A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Micah 5

1
Nu tad pulcējies, pulku meita; viņi pret mums apmetīsies. Tie ar rīksti sitīs Izraēla soģi vaigā.
2
Un tu Bētleme Evrata, jebšu tu esi maza starp tiem tūkstošiem no Jūda, no tevis man izies, kas būs valdnieks iekš Izraēla, un kura iziešana ir no iesākuma, no mūžīgām dienām.
3
Tādēļ viņš tos nodos līdz tam laikam, kur dzemdētāja dzemdēs. Tad viņa atlikušie brāļi atgriezīsies pie Izraēla bērniem.
4
Un viņš stāvēs un ganīs Tā Kunga spēkā, ar Tā Kunga, sava Dieva, vārda augstību. Un tie dzīvos, jo nu viņš taps liels līdz pasaules galiem.
5
Un šis būs miers. Kad Asurs nāks mūsu zemē un ieies mūsu pilīs, tad mēs pret to iecelsim septiņus ganus un astoņus cilvēku virsniekus.
6
Tie noganīs Asura zemi ar zobenu un Nimroda zemi viņas vārtos. Tā viņš mūs izglābs no Asura, kad tas nāks mūsu zemē, un kad ieies mūsu robežās.
7
Un Jēkaba atlikums būs daudz tautu starpā kā rasa no Tā Kunga, kā lietus lāses uz zāles, kas negaida uz nevienu nedz cerē uz cilvēka bērnu.
8
Tiešām, Jēkaba atlikums būs pagānu starpā, daudz tautu vidū, kā lauva starp meža zvēriem, kā jauns lauva starp avju ganāmiem pulkiem, kas ielauzies samin un saplosa, un nav glābēja.
9
Tava roka būs paaugstināta pār taviem pretiniekiem, un visi tavi ienaidnieki taps izdeldēti.
10
Un notiks tai dienā, saka Tas Kungs, ka es izdeldēšu tavus zirgus no tava vidus un iznīcināšu tavus ratus.
11
Un es izdeldēšu tavas zemes pilsētas un nolauzīšu visas tavas stiprās vietas.
12
Un es izdeldēšu buršanu no tavas rokas, ka zīlnieki pie tevis vairs nebūs.
13
Un es izdeldēšu tavus dievekļus un tavus elkudievu stabus no tava vidus, un tu nemetīsies zemē priekš savu roku darba.
14
Es izraušu tavas ašeras no tava vidus un iznīcināšu tavas pilsētas.
15
Un es atriebšos ar dusmību un bardzību pie tiem pagāniem, kas neklausa.
Micah 5:1
Micah 5:2
Micah 5:3
Micah 5:4
Micah 5:5
Micah 5:6
Micah 5:7
Micah 5:8
Micah 5:9
Micah 5:10
Micah 5:11
Micah 5:12
Micah 5:13
Micah 5:14
Micah 5:15
Micah 1 / Mic 1
Micah 2 / Mic 2
Micah 3 / Mic 3
Micah 4 / Mic 4
Micah 5 / Mic 5
Micah 6 / Mic 6
Micah 7 / Mic 7