Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Hozejas 6

1

Kad tiem būs bail, tad tie mani meklēs: ejam, atgriezīsimies pie Tā Kunga. Jo viņš ir saplēsis, un viņš mūs dziedinās, viņš ir sasitis, un viņš mūs sasies.

2

Viņš mūs darīs dzīvus pēc divām dienām, trešā dienā viņš mūs uzcels, ka dzīvosim viņa priekšā.

3

Tad ņemsim vērā, dzīsimies To Kungu atzīt; viņš tiešām ausīs kā auseklis un nāks pie mums kā stiprs lietus, kā vēlais lietus slacina zemi.

4

Ko lai tev daru, Evraīm, ko lai tev daru, Jūda? Jo jūsu mīlestība ir kā rīta mākonis un kā rasa, kas agri izzūd.

5

Tādēļ es esmu cirtis ar tiem praviešiem, es tos esmu kāvis ar savas mutes vārdiem, un mana tiesa ausa kā gaisma.

6

Jo man patīk mīlestība un ne upuris, un Dieva atzīšana vairāk nekā dedzināmie upuri.

7

Bet tie pārkāpj derību kā Ādams, tur tie pret mani palikuši neuzticīgi.

8

Ģileada ir pilsēta pilna ļauna darītāju, ar asiņainām pēdām.

9

Un kā laupītāji glūn uz kādu cilvēku, tāda ir tā priesteru draudze, uz Zīķemes ceļa tie dzen slepkavību, tiešām tie dara negantus darbus.

10

Izraēla namā es redzu briesmīgas lietas: tur ir Evraīma maucība, Izraēls ir sagānījies.

11

Arī tev, Jūda, ir pļauja priekšā, kad es pārvedīšu savus cietuma ļaudis.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685