A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Hozejas 9

1
Nepriecājies, Izraēl, ar gavilēšanu kā tās tautas, jo tu dzen maucību, atkāpdamies no sava Dieva, tu mīļo mauku algu uz visiem labības kloniem.
2
Klons un eļļas spaids viņus nemielos un jaunais vīns tos pievils.
3
Tie nepaliks Tā Kunga zemē, bet Evraīms griezīsies atpakaļ uz Ēģipti, un Asirijā tie ēdīs nešķīstu.
4
Tie Tam Kungam nenesīs dzeramus upurus no vīna, un viņu kaujamie upuri viņam nepatiks; tie viņiem būs kā bēru maize. Visi, kas to ēd, apgānās, jo viņu maize ir priekš viņiem pašiem, un nenāk Tā Kunga namā.
5
Ko tad jūs darīsiet svētkos un Tā Kunga svētā dienā?
6
Jo redzi, tiem jāaiziet tā posta dēļ, Ēģipte tos sapulcinās, Move viņus apraks. Nātres mantos viņu sudraba dārgumus, ērkšķi būs viņu dzīvokļos.
7
Piemeklēšanas dienas nākušas, atmaksāšanas dienas ir klāt, Izraēls to samanīs! Tie pravieši ir ģeķi, tie gara vīri ir traki, - visa tava lielā nozieguma un lielā naida dēļ.
8
Evraīms lūko manam Dievam garām, un pravieši ir palikuši par slazda valgiem uz visiem viņa ceļiem, naids ir viņu dieva namā.
9
Tie ir dziļi maitājušies it kā Ģibejas dienās; viņš pieminēs viņu noziegumu, viņš piemeklēs viņu grēkus.
10
Es atradu Izraēli kā vīna ogu ķekarus tuksnesī, es ieraudzīju jūsu tēvus kā pirmajus augļus pie vīģes koka; bet tie nogāja pie BaālPeora un padevās tam bezkaunīgam un tapa tik neganti kā viņu drauģeļi.
11
Evraīma godība aizskries kā putns, ka tur ne dzemdēs, nedz taps grūtas, nedz ieņems.
12
Un jebšu tie savus bērnus uzaudzinātu, tomēr es tiem tos gribu laupīt, ka cilvēku neatliek. Vai tiem, kad es no tiem būšu atstājies!
13
Evraīms, ko es biju izredzējis, būt par Tiru, bija stādīts skaistā vietā, bet Evraīmam savi bērni jaiznes slepkavam.
14
Dod tiem, ak Kungs! Ko lai tu dodi? Dod tiem neauglīgas miesas un izsīkušas krūtis.
15
Visa viņu negantība ir Ģilgalā, tur es tos ienīdēju. Viņu ļauno darbu dēļ es tos izdzīšu no sava nama, es joprojām tos vairs nemīļošu; - visi viņu lielkungi ir atkāpēji.
16
Evraīms ir sasists, viņu sakne ir izkaltusi; tie nenesīs nekādus augļus; un jebšu tie dzemdinātu, tomēr es viņu miesas mīlulīšus gribu nokaut.
17
Mans Dievs tos atmetīs, tāpēc ka tie viņam neklausīja, un tie būs bēguļi starp tautām.
Hozejas 9:1
Hozejas 9:2
Hozejas 9:3
Hozejas 9:4
Hozejas 9:5
Hozejas 9:6
Hozejas 9:7
Hozejas 9:8
Hozejas 9:9
Hozejas 9:10
Hozejas 9:11
Hozejas 9:12
Hozejas 9:13
Hozejas 9:14
Hozejas 9:15
Hozejas 9:16
Hozejas 9:17
Hozejas 1 / Hoz 1
Hozejas 2 / Hoz 2
Hozejas 3 / Hoz 3
Hozejas 4 / Hoz 4
Hozejas 5 / Hoz 5
Hozejas 6 / Hoz 6
Hozejas 7 / Hoz 7
Hozejas 8 / Hoz 8
Hozejas 9 / Hoz 9
Hozejas 10 / Hoz 10
Hozejas 11 / Hoz 11
Hozejas 12 / Hoz 12
Hozejas 13 / Hoz 13
Hozejas 14 / Hoz 14