A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Amos 6

1
Vai tiem, kas droši dzīvo Ciānā un bez bēdām uz Samarijas kalna, tiem vareniem pirmajā tautā, pie kuriem nāk tie no Izraēla nama.
2
Ejat uz Kalni un skatāties, un no turienes ejat uz Āmatu, to lielo pilsētu, tad noejat uz Gadu Vīlistos, vai tās ir labākas nekā šīs valstis, jeb vai viņu robežas lielākas nekā jūsu robežas.
3
Jūs, kam šķiet nelaimes dienu tālu esam un kas tuvu ceļat varasdarba krēslu,
4
Kas guļat uz ziloņkaulu gultām un staipāties savās guļās un ēdat jērus no ganāmā pulka un barotos teļus no laidaru vidus,
5
Kas pūšat somastabules un izdomājat mūzikas rīkus kā Dāvids,
6
Kas vīnu dzerat no kausiem un svaidāties ar visdārgāko eļļu, bet nebēdājaties par Jāzepa vainu!
7
Tādēļ tie nu ies cietumā paši pirmie starp cietumniekiem, un plītnieku kliegšana mitēsies.
8
Tas Kungs Kungs ir zvērējis pie savas dvēseles, saka Tas Kungs, tas Dievs Cebaot: man riebj Jēkaba lepnība un es ienīstu viņa skaistos namus, tādēļ es to pilsētu nodošu ar visu, kas tur iekšā.
9
Un notiks, ja tur desmit vīri būs atlikuši vienā namā, tie mirs.
10
Un kad ko ņems viņa svainis vai viņa dedzinātājs, un iznesīs tos kaulus no nama un sacīs uz to, kas nama kambarī: vai tur vēl kāds pie tevis? Un tas sacīs: nav neviena. Tad viņš sacīs: ciet klus'! Jo Tā Kunga vārdu nebūs pieminēt.
11
Jo redzi, Tas Kungs dod pavēli, un sitīs to lielo namu, ka sagrūs, un to mazo namu, ka sadrups.
12
Vai zirgi var skriet pa klintīm? Vai tur virsū var art ar vēršiem? Jo jūs esat pārvērtuši tiesu par žulti un taisnības augļus par vērmelēm?
13
Jūs, kas priecājaties par nieku un sakāt: Vai mēs caur savu stiprumu sev neesam varu dabūjuši?
14
Jo redzi, pret jums, jūs Izraēla nams, saka Tas Kungs, tas Dievs Cebaot, es celšu vienu tautu, - un tā jūs nospaidīs no Āmatas ceļa līdz tuksneša upei.
Amos 6:1
Amos 6:2
Amos 6:3
Amos 6:4
Amos 6:5
Amos 6:6
Amos 6:7
Amos 6:8
Amos 6:9
Amos 6:10
Amos 6:11
Amos 6:12
Amos 6:13
Amos 6:14
Amos 1 / Amo 1
Amos 2 / Amo 2
Amos 3 / Amo 3
Amos 4 / Amo 4
Amos 5 / Amo 5
Amos 6 / Amo 6
Amos 7 / Amo 7
Amos 8 / Amo 8
Amos 9 / Amo 9