A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Leviticus 181
Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:
2
Runā uz Izraēla bērniem un saki tiem: es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs.
3
Pēc Ēģiptes zemes darbiem, kur jūs esat mājojuši jums nebūs darīt un pēc Kanaāna zemes darbiem, kurp es jūs vedu, jums nebūs darīt, nedz staigāt viņu likumos.
4
Jums būs darīt manu tiesu un manu iestādījumu un iekš tiem staigāt; - es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs.
5
Manus likumus jums būs turēt un manu tiesu jums būs darīt; kurš cilvēks tos darīs, tas caur tiem dzīvos; - es esmu Tas Kungs.
6
Nevienam nebūs pieiet pie sava asinsrada, kaunumu atsegt; - es esmu Tas Kungs.
7
Sava tēva kaunumu un savas mātes kaunumu tev nebūs atsegt; tā ir tava māte, viņas kaunumu tev nebūs atsegt.
8
Sava tēva sievas kaunumu tev nebūs atsegt; - tas ir tava tēva kaunums.
9
Savas māsas, sava tēva meitas vai savas mātes meitas kaunumu, vai tā mājā vai ārā dzimusi, tev nebūs atsegt.
10
Sava dēla meitas vai savas meitas meitas kaunumu tev nebūs atsegt; - jo tas ir tavs kaunums.
11
Sava tēva sievas meitas kaunumu, kas tavam tēvam dzimusi, (tā ir tava māsa) tev nebūs atsegt.
12
Sava tēva māsas kaunumu tev nebūs atsegt, tā ir: tava tēva asins radiniece.
13
Savas mātes māsas kaunumu tev nebūs atsegt, jo tā ir tavas mātes asins radiniece.
14
Sava tēva-brāļa kaunumu tev nebūs atsegt, viņas sievu tev nebūs aizskart, - tā ir tava tēva brāļa sieva.
15
Savas vedeklas kaunumu tev nebūs atsegt, tā ir tava dēla sieva, - tev nebūs atsegt viņas kaunumu.
16
Sava brāļa sievas kaunumu tev nebūs atsegt, - tas ir tava brāļa kaunums,
17
Kādas sievas un viņas meitas kaunumu tev nebūs atsegt, nedz viņas dēla meitu nedz viņas meitas meitu tev nebūs ņemt, viņas kaunumu atsegt: tās ir asins radinieces, tā ir negantība,
18
Tev arī nebūs ņemt sievu pie viņas māsas, kas tev jau ir, viņas kaunumu atsegt šai par riebšanu, kamēr šī dzīvo.
19
Tev arī nebūs sievu aizskart, kamēr viņas sārņu laiks ir, viņas kaunumu atsegt.
20
Tev arī nebūs piegulēt sava tuvākā sievu, ar viņu apgānīdamies.
21
Un no sava dzimuma tev nebūs dot, ka tas Molokam top sadedzināts, ka tu sava Dieva vārdu nepulgo; - es esmu Tas Kungs.
22
Pie vīrieša tev nebūs gulēt, it kā pie sievas, - tā ir negantība.
23
Tev arī nebūs jaukties ar nekādu lopu, ar viņu apgānīdamies; ir nekādai sievai ar nekādu lopu nebūs apieties, ar to sagānīdamās; tā ir neganta sajaukšanās.
24
Un jums nebūs apgānīties ar šādiem (grēkiem), jo ar šiem visiem tie pagāni ir apgānījušies, ko es jūsu priekšā izdzīšu.
25
Un tā zeme ir apgānīta, un es par to viņas noziegumu piemeklēšu, tā ka tā zeme savus iedzīvotājus izspļauj.
26
Bet jums būs turēt manus likumus un manu tiesu un nekā nedarīt no visām šīm negantībām, ne iedzīvotājam, ne svešiniekam, kas mīt jūsu starpā;
27
Jo šīs zemes ļaudis, kas priekš jums bija, visas šās negantības darījuši, un tā zeme ir apgānīta.
28
Lai tā zeme jūs arīdzan neizspļauj, kad jūs to apgānīsiet, itin kā tā izspļāvusi tos pagānus, kas priekš jums bija.
29
Jo ikviens, kas no šīm negantībām ko darīs: tām dvēselēm, kas to dara, būs tikt izdeldētām no saviem ļaudīm.
30
Tāpēc jums būs turēt manu likumu, ka jūs nedarāt pēc nevienas no tām negantām ierašām, ko tie priekš jums darījuši, nedz ar tām apgānāties: - es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs.Leviticus 18:1

Leviticus 18:2

Leviticus 18:3

Leviticus 18:4

Leviticus 18:5

Leviticus 18:6

Leviticus 18:7

Leviticus 18:8

Leviticus 18:9

Leviticus 18:10

Leviticus 18:11

Leviticus 18:12

Leviticus 18:13

Leviticus 18:14

Leviticus 18:15

Leviticus 18:16

Leviticus 18:17

Leviticus 18:18

Leviticus 18:19

Leviticus 18:20

Leviticus 18:21

Leviticus 18:22

Leviticus 18:23

Leviticus 18:24

Leviticus 18:25

Leviticus 18:26

Leviticus 18:27

Leviticus 18:28

Leviticus 18:29

Leviticus 18:30Leviticus 1 / Lev 1

Leviticus 2 / Lev 2

Leviticus 3 / Lev 3

Leviticus 4 / Lev 4

Leviticus 5 / Lev 5

Leviticus 6 / Lev 6

Leviticus 7 / Lev 7

Leviticus 8 / Lev 8

Leviticus 9 / Lev 9

Leviticus 10 / Lev 10

Leviticus 11 / Lev 11

Leviticus 12 / Lev 12

Leviticus 13 / Lev 13

Leviticus 14 / Lev 14

Leviticus 15 / Lev 15

Leviticus 16 / Lev 16

Leviticus 17 / Lev 17

Leviticus 18 / Lev 18

Leviticus 19 / Lev 19

Leviticus 20 / Lev 20

Leviticus 21 / Lev 21

Leviticus 22 / Lev 22

Leviticus 23 / Lev 23

Leviticus 24 / Lev 24

Leviticus 25 / Lev 25

Leviticus 26 / Lev 26

Leviticus 27 / Lev 27