A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Hozejas 3

1
Un Tas Kungs uz mani sacīja: noej atkal, mīli vienu sievu, kas top mīlēta no sava drauga un tomēr pārkāpj laulību, it kā Tas Kungs Izraēla bērnus mīl, bet tie griežas pie citiem dieviem un iemīl vīna ogu raušus.
2
Un es to sev pirku par piecpadsmit sudraba gabaliem un pusotru omeru miežu.
3
Un es uz viņu sacīju: daudz dienas tu man sēdēsi un nedzīsi maucību, nedz būsi pie vīra: tāpat es turēšos pret tevi.
4
Jo Izraēla bērni paliks ilgu laiku bez ķēniņa un bez valdītāja un bez upura un bez altāra un bez plecu segas(efoda) un bez tēliem.
5
Pēc tam Izraēla bērni atgriezīsies un meklēs To Kungu, savu Dievu, un Dāvidu, savu ķēniņu, un nāks bīdamies pie Tā Kunga un pie viņa žēlastības pēdīgās dienās.
Hozejas 3:1
Hozejas 3:2
Hozejas 3:3
Hozejas 3:4
Hozejas 3:5
Hozejas 1 / Hoz 1
Hozejas 2 / Hoz 2
Hozejas 3 / Hoz 3
Hozejas 4 / Hoz 4
Hozejas 5 / Hoz 5
Hozejas 6 / Hoz 6
Hozejas 7 / Hoz 7
Hozejas 8 / Hoz 8
Hozejas 9 / Hoz 9
Hozejas 10 / Hoz 10
Hozejas 11 / Hoz 11
Hozejas 12 / Hoz 12
Hozejas 13 / Hoz 13
Hozejas 14 / Hoz 14