A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Amos 91
Es redzēju To Kungu stāvam pār altāri, un viņš sacīja: sit uz (pīlāra) kroni, ka stenderi trīc, un sit tos uz pusēm uz visu viņu galvām! Un es nokaušu ar zobenu, kas no viņiem atliek; kas no viņiem bēg, tas neizbēgs, un kas no viņiem skrien, tas neizglābsies.
2
Jebšu tie ieraktos ellē, taču mana roka tos dabūs no turienes, un jebšu tie uzkāptu debesīs, taču es tos no turienes nometīšu.
3
Un jebšu tie apslēptos Karmeļa virsgalā, taču es dzīšos pakaļ un tos no turienes atvedīšu. Un jebšu tie priekš manām acīm apslēptos jūras dziļumā, taču es no turienes čūskai pavēlēšu, un tā viņiem iedzels.
4
Un jebšu tie cietumā ietu savu ienaidnieku priekšā, taču es zobenam pavēlēšu, un tas tos nokaus, un es savu aci pret tiem pacelšu par ļaunu un ne par labu.
5
Jo Tas Kungs Kungs Cebaot, kad viņš zemi aizskar, tad tā izkūst, un visi iedzīvotāji tur bēdājās, un tā uzplūst kā upe un nosīkst kā Ēģiptes upe.
6
Viņš savu mājokli taisa debesīs un stiprina savu dzīvokli virs zemes, viņš sauc jūras ūdeni un to izlej pa zemes virsu, - Kungs ir viņa vārds.
7
Vai jūs man neesat kā Moru bērni, jūs Izraēla bērni? saka Tas Kungs. Vai es Izraēli neesmu izvedis no Ēģiptes zemes un Vīlistus no Kavtora un Sīriešus no Ķiras?
8
Redzi, Tā Kunga Kunga acis (skatās) uz šo grēcīgo valsti, un es to izdeldu no zemes virsas, jebšu es Jēkaba namu visai neizdeldēšu, saka Tas Kungs.
9
Jo redzi, es pavēlēšu un sijāšu Izraēla namu starp visiem pagāniem, it kā (sēkla) top sijāta sietā, un neviens graudiņš nekrīt pie zemes.
10
Caur zobenu visi grēcinieki manā tautā nomirs, kas saka: ļaunums mums klāt nenāks un mums neuzies.
11
Tai dienā es atkal uzcelšu Dāvida sagruvušo dzīvokli un aptaisīšu viņa šķirbas ar sētu, un kas pie tā ir salauzīts, to es atkal uztaisīšu un to uzcelšu kā vecos laikos,
12
Ka tie iemantos, kas no Edoma atlicis, un visus pagānus, kas pēc Mana Vārda taps nosaukti, saka Tas Kungs, un tas šo dara.
13
Redzi, dienas nāk, saka Tas Kungs, ka arājs panāks pļāvēju, un vīna ķekaru minējs sēklas sējēju un kalni pilēs no salda vīna, un visi pakalni plūdīs.
14
Un es savus Izraēla ļaudis atkal pārvedīšu no cietuma, un tie uztaisīs izpostītās pilsētas un tur dzīvos un dēstīs vīna dārzus un dzers viņu vīnu un kops dārzus un ēdīs viņu augļus.
15
Un es tos dēstīšu viņu zemē, un tie vairs netaps izrauti no savas zemes, ko es tiem esmu devis, saka Tas Kungs, tavs Dievs.Amos 9:1

Amos 9:2

Amos 9:3

Amos 9:4

Amos 9:5

Amos 9:6

Amos 9:7

Amos 9:8

Amos 9:9

Amos 9:10

Amos 9:11

Amos 9:12

Amos 9:13

Amos 9:14

Amos 9:15Amos 1 / Amo 1

Amos 2 / Amo 2

Amos 3 / Amo 3

Amos 4 / Amo 4

Amos 5 / Amo 5

Amos 6 / Amo 6

Amos 7 / Amo 7

Amos 8 / Amo 8

Amos 9 / Amo 9