A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Micah 1

1
Šis ir Tā Kunga vārds, kas noticis uz Miku, to Marezieti, Jotama, Akas, Izķijas, Jūda ķēniņu, dienās, ko viņš redzējis par Samariju un Jeruzālemi.
2
Klausāties, tautas visas, ņem vērā, zeme un viss, kas tur iekšā, jo Tas Kungs Kungs pret jums būs liecinieks, Tas Kungs no sava svētā nama.
3
Jo redzi, Tas Kungs iziet no savas vietas, viņš nolaižas un stāv uz zemes augstumiem,
4
Un kalni apakš viņa izkūst, un ielejas izšķīst kā vasks ugunī, kā ūdens, kas gāžas uz leju.
5
Šo visu viņš darīs Jēkaba nozieguma dēļ un Izraēla bērnu grēku dēļ. Bet kur ir Jēkaba noziegums? Vai ne Samarijā? Un kur ir Jūda elku altāri? Vai ne Jeruzālemē?
6
Tāpēc es Samariju darīšu par akmeņu kopu laukā, par vīna dārzu, un es viņas akmeņus nogāzīšu ielejā un atklāšu viņas pamatus.
7
Un visi viņas dievekļi taps sadauzīti, un visas viņas mauku dāvanas taps sadedzinātas ar uguni, un visus viņas elkadievus es darīšu par tuksnesi; jo tie ir sakrāti no mauku algas, un paliks atkal par mauku algu.
8
Par to man jābēdājas un jāraud, es iešu aplaupīts un kails, es sākšu kaukt kā šakāļi un gaust kā jauni strausi.
9
Jo viņas mocības ir nāvīgas, jo tās ir nākušas līdz Jūdam, un stiepjas līdz manu ļaužu vārtiem, līdz Jeruzālemei.
10
Nesludinājiet to Gatā, neraudiet tik gauži, vārtaties pīšļos pīšļu namā,
11
Aizej Zaziras iedzīvotāja, bezkaunīgi atsegta! Caēnanas iedzīvotāja neiziet; žēlošana Betecelē nestājās;
12
Jo Marotas iedzīvotāja noskumst par to (zudušo) labumu, ka ļaunums no Tā Kunga ir nācis līdz Jeruzālemes vārtiem.
13
Jūdz zirgus ratos, Lakisas iedzīvotāja; še ir grēku iesākums Ciānas meitai, ka iekš tevis Izraēla noziegumi ir atrasti.
14
Tādēļ sūti dāvanas uz Gatas Marezeti. Aksibas nami Izraēla ķēniņiem paliks par meliem.
15
Es tev vēl reiz atvedīšu mantinieku, Marezas iedzīvotāja; uz Adulamu aizies Izraēla gods.
16
Nodzeni sev galvu pliku savu mīļo bērnu dēļ, dari savu pleiķi platu kā (maitu)lijai, tāpēc ka tie no tevis ir aizvesti.
Micah 1:1
Micah 1:2
Micah 1:3
Micah 1:4
Micah 1:5
Micah 1:6
Micah 1:7
Micah 1:8
Micah 1:9
Micah 1:10
Micah 1:11
Micah 1:12
Micah 1:13
Micah 1:14
Micah 1:15
Micah 1:16
Micah 1 / Mic 1
Micah 2 / Mic 2
Micah 3 / Mic 3
Micah 4 / Mic 4
Micah 5 / Mic 5
Micah 6 / Mic 6
Micah 7 / Mic 7