A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jona 21
Un Jona pielūdza To Kungu, savu Dievu, no zivs vēdera
2
Un sacīja: es piesaucu To Kungu savās bēdās, un viņš man atbildēja, es kliedzu no elles vēdera, un tu klausīji manu balsi.
3
Tu mani nometi dziļumā, jūras apakšā, un ūdens mani apstāja, visi tavi plūdi un tavi viļņi gāja pār mani pāri.
4
Tad es sacīju: es esmu atmests no tavām acīm, tomēr es atkal skatīšu tavu svēto namu.
5
Ūdens mani apstāja līdz pašai dvēselei, dziļumi mani apkampa, ašķi apsedza manu galvu.
6
Es nogrimu pie kalnu pamatiem, zeme savas durvis pār mani bija aizdarījusi mūžīgi, bet tu manu dzīvību esi izvedis no posta, Kungs, mans Dievs.
7
Kad mana dvēsele iekš manis izsamisējās, tad es pieminēju To Kungu, un mana lūgšana nāca pie tevis tavā svētā namā.
8
Kas turas pie viltīgas nelietības tie zaudē savu žēlastību.
9
Bet es tev upurēšu ar pateicības balsi; ko esmu solījis, to es maksāšu. Pie Tā Kunga ir pestīšana.
10
Un Tas Kungs runāja uz to zivi, un tā izvēma Jonu malā.Jona 2:1
Jona 2:2
Jona 2:3
Jona 2:4
Jona 2:5
Jona 2:6
Jona 2:7
Jona 2:8
Jona 2:9
Jona 2:10


Jona 1 / Jon 1
Jona 2 / Jon 2
Jona 3 / Jon 3
Jona 4 / Jon 4