A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Nahum 11
Spriedums par Ninivi. Nakuma, tā Elkozieša, parādīšanas grāmata.
2
Bargs Dievs un atriebējs ir Tas Kungs, Tas Kungs ir atriebējs un ļoti bargs, Tas Kungs ir atriebējs saviem pretiniekiem, un atmaksā saviem ienaidniekiem.
3
Tas Kungs ir lēnprātīgs un liels spēkā, bet nepamet nesodītu; Tā Kunga ceļš ir viesulī un vētrā, un padebesī ir viņa kāju pīšļi,
4
Viņš rāj jūru, un tā izsīkst, viņš izžāvē visas upes; Bāzana un Karmels vīst, ir Lībanus zaļums nokalst.
5
Kalni viņa priekšā dreb, un pakalni izkūst, zeme trīc viņa priekšā un pasaule un visi, kas tur dzīvo.
6
Kas pastāvēs priekš viņa dusmības, un kas pacelsies viņa bardzības karstumā? Viņa dusmība ir izgāzta kā uguns, un akmens kalni no viņa top sašķelti.
7
Tas Kungs ir labs, patvērums bēdu dienā, viņš pazīst tos, kas uz viņu paļaujas.
8
Bet ar lielu lieliem plūdiem viņš iznīcinās viņas vietu, un tumsība vajās savus ienaidniekus.
9
Ko jūs domājat pret To Kungu? Viņš darīs galu; bēdas divreiz necelsies.
10
Jo lai tie ir sapinušies kā ērkšķi un pilni kā mucas, tie taps pavisam aprīti kā sausi rugāji.
11
No tevis ir izgājis, kas ļaunu domā pret To Kungu, nesās ar negantu padomu.
12
Tā saka Tas Kungs: jebšu tiem labi izdodas, un jebšu viņu ir daudz, taču tie taps nocirsti un būs pagalam. Es tevi gan esmu spaidījis, bet es tevi vairs nespaidīšu.
13
Bet nu es viņa jūgu no tevis salauzīšu un saraušu tavas saites,
14
Bet pret tevi Tas Kungs ir pavēlējis, ka no tava vārda vairs nebūs dzimums; no tava dieva nama es izdeldēšu grieztas un lietas bildes; es tev rakšu tavu kapu, jo tu esi viegls atrasts.
15
Redzi, uz kalniem prieka vēstnešu kājas, kas mieru sludina; svētī savus svētkus, ak Jūda, maksā savus solījumus; jo tas negantais pie tevis vairs nenāks, viņš ir pavisam izdeldēts.Nahum 1:1
Nahum 1:2
Nahum 1:3
Nahum 1:4
Nahum 1:5
Nahum 1:6
Nahum 1:7
Nahum 1:8
Nahum 1:9
Nahum 1:10
Nahum 1:11
Nahum 1:12
Nahum 1:13
Nahum 1:14
Nahum 1:15


Nahum 1 / Nah 1
Nahum 2 / Nah 2
Nahum 3 / Nah 3