A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Amos 8

1
Tas Kungs Kungs man šādu lietu lika redzēt, un raugi, tur bija kurvis ar vasaras augļiem.
2
Un viņš sacīja: ko tu redzi, Amos? Un es sacīju: kurvi ar vasaras augļiem. Tad Tas Kungs uz mani sacīja: gals ir nācis maniem Izraēla ļaudīm, es tos vairs netaupīšu.
3
Un Dieva nama dziesmas tai dienā taps par kaukšanu, saka Tas Kungs Kungs; tur būs daudz nomirušas miesas, ikkatrā vietā tās klusi taps nomestas.
4
Klausiet šo vārdu, jūs, kas aprijat nabagu un izdeldat bēdu ļaudis tai zemē,
5
Un sakāt: kad jaunais mēnesis pāries, ka labību pārdodam? Un svētdiena, ka labības klētis varam atdarīt un mazāku darām ēfu un sēķeli lielāku, viltīgi pārgrozīdami svaru?
6
Ka tos mazos varam pirkt par naudu un tos nabagus par pāri kurpju, tad pelus pārdosim par labību.
7
Tas Kungs ir zvērējis pie Jēkaba goda: es visus viņu darbus neaizmirsīšu nemūžam.
8
Vai šādas lietas dēļ zemei nebūs kustināties, un visiem iedzīvotājiem iekš tās nebūs bēdāties? Tā visai uzplūdīs kā upe un plūdīs un nosīks kā Ēģiptes upe.
9
Un notiks tai dienā saka Tas Kungs Kungs, tad es saulei likšu noiet dienas vidū un aptumšošu zemi pašā gaismā.
10
Un es pārvērtīšu jūsu svētkus par bēdām un visas jūsu dziesmas par vaimanām, un uz visiem gurniem likšu maisu un uz visām galvām pleiķi(noskūt galvu), un es likšu bēdāties kā par vienīgo dēlu, un gals būs rūgta diena.
11
Redzi, dienas nāk, saka Tas Kungs Kungs, ka es badu sūtīšu tai zemē, ne badu pēc maizes un ne tvīkšanu pēc ūdens, bet klausīt Tā Kunga vārdus.
12
Un tie skraidīs no vienas jūras līdz otrai, un tecēs apkārt no ziemeļa puses līdz rīta pusei Tā Kunga vārdu meklēt, bet neatradīs.
13
Tai dienā skaistās jaunavas un jaunekļi apģībs no tvīkšanas,
14
Kas pie Samarijas nozieguma zvērē un saka: tik tiešām kā tavs Dievs dzīvo, Dan, tik tiešām kā tas ceļš uz Berzebu! Un tie kritīs un vairs necelsies.
Amos 8:1
Amos 8:2
Amos 8:3
Amos 8:4
Amos 8:5
Amos 8:6
Amos 8:7
Amos 8:8
Amos 8:9
Amos 8:10
Amos 8:11
Amos 8:12
Amos 8:13
Amos 8:14
Amos 1 / Amo 1
Amos 2 / Amo 2
Amos 3 / Amo 3
Amos 4 / Amo 4
Amos 5 / Amo 5
Amos 6 / Amo 6
Amos 7 / Amo 7
Amos 8 / Amo 8
Amos 9 / Amo 9