English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Malahi 4

1
Jo redzi, tā diena nāk degoša kā ceplis, tad visi lepnie un visi bezdievības darītāji būs rugāji, un tā nākamā diena tos iededzinās, saka Tas Kungs Cebaot, kas tiem nepametīs nedz sakni, nedz zaru.
2
Bet jums, kas manu vārdu bīstaties, taisnības saule uzlēks, un dziedināšana būs apakš viņas spārniem, un jūs iziesiet un lēksiet kā baroti teļi.
3
Un jūs samīsiet bezdievīgos, jo tie būs pelni apakš jūsu pēdām tai dienā, ko es darīšu, saka Tas Kungs Cebaot.
4
Pieminiet Mozus, mana kalpa, bauslību, ko es viņam esmu pavēlējis Oreba kalnā priekš visa Izraēla, tos likumus un tās tiesas.
5
Redzi, es jums sūtu pravieti Eliju, pirms nāks Tā Kunga lielā un bijājamā diena.
6
Un viņš atgriezīs tēvu sirdis pie bērniem un bērnu sirdis pie tēviem, lai es nenāku, zemi izdeldēt.
Malahi 4:1
Malahi 4:2
Malahi 4:3
Malahi 4:4
Malahi 4:5
Malahi 4:6
Malahi 1 / Mal 1
Malahi 2 / Mal 2
Malahi 3 / Mal 3
Malahi 4 / Mal 4