A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Hozejas 6

1
Kad tiem būs bail, tad tie mani meklēs: ejam, atgriezīsimies pie Tā Kunga. Jo viņš ir saplēsis, un viņš mūs dziedinās, viņš ir sasitis, un viņš mūs sasies.
2
Viņš mūs darīs dzīvus pēc divām dienām, trešā dienā viņš mūs uzcels, ka dzīvosim viņa priekšā.
3
Tad ņemsim vērā, dzīsimies To Kungu atzīt; viņš tiešām ausīs kā auseklis un nāks pie mums kā stiprs lietus, kā vēlais lietus slacina zemi.
4
Ko lai tev daru, Evraīm, ko lai tev daru, Jūda? Jo jūsu mīlestība ir kā rīta mākonis un kā rasa, kas agri izzūd.
5
Tādēļ es esmu cirtis ar tiem praviešiem, es tos esmu kāvis ar savas mutes vārdiem, un mana tiesa ausa kā gaisma.
6
Jo man patīk mīlestība un ne upuris, un Dieva atzīšana vairāk nekā dedzināmie upuri.
7
Bet tie pārkāpj derību kā Ādams, tur tie pret mani palikuši neuzticīgi.
8
Ģileada ir pilsēta pilna ļauna darītāju, ar asiņainām pēdām.
9
Un kā laupītāji glūn uz kādu cilvēku, tāda ir tā priesteru draudze, uz Zīķemes ceļa tie dzen slepkavību, tiešām tie dara negantus darbus.
10
Izraēla namā es redzu briesmīgas lietas: tur ir Evraīma maucība, Izraēls ir sagānījies.
11
Arī tev, Jūda, ir pļauja priekšā, kad es pārvedīšu savus cietuma ļaudis.
Hozejas 6:1
Hozejas 6:2
Hozejas 6:3
Hozejas 6:4
Hozejas 6:5
Hozejas 6:6
Hozejas 6:7
Hozejas 6:8
Hozejas 6:9
Hozejas 6:10
Hozejas 6:11
Hozejas 1 / Hoz 1
Hozejas 2 / Hoz 2
Hozejas 3 / Hoz 3
Hozejas 4 / Hoz 4
Hozejas 5 / Hoz 5
Hozejas 6 / Hoz 6
Hozejas 7 / Hoz 7
Hozejas 8 / Hoz 8
Hozejas 9 / Hoz 9
Hozejas 10 / Hoz 10
Hozejas 11 / Hoz 11
Hozejas 12 / Hoz 12
Hozejas 13 / Hoz 13
Hozejas 14 / Hoz 14