English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Micah 4

1
Un notiks pastara laikā, tad Tā Kunga nama kalns stāvēs pāri par visiem kalniem un būs paaugstināts pār pakalniem.
2
Un tautas tur plūdīs un daudz pagāni tur noies un sacīs: nāciet, ejam augšā uz Tā Kunga kalnu un uz Jēkaba Dieva namu, ka viņš mums māca savus ceļus, un mēs staigājam viņa tekās, jo no Ciānas izies mācība un Tā Kunga vārds no Jeruzālemes.
3
Un viņš tiesās lielas tautas un sodīs varenus pagānus it tālu, un tie pārkals savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par cirpēm (ecešām), tauta pret tautu nepacels zobenu un vairs nemācīsies karu,
4
Bet tie sēdēs ikviens apakš sava vīna koka un apakš sava vīģes koka, un nebūs neviena, kas tos iztrūcinās, jo Tā Kunga Cebaot mute to runājusi.
5
Jo visas tautas staigā ikviena sava dieva vārdā, bet mēs staigāsim Tā Kunga, sava Dieva, vārdā mūžīgi mūžam.
6
Tai dienā, saka Tas Kungs, es sapulcināšu, kas klibo, un salasīšu, kas aizdzīts, un ko es biju mocījis,
7
Un es darīšu, ka klibajam būs atlikums un ka aizdzītais paliks par varenu tautu, un Tas Kungs būs ķēniņš pār tiem Ciānas kalnā no šā laika un mūžīgi mūžam.
8
Un tu ganības torni, Ciānas meitas stiprums, pie tevis nāks un tev tiks tā pirmā valdība, Jeruzālemes meitas valstība.
9
Nu tad, kāpēc tu brēc ar tādu brēkšanu? Vai tev nav ķēniņa? Vai tavs padoma devējs gājis bojā, ka tevi sāpes sagrābušas, kā dzemdētāju?
10
Ciet jel un vaidi, Ciānas meita, kā dzemdētāja. Jo nu tu gan iziesi no pilsētas ārā un dzīvosi laukā un iesi uz Bābeli, bet tur tu tapsi izglābta, tur tevi Tas Kungs izpestīs no tavu ienaidnieku rokas.
11
Nu gan daudz pagānu pret tevi sapulcināti un saka: lai viņa top sagānīta, lai mūsu acis (prieku) redz pie Ciānas.
12
Bet tie nezin Tā Kunga domas un nesaprot viņa padomu, ka viņš tos sakrājis kā kūlīšus piedarbā.
13
Celies un kul, Ciānas meita, jo es tavu ragu darīšu par dzelzi un tavus nagus par varu, un tu sakulsi daudz tautas; tad es Tam Kungam nosvētīšu, ko viņi laupījuši, un viņu padomu visas pasaules Valdītājam.
Micah 4:1
Micah 4:2
Micah 4:3
Micah 4:4
Micah 4:5
Micah 4:6
Micah 4:7
Micah 4:8
Micah 4:9
Micah 4:10
Micah 4:11
Micah 4:12
Micah 4:13
Micah 1 / Mic 1
Micah 2 / Mic 2
Micah 3 / Mic 3
Micah 4 / Mic 4
Micah 5 / Mic 5
Micah 6 / Mic 6
Micah 7 / Mic 7