A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Leviticus 241
Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:
2
Pavēli Izraēla bērniem, tev nest šķīstu, sagrūstu eļļu no eļļas kokiem priekš luktura, ka eļļas lukturīšus allažiņ var iededzināt.
3
Ārpus liecības priekškara, saiešanas teltī Āronam no vakara līdz rītam allažiņ to būs sataisīt Tā Kunga priekšā; tas lai ir par likumu jūsu pēcnākamiem mūžam.
4
Uz tā luktura no šķīsta zelta viņam būs iededzināt tos eļļas lukturīšus vienmēr Tā Kunga priekšā.
5
Un tev būs ņemt kviešu miltus un no tiem cept divpadsmit raušus, divas desmitdaļas ēfas būs būt vienam rausim.
6
Un tev tos būs uzlikt divās rindās, pa sešiem vienā rindā uz tā šķīstā galda Tā Kunga priekšā.
7
Un uz ikvienu rindu tev būs likt šķīstu vīraku, piemiņas tiesu pie tās maizes, par uguns upuri Tam Kungam.
8
Ik svētdienas bez mitēšanās tam tos būs sataisīt Tā Kunga priekšā, no Izraēla bērniem par mūžīgu derību.
9
Un tas lai pieder Āronam un viņa dēliem un tiem to būs ēst svētā vietā, jo tas priekš tiem ir augsti svēts no Tā Kunga uguns upuriem, likums mūžam.
10
Un vienas Izraēliešu sievas dēls, kam Ēģiptietis bija par tēvu, izgāja pie Izraēla bērniem, un tas Izraēliešu sievas dēls bārās lēģerī ar vienu Izraēliešu vīru.
11
Un tas Izraēliešu sievas dēls zaimoja (Tā Kunga) vārdu un lādēja. Tad viņu veda pie Mozus, un viņa mātes vārds bija Zelomite, tā bija Dibra meita no Dana cilts.
12
Un viņu ielika cietumā, kamēr tiem tiktu spriedums no Tā Kunga mutes.
13
Tad Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:
14
Izved to lādētāju ārā no lēģera, un visiem, kas to dzirdējuši, būs savas rokas uzlikt uz viņa galvu, un visai draudzei to ar akmeņiem būs nomētāt.
15
Un uz Izraēla bērniem tev būs runāt un sacīt: ikvienam, kas savu Dievu lād, būs nest savu grēku.
16
Un kas Tā Kunga vārdu zaimo, to būs nokaut, visai draudzei to ar akmeņiem būs nomētāt; vai svešinieks, vai iedzīvotājs, kas to vārdu zaimos, tam būs mirt.
17
Un ja kas kādu cilvēku nosit, tam būs tapt nokautam.
18
Bet kas kādu lopu nosit, tam to būs maksāt, dzīvību pret dzīvību.
19
Un ja kas savu tuvāko ievaino, tam lai top atdarīts, kā viņš darījis.
20
Lūzumu pret lūzumu, aci pret aci, zobu pret zobu, itin kā viņš cilvēku ir ievainojis, tāpat viņam taps atdarīts.
21
Kas lopu nosit, tam to būs maksāt, bet kas cilvēku nosit, tam būs tapt nokautam.
22
Lai jums ir vienāda tiesa, tā svešiniekam, kā iedzīvotājam; jo es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs.
23
Un Mozus runāja uz Izraēla bērniem, un tie izveda to lādētāju ārā no lēģera un to nomētāja ar akmeņiem un Izraēla bērni darīja, kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.Leviticus 24:1

Leviticus 24:2

Leviticus 24:3

Leviticus 24:4

Leviticus 24:5

Leviticus 24:6

Leviticus 24:7

Leviticus 24:8

Leviticus 24:9

Leviticus 24:10

Leviticus 24:11

Leviticus 24:12

Leviticus 24:13

Leviticus 24:14

Leviticus 24:15

Leviticus 24:16

Leviticus 24:17

Leviticus 24:18

Leviticus 24:19

Leviticus 24:20

Leviticus 24:21

Leviticus 24:22

Leviticus 24:23Leviticus 1 / Lev 1

Leviticus 2 / Lev 2

Leviticus 3 / Lev 3

Leviticus 4 / Lev 4

Leviticus 5 / Lev 5

Leviticus 6 / Lev 6

Leviticus 7 / Lev 7

Leviticus 8 / Lev 8

Leviticus 9 / Lev 9

Leviticus 10 / Lev 10

Leviticus 11 / Lev 11

Leviticus 12 / Lev 12

Leviticus 13 / Lev 13

Leviticus 14 / Lev 14

Leviticus 15 / Lev 15

Leviticus 16 / Lev 16

Leviticus 17 / Lev 17

Leviticus 18 / Lev 18

Leviticus 19 / Lev 19

Leviticus 20 / Lev 20

Leviticus 21 / Lev 21

Leviticus 22 / Lev 22

Leviticus 23 / Lev 23

Leviticus 24 / Lev 24

Leviticus 25 / Lev 25

Leviticus 26 / Lev 26

Leviticus 27 / Lev 27