A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Habakuka 11
Spriedums, ko pravietis Abakuks redzējis.
2
Cik ilgi, ak Kungs, es kliegšu un tu nepaklausi? Cik ilgi es tevi piesaukšu par varas darbu, un tu neizglābi?
3
Kāpēc tu man lieci redzēt netaisnību un skaties uz varas darbu? Jo posts un varas darbs ir manā priekšā, un ķildas rodas un bāršanās ceļas.
4
Tāpēc bauslība paliek bez spēka un tiesa nekad nenāk gaismā, jo bezdievīgie apstāj taisno, tādēļ tiesa tiek pārgrozīta.
5
Skatāties uz tautām un ņemat vērā un brīnīdamies brīnaties, jo es daru darbu jūsu dienās, ko jūs neticēsiet, kad to stāstīs.
6
Jo redzi, es atvedīšu Kaldejus, rūgtu un čaklu tautu, kas izplētīsies pār zemi un iemantos mājas vietas, kas viņai nepieder.
7
Šī ir briesmīga un bijājama, viņas tiesa un augstība iziet no viņas pašas.
8
Jo viņas zirgi ir čaklāki nekā pardeļi un žiglāki nekā vilki vakarā. Un viņas jātnieki skraida, viņas jātnieki nāk no tālienes un atskrien kā ērglis, kas steidzās uz barību.
9
Tie visi nāk uz varas darbu; kurp tie savu vaigu griež, tur tie laužās cauri kā rīta vējš un sagrābj cietumniekus kā smiltis.
10
Un viņš apmēda ķēniņus, un valdnieki tam par apsmieklu, viņš apsmej visas stiprās pilis un saber pīšļus un tās uzņem.
11
Tad viņš griežas kā vējš un aizskrien un noziedzās, turēdams savu spēku par savu dievu.
12
Vai tu neesi no iesākuma Tas Kungs, mans Dievs, mans Svētais? Mēs nemirsim. Tu, Kungs, viņu esi iecēlis par sodību, un viņu apstiprinājis, tu akmens kalns, par pārmācību.
13
Tavas acis ir šķīstas, ka nevar ieredzēt ļaunumu, un grūtumu tu nevari uzlūkot. Kāpēc tu gribi skatīties uz atkāpējiem un klusu ciest, kad bezdievīgais to aprij, kas taisnāks nekā viņš?
14
Un kāpēc tu cilvēkus gribi darīt kā zivis jūrā, kā līdējus tārpus, kam valdnieka nav?
15
Viņš visus izvelk ar makšķeri, viņš tos sakrāj savā tīklā, un tos sapulcina savos valgos, tāpēc viņš priecājās un līksmojās.
16
Tādēļ viņš upurē savam tīklam un kvēpina saviem valgiem, jo caur tiem viņa tiesa ir palikusi tauka un viņa barība garda.
17
Vai viņš tad tāpēc iztukšos savu tīklu? Vai viņš arvien tautas apkaus bez žēlastības?Habakuka 1:1
Habakuka 1:2
Habakuka 1:3
Habakuka 1:4
Habakuka 1:5
Habakuka 1:6
Habakuka 1:7
Habakuka 1:8
Habakuka 1:9
Habakuka 1:10
Habakuka 1:11
Habakuka 1:12
Habakuka 1:13
Habakuka 1:14
Habakuka 1:15
Habakuka 1:16
Habakuka 1:17


Habakuka 1 / Hab 1
Habakuka 2 / Hab 2
Habakuka 3 / Hab 3