A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Zaharija 101
Lūdziet lietu no Tā Kunga vēlajā lietus laikā! Tas Kungs rada zibeņus; viņš tiem dos lietus papilnam ikkatrai zālei laukā.
2
Jo dievekļi runā nelietību, un zīlnieki rauga viltību un runā melu sapņus un iepriecina ar niekiem. Tādēļ tie maldās kā avis, tie ir nospaidīti, jo tur nav gana.
3
Pret tiem ganiem mana bardzība iedegusies, un tos āžus es piemeklēšu. Jo Tas Kungs Cebaot piemeklē savu ganāmo pulku, Jūda namu, un to ieceļ sev par goda zirgu karā.
4
No viņa iznāks stūra akmens, nagla, kara stops un visi valdnieki līdz.
5
Un tie būs kā varoņi, kas kaušanā samin ielas dubļus, un tie kausies, jo Tas Kungs būs ar viņiem, un tie liks kaunā zirgu jājējus.
6
Un es stiprināšu Jūda namu un atpestīšu Jāzepa namu, un es tos atkal iestādīšu, jo es par tiem esmu apžēlojies, un tie būs, it kā es tos nebūtu atmetis, jo es esmu Tas Kungs, viņu Dievs, un tos paklausīšu.
7
Un Evraims būs kā varonis un viņa sirds priecāsies kā no vīna. Un viņa bērni to redzēdami līksmosies, viņu sirds priecāsies iekš Tā Kunga.
8
Un es tos ataicināšu un sapulcēšu, jo es tos gribu izpestīt, un tie vairosies, kā tie citkārt vairojās.
9
Un es tos sēšu starp tautām, un tie mani pieminēs tālās zemēs, un tie dzīvos ar saviem bērniem un atgriezīsies.
10
Un es tos atvedīšu no Ēģiptes zemes un tos sapulcināšu no Asirijas un tos vedīšu uz Ģileada zemi un Tībanu, ka viņam nepietiks vietas.
11
Un viņš iet caur bēdu jūru un sit viļņus jūrā, un visi upes dziļumi izsīks; tad Asura lepnība taps nogāzta, un Ēģiptes scepteris zudīs.
12
Un es tos stiprināšu iekš Tā Kunga, un tie staigās viņa vārdā, saka Tas Kungs.Zaharija 10:1
Zaharija 10:2
Zaharija 10:3
Zaharija 10:4
Zaharija 10:5
Zaharija 10:6
Zaharija 10:7
Zaharija 10:8
Zaharija 10:9
Zaharija 10:10
Zaharija 10:11
Zaharija 10:12


Zaharija 1 / Zah 1
Zaharija 2 / Zah 2
Zaharija 3 / Zah 3
Zaharija 4 / Zah 4
Zaharija 5 / Zah 5
Zaharija 6 / Zah 6
Zaharija 7 / Zah 7
Zaharija 8 / Zah 8
Zaharija 9 / Zah 9
Zaharija 10 / Zah 10
Zaharija 11 / Zah 11
Zaharija 12 / Zah 12
Zaharija 13 / Zah 13
Zaharija 14 / Zah 14