A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Malahi 1

1
Tā Kunga vārda spriedums par Izraēli caur Malakiju.
2
Es jūs esmu mīlējis, saka Tas Kungs; bet jūs sakāt: kā tu mūs esi mīlējis? Vai Ezavs nav Jēkabam brālis? Saka Tas Kungs; tomēr es Jēkabu mīlēju
3
Un Ezavu es ienīdēju un viņa kalnus darīju par posta vietu un viņa mantas tiesu priekš šakāļiem tuksnesī.
4
Un jebšu Edoms sacītu: mēs esam salauzti, tomēr tās posta vietas atkal gribam uztaisīt, - tad Tas Kungs Cebaot saka tā: tie uztaisīs, bet es noārdīšu, un tos nosauks par bezdievības robežām un par ļaudīm, par ko Tas Kungs mūžīgi dusmo.
5
Un jūsu acis to redzēs, un jūs sacīsiet: Tas Kungs pagodināsies pāri par Izraēla robežām. -
6
Dēlam būs godāt savu tēvu, un kalpam savu kungu. Ja es esmu Tēvs, kur ir mans gods? Un ja es esmu Kungs, kur ir mana bijāšana? saka Tas Kungs Cebaot uz jums priesteriem, Mana Vārda nicinātajiem; bet jūs sakāt: kā tad mēs nicinājam tavu vārdu?
7
Jūs nesat uz manu altāri sagānītu maizi. Tad jūs sakāt: ar ko mēs tevi sagānījām? Ar to, ka jūs sakāt: Tā Kunga galds nav cienījams.
8
Jo kad jūs ko aklu atnesat upurēt, tad tas jums nav nelabs, un ja jūs ko tizlu vai vāju atnesat, tad tas nav nelabs. Atnesat to jel savam valdītājam, vai viņam pie tevis būs labs prāts, jeb vai viņš tavu vaigu žēlīgi uzlūkos? saka Tas Kungs Cebaot.
9
Nu tad pielūdziet jel Dieva vaigu, lai viņš mums ir žēlīgs. No jūsu rokas tas noticis: vai tad viņš jūsu vaigu žēlīgi uzskatīs? saka Tas Kungs Cebaot.
10
Kaut jel kāds būtu jūsu starpā, kas durvis aizslēdz, lai jūs velti uguni neiededzinājāt uz mana altāra; man nav labs prāts pie jums, saka Tas Kungs Cebaot, un tas upuris no jūsu rokām man nepatīk.
11
Jo no saules uzlēkšanas līdz noiešanai mans vārds ir paaugstināts starp tautām, un ikkatrā vietā manam vārdam top kvēpināts un šķīsts upuris atnests. Jo mans vārds ir liels starp tautām, saka Tas Kungs Cebaot.
12
Bet jūs to sagānat, sacīdami: Tā Kunga galds, tas ir sagānīts, un viņa ienākumu riebj baudīt.
13
Un jūs sakāt: redzi, kāds grūtums! Un nebēdājat par to, saka Tas Kungs Cebaot, jūs atnesat, kas ir laupīts, un kas tizls un vājš, un tā upurējat upuri. Vai tas man var patikt no jūsu rokas? saka Tas Kungs.
14
Nolādēts tas blēdis, kam savā ganāma pulkā ir auniņš, un kas sola un upurē Tam Kungam ko maitātu! Jo es esmu liels ķēniņš, saka Tas Kungs Cebaot: un mans vārds ir bijājams starp tautām.
Malahi 1:1
Malahi 1:2
Malahi 1:3
Malahi 1:4
Malahi 1:5
Malahi 1:6
Malahi 1:7
Malahi 1:8
Malahi 1:9
Malahi 1:10
Malahi 1:11
Malahi 1:12
Malahi 1:13
Malahi 1:14
Malahi 1 / Mal 1
Malahi 2 / Mal 2
Malahi 3 / Mal 3
Malahi 4 / Mal 4