A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Nahum 3

1
Vai tai asins pilsētai, kas visai pilna melu un varas darbu; laupīšana tur nemitās.
2
Klau, pātagas plīkšķ, riteņi rīb, zirgi skraida un rati rūc!
3
Jātnieki jāj, zobeni zib, šķēpi spīd! Bez skaita nokauto, pulkiem mirušo, bez gala līķu, ka krīt pār līķiem.
4
Viss tas notiks caur tās daiļās maukas, tās gudrās burves, lielo maucību, kas ar savu maukošanu tautas apmānījusi un ciltis ar savu buršanu.
5
Redzi, es gribu pret tevi, saka Tas Kungs Cebaot, un es atsegšu tavas (drēbju) vīles tavā priekšā, un rādīšu pagāniem tavu plikumu un valstīm tavu kaunu.
6
Es metīšu uz tevi gānekļus un tevi sagānīšu un likšu tevi par biedēkli,
7
Ka visi, kas tevi redz, no tevis bēgs un sacīs: Ninive ir postīta! Kam tās būs žēl? Kur man tev meklēt iepriecinātājus?
8
Vai tu esi labāka nekā NoAmona, kas sēdēja pie upēm, kam visapkārt bija ūdeņi, kam jūra bija par stiprumu un jūra par mūri?
9
Moru zeme bija viņas stiprums un Ēģipte bez gala, Puts un Libija tev bija par palīgu.
10
Viņa arīdzan ir aizvesta un gājusi cietumā, arī viņas bērni ir nokauti visu ielu stūros, un par viņas goda vīriem meta meslus, un visus viņas lielkungus slēdza ķēdēs.
11
Tāpat tev būs piedzerties un krist tumsā un meklēt patvērumu no saviem ienaidniekiem.
12
Visas tavas stiprās pilis ir kā vīģes koki ar pirmiem augļiem; kad tos krata, tad tie krīt mutē ēdējam.
13
Redzi, tavi ļaudis tavā vidū ir bābas, tavas zemes vārti atveras taviem ienaidniekiem, uguns aprij tavus aizšaujamos.
14
Smelies ūdeni, jo tu tapsi apsēsta, stiprini savas pilis, ej uz ķieģeļu cepli un min mālus, taisi stiprus ķieģeļus.
15
Uguns tevi aprīs, zobens tevi izdeldēs, viņš tevi norīs kā vaboli; vairojies kā vaboles vairojies kā siseņi.
16
Tev ir vairāk tirgotāju nekā debess zvaigznes; vaboles izpleš spārnus un aizskrien.
17
Tavi cienīgie ir kā siseņi, un tavi virsnieki kā vaboles, kas apmetās pie sētām dzestrā laikā, bet kad saule uzlec, tad tie aizskrien, tā ka viņu vietu nezin, kur tie ir.
18
Tavi gani, ak Asura ķēniņ, guļ, tavi cienīgie dus, tavi ļaudis izklīduši pa kalniem, un neviens tos nesapulcina.
19
Tavai vainai nav dziedināšanas, tava kaite ir nāvīga; visi, kas par tevi dzird, sasit rokas par tevi. Jo kam tavs niknums nav uzgājis bez mitēšanās?
Nahum 3:1
Nahum 3:2
Nahum 3:3
Nahum 3:4
Nahum 3:5
Nahum 3:6
Nahum 3:7
Nahum 3:8
Nahum 3:9
Nahum 3:10
Nahum 3:11
Nahum 3:12
Nahum 3:13
Nahum 3:14
Nahum 3:15
Nahum 3:16
Nahum 3:17
Nahum 3:18
Nahum 3:19
Nahum 1 / Nah 1
Nahum 2 / Nah 2
Nahum 3 / Nah 3