English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Leviticus 11

1
Un Tas Kungs runāja uz Mozu un uz Āronu un uz tiem sacīja:
2
Runājiet uz Izraēla bērniem un sakāt: šie ir tie lopi, ko jūs varat ēst no visiem lopiem, kas virs zemes:
3
Visus lopus, kam šķelti nagi, kam nagi šķelti divējos gabalos, un kas gremo, tos ēdat.
4
Bet šos jums nebūs ēst no tiem, kas gremo un kam šķelti nagi: kamieļi, jo tas gan gremo, bet tam nav šķelti nagi; to jums būs turēt par nešķīstu;
5
Un trusi, jo tas gan gremo, bet tam nav šķelti nagi, to jums būs turēt par nešķīstu;
6
Un zaķi, jo tas gan gremo, bet tam nav šķelti nagi, to jums būs turēt par nešķīstu;
7
Un cūku, jo tai gan šķelti nagi un šķelti divējos gabalos, bet tā negremo, to jums būs turēt par nešķīstu.
8
No viņu gaļas jums nebūs ēst nedz viņu maitas aizskart, tos jums būs turēt par nešķīstiem.
9
Šos ēdat no visa, kas ūdenī: visu, kam ir spuras un zvīņas ūdenī, jūrā un upēs, to varat ēst.
10
Bet visu, kam nav spuru un zvīņu ūdenī un upē, no visa, kas ūdenī kust, un no visa, kas dzīvo ūdenī, to jums būs turēt par negantu.
11
To jums būs turēt par negantu, jums no viņu gaļas nebūs ēst, un viņu maitas jums būs turēt par negantām.
12
Visu, kam nav spuru un zvīņu ūdenī, jums būs turēt par negantu.
13
Un no putniem šos jums būs turēt par negantiem, ka jūs tos neēdat: šie lai jums ir neganti: ērglis un sarkandzeltenais ērglis un melnais ērglis.
14
Un lija un vanags pēc savas kārtas.
15
Un visi kraukļi pēc savas kārtas
16
Un strauss un bezdelīga un ķīris un vēja vanags pēc savas kārtas
17
Un apogs un maitas lija un ūpis
18
Un pūce un dumpis un gulbis,
19
Stārķis, kalnu vanags pēc savas kārtas, badadzeguze un sikspārnis.
20
Visi spārnainie līdēji, kas iet uz četrām kājām, lai jums ir negantība.
21
Bet tos ēdat no visiem spārnaiņiem līdējiem, kas uz četrām kājām iet; kam augšām pie savām kājām ir lieli, ar ko tie pa zemi lēkā.
22
Šos no tiem ēdat: siseni pēc viņa kārtas un zolamu pēc viņa kārtas un argolu pēc viņa kārtas un agabu pēc viņa kārtas (zolams, argols un agabs ir siseņu kārtas).
23
Visus citus spārnaiņos līdējus, jums būs turēt par negantiem.
24
Un caur šiem jūs tapsiet apgānīti; ikviens, kas viņu maitas aizskar, būs nešķīsts līdz vakaram.
25
Un kas no viņu maitām ko nesīs, tam būs mazgāt savas drēbes un nešķīstam būt līdz vakaram.
26
Visus lopus, kam nagi šķelti, bet nav šķelti divējos gabalos un kas negremo, tos jums būs turēt par nešķīstiem; kas tos aizskar, tam būs būt nešķīstam.
27
Un visiem četrkājīgiem zvēriem, kam kājas ar asiem nagiem, tie lai jums ir nešķīsti; kas viņu maitas aizskar, tas būs nešķīsts līdz vakaram.
28
Un kas viņu maitas ir nesis, tam savas drēbes būs mazgāt un nešķīstam būt līdz vakaram; tie lai jums ir nešķīsti.
29
Un starp tiem līdējiem, kas virs zemes lien, šie lai jums ir nešķīsti: sērmulis, pele, bruņurupucis pēc savas kārtas,
30
Sesks, hameleons, ķirzaka, gliemezis un kurmis.
31
Tos no visiem līdējiem jums būs turēt par nešķīstiem; kas tos aizskar, kad tie miruši, tam būs nešķīstam būt līdz vakaram.
32
Un uz ko kas no tiem kritīs, kad tie ir miruši, tam būs nešķīstam būt, lai tas ir kāds koku trauks, vai drēbes, vai āda, vai maiss, vai kāds rīks, ar ko kāds darbs top darīts, - to būs ūdenī iebāzt un tam būs nešķīstam būt līdz vakaram, pēc tas būs šķīsts.
33
Un ikvienu mālu trauku, kur kas no tiem ir iekritis, - visam, kas tur iekšā, būs nešķīstam būt, un jums to būs sadauzīt.
34
Ikvienam ēdienam, kas top ēsts, uz ko šis ūdens ir nācis, būs nešķīstam būt, un ikvienu dzērienu, kas top dzerts no visiem tādiem traukiem, būs turēt par nešķīstu.
35
Un visu, uz ko viņu maitas kritīs, to būs turēt par nešķīstu, cepli un traukus būs sadauzīt, tie ir nešķīsti; tāpēc jums tos būs turēt par nešķīstiem.
36
Tikai avoti un akas un dīķi būs šķīsti; bet kas viņu maitas aizskar, to būs turēt par nešķīstu.
37
Un ja kas no viņu maitām kritīs uz sēklu, kas ir sējama, tā ir šķīsta.
38
Bet ja ūdens top liets pār sēklu, un tad kas no tādām maitām uzkrīt, tad jums to būs turēt par nešķīstu.
39
Ja kāds lops mirst, kas jums ir par barību, - kas viņa maitu aizskar, tam būs nešķīstam būt līdz vakaram.
40
Un kas no viņa maitas ir ēdis, tam būs savas drēbes mazgāt un nešķīstam būt līdz vakaram; un kas viņu maitu nes, tam būs savas drēbes mazgāt un nešķīstam būt līdz vakaram.
41
Un visu, kas lien virs zemes, jums būs turēt par negantu, to nebūs ēst.
42
Visu, kas uz sava vēdera lien, un visu, kas virs zemes lien uz četrām kājām, līdz ar visu, kam daudz kājas, to jums nebūs ēst; lai tas jums ir negants.
43
Neapgānāt savas dvēseles ar nekādiem līdējiem, kas lien, un nedariet sevi nešķīstus pie tiem, ka jūs caur tiem netopat apgānīti.
44
Jo es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs, tāpēc jums būs svētīties un svētiem būt, jo es esmu svēts; un jums nebūs savas dvēseles apgānīt ar neko, kas lien virs zemes,
45
Jo es esmu Tas Kungs, kas jūs izvedis no Ēģiptes zemes, lai es jums esmu par Dievu; tad esat svēti, jo es esmu svēts.
46
Šis ir tas likums par lopiem un putniem un par visām dzīvām dvašām, kas kust ūdenī, un par visām dvašām, kas lien virs zemes, -
47
Ka jūs varat izšķirt nešķīstu no šķīsta, un putnus, kas ēdami, no putniem, kas nav ēdami.
Leviticus 11:1
Leviticus 11:2
Leviticus 11:3
Leviticus 11:4
Leviticus 11:5
Leviticus 11:6
Leviticus 11:7
Leviticus 11:8
Leviticus 11:9
Leviticus 11:10
Leviticus 11:11
Leviticus 11:12
Leviticus 11:13
Leviticus 11:14
Leviticus 11:15
Leviticus 11:16
Leviticus 11:17
Leviticus 11:18
Leviticus 11:19
Leviticus 11:20
Leviticus 11:21
Leviticus 11:22
Leviticus 11:23
Leviticus 11:24
Leviticus 11:25
Leviticus 11:26
Leviticus 11:27
Leviticus 11:28
Leviticus 11:29
Leviticus 11:30
Leviticus 11:31
Leviticus 11:32
Leviticus 11:33
Leviticus 11:34
Leviticus 11:35
Leviticus 11:36
Leviticus 11:37
Leviticus 11:38
Leviticus 11:39
Leviticus 11:40
Leviticus 11:41
Leviticus 11:42
Leviticus 11:43
Leviticus 11:44
Leviticus 11:45
Leviticus 11:46
Leviticus 11:47
Leviticus 1 / Lev 1
Leviticus 2 / Lev 2
Leviticus 3 / Lev 3
Leviticus 4 / Lev 4
Leviticus 5 / Lev 5
Leviticus 6 / Lev 6
Leviticus 7 / Lev 7
Leviticus 8 / Lev 8
Leviticus 9 / Lev 9
Leviticus 10 / Lev 10
Leviticus 11 / Lev 11
Leviticus 12 / Lev 12
Leviticus 13 / Lev 13
Leviticus 14 / Lev 14
Leviticus 15 / Lev 15
Leviticus 16 / Lev 16
Leviticus 17 / Lev 17
Leviticus 18 / Lev 18
Leviticus 19 / Lev 19
Leviticus 20 / Lev 20
Leviticus 21 / Lev 21
Leviticus 22 / Lev 22
Leviticus 23 / Lev 23
Leviticus 24 / Lev 24
Leviticus 25 / Lev 25
Leviticus 26 / Lev 26
Leviticus 27 / Lev 27