika skaitīti Manasus ciltī trīsdesmit divi tūkstoši un divi simti.
36
No Benjamina bērniem, viņu dzimumi pēc savām ciltīm, pēc savu tēvu namiem, pēc vārdu skaita, no divdesmit gadiem un pāri, visi, kas gāja karā:
37
Tie tika skaitīti Benjamina ciltī trīsdesmit pieci tūkstoši un četrsimt.
38
No Dana bērniem, viņu dzimumi pēc savām ciltīm, pēc savu tēvu namiem, pēc vārdu skaita, no divdesmit gadiem un pāri, visi, kas gāja karā:
39
Tie tika skaitīti Dana ciltī sešdesmit divi tūkstoši un septiņsimt.
40
No Ašera bērniem, viņu dzimumi pēc savām ciltīm, pēc savu tēvu namiem, pēc vārdu skaita, no divdesmit gadiem un pāri, visi, kas gāja karā:
41
Tie tika skaitīti Ašera ciltī četrdesmit un viens tūkstotis un pieci simti.
42
Navtalus bērni, viņu dzimumi pēc savām ciltīm, pēc savu tēvu namiem, pēc vārdu skaita, no divdesmit gadiem un pāri, visi, kas gāja karā:
43
Tie tika skaitīti Navtalus ciltī piecdesmit trīs tūkstoši un četrsimt.
44
Šie ir tie skaitītie, ko skaitījuši Mozus un Ārons un Izraēla virsnieki, divpadsmit vīri, - ikviens bija pār savu tēvu namu.
45
Un viss viņu skaits no Izraēla bērniem pēc tēvu namiem, no divdesmit gadiem un pāri, visi, kas no Izraēla gāja karā,
46
Visi tie skaitītie bija sešsimt trīs tūkstoši un piecsimt piecdesmit.
47
Bet Leviti pēc savu tēvu cilts netapa pie tiem pieskaitīti.
48
Jo Tas Kungs bija uz Mozu runājis sacīdams:
49
Levja cilti vien tev nebūs skaitīt, nedz viņu pulku pieņemt pie Izraēla bērniem.
50
Bet tu iecel Levitus pār liecības telti un pār visiem viņas rīkiem un pār visu, kas tai pieder; tiem būs to telti nest un visus viņas rīkus, un viņiem būs pie tās kalpot un ap to telti apmesties.
51
Un kad telts pacelsies, tad Levitiem to būs noārdīt, un kad telts apmetīsies, tad Levitiem to būs uzcelt; bet ja kāds svešinieks pieiet, tam būs mirt.
52
Un Izraēla bērniem būs apmesties ikvienam pie sava lēģera un ikvienam pie sava karoga pēc saviem pulkiem.
53
Bet Levitiem būs apmesties ap liecības dzīvokli, ka nekāda dusmība nenāk par Izraēla bērnu draudzi; tāpēc Levitiem būs sargāt liecības dzīvokli.
54
Un Izraēla bērni darīja pēc visa, it kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis; tā tie darīja.Cipari 1:1

Cipari 1:2

Cipari 1:3

Cipari 1:4

Cipari 1:5

Cipari 1:6

Cipari 1:7

Cipari 1:8

Cipari 1:9

Cipari 1:10

Cipari 1:11

Cipari 1:12

Cipari 1:13

Cipari 1:14

Cipari 1:15

Cipari 1:16

Cipari 1:17

Cipari 1:18

Cipari 1:19

Cipari 1:20

Cipari 1:21

Cipari 1:22

Cipari 1:23

Cipari 1:24

Cipari 1:25

Cipari 1:26

Cipari 1:27

Cipari 1:28

Cipari 1:29

Cipari 1:30

Cipari 1:31

Cipari 1:32

Cipari 1:33

Cipari 1:34

Cipari 1:35

Cipari 1:36

Cipari 1:37

Cipari 1:38

Cipari 1:39

Cipari 1:40

Cipari 1:41

Cipari 1:42

Cipari 1:43

Cipari 1:44

Cipari 1:45

Cipari 1:46

Cipari 1:47

Cipari 1:48

Cipari 1:49

Cipari 1:50

Cipari 1:51

Cipari 1:52

Cipari 1:53

Cipari 1:54Cipari 1 / Cip 1

Cipari 2 / Cip 2

Cipari 3 / Cip 3

Cipari 4 / Cip 4

Cipari 5 / Cip 5

Cipari 6 / Cip 6

Cipari 7 / Cip 7

Cipari 8 / Cip 8

Cipari 9 / Cip 9

Cipari 10 / Cip 10

Cipari 11 / Cip 11

Cipari 12 / Cip 12

Cipari 13 / Cip 13

Cipari 14 / Cip 14

Cipari 15 / Cip 15

Cipari 16 / Cip 16

Cipari 17 / Cip 17

Cipari 18 / Cip 18

Cipari 19 / Cip 19

Cipari 20 / Cip 20

Cipari 21 / Cip 21

Cipari 22 / Cip 22

Cipari 23 / Cip 23

Cipari 24 / Cip 24

Cipari 25 / Cip 25

Cipari 26 / Cip 26

Cipari 27 / Cip 27

Cipari 28 / Cip 28

Cipari 29 / Cip 29

Cipari 30 / Cip 30

Cipari 31 / Cip 31

Cipari 32 / Cip 32

Cipari 33 / Cip 33

Cipari 34 / Cip 34

Cipari 35 / Cip 35

Cipari 36 / Cip 36