A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Hagga 11
Ķēniņa Dārija otrā gadā, sestā mēnesi, pirmā mēneša dienā, Tā Kunga vārds notika caur pravieti Agaju uz Zerubabeli Zealtiēļa dēlu, Jūda valdnieku, un uz Jozuū, Jocadaka dēlu, augsto priesteri, un sacīja:
2
Tā runā Tas Kungs Cebaot un saka: šie ļaudis runā: laiks vēl nav nācis, uzcelt Tā Kunga namu.
3
Un Tā Kunga vārds notika caur pravieti Agaju sacīdams:
4
Vai tad jums ir laiks, dzīvot glītos namos un šim namam būs stāvēt postā?
5
Nu tad tā saka Tas Kungs Cebaot: ņemat vērā savus ceļus.
6
Jūs sējat daudz un pļaujat maz, jūs ēdat, bet nepaēdat, jūs dzerat bet nepadzerat, jūs ģērbjaties, bet jums nepaliek silti, un algādzis pelna algu cauram makam.
7
Tā saka Tas Kungs Cebaot: liekat vērā savus ceļus.
8
Ejat augšā kalnos un vediet kokus un uztaisiet šo namu; pie tā man būs labs prāts, un es tapšu pagodināts, saka Tas Kungs.
9
Jūs gan gaidāt uz daudz, bet redzi, jūs dabūjat maz, un jebšu jūs to esat mājās pārnesuši, taču es to izputināju. Kāpēc tā? saka Tas Kungs Cebaot. Mana nama labad, kas stāv postā, kamēr ikviens skrien sava nama labad.
10
Tādēļ debess jums aiztur rasu, un zeme aiztur savus augļus.
11
Un sausumu es saucu pār zemi un pār kalniem un pār labību un pār vīnu un pār eļļu un pār visu, kas izaug no zemes, un pār cilvēkiem un pār lopiem un pār ikvienu rokas darbu.
12
Tad Zerubabels, Zealtiēļa dēls, un Jozuūs, Jocadaka dēls, augstais priesteris, un visi atlikušie ļaudis klausīja Tā Kunga, sava Dieva, balsij un pravieša Agajus vārdiem it kā Tas Kungs, viņu Dievs, to bija sūtījis, un tie ļaudis bijās no Tā Kunga.
13
Tad sacīja Agajus, Tā Kunga vēstnesis, kam Tā Kunga vēsts bija uz tiem ļaudīm: Es esmu ar jums, saka Tas Kungs.
14
Un Tas Kungs pamodināja Zerubabela un Jozuūs, Jocadaka dēla, augstā priestera, garu un visu atlikušo ļaužu garu, ka tie gāja un darīja darbu pie Tā Kunga Cebaot, sava Dieva, nama,
15
Sestā mēneša divdesmit ceturtā dienā ķēniņa Dārija otrā gadā.Hagga 1:1

Hagga 1:2

Hagga 1:3

Hagga 1:4

Hagga 1:5

Hagga 1:6

Hagga 1:7

Hagga 1:8

Hagga 1:9

Hagga 1:10

Hagga 1:11

Hagga 1:12

Hagga 1:13

Hagga 1:14

Hagga 1:15Hagga 1 / Hag 1

Hagga 2 / Hag 2