A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Hozejas 14

1
Atgriezies, ak Izraēl, pie Tā Kunga, sava Dieva, jo tu esi kritis sava nozieguma dēļ.
2
Ņemiet šos vārdus līdz un atgriežaties pie Tā Kunga un sakāt uz viņu: piedod visu noziegumu un parādi žēlastību, ka mēs nesam savu lūpu upurus.
3
Asurs mūs neizpestīs, mēs nejāsim uz zirgiem un nesacīsim vairs uz savu roku darbu: tu esi mūsu dievs! Jo pie tevis bāriņš atrod žēlastību.
4
Es dziedināšu viņu atkāpšanos, es tos mīlēšu ar labu prātu, jo mana dusmība no viņa novērsīsies.
5
Es Izraēlim būšu kā rasa: viņš zaļos kā lilija un iesakņosies kā Lībanus.
6
Viņa zari izplētīsies, un skaistums viņam būs kā eļļas kokam, un smarža viņam būs kā Lībanum.
7
Tie, sēdēdami viņa ēnā, atkal audzinās labību un zaļos kā vīna koks; tam būs slava kā vīnam no Lībanus.
8
Evraīm, kas man vēl ar dievekļiem? Es paklausīšu un viņu uzlūkošu. Es būšu kā zaļa priede, pie manis tavs auglis rodas.
9
Kas ir gudrs, ka saprot šās lietas? Kas ir prātīgs, ka tās atzīst? Jo Tā Kunga ceļi ir taisni, un taisnie pa tiem staigās, bet pārkāpēji pa tiem kritīs.
Hozejas 14:1
Hozejas 14:2
Hozejas 14:3
Hozejas 14:4
Hozejas 14:5
Hozejas 14:6
Hozejas 14:7
Hozejas 14:8
Hozejas 14:9
Hozejas 1 / Hoz 1
Hozejas 2 / Hoz 2
Hozejas 3 / Hoz 3
Hozejas 4 / Hoz 4
Hozejas 5 / Hoz 5
Hozejas 6 / Hoz 6
Hozejas 7 / Hoz 7
Hozejas 8 / Hoz 8
Hozejas 9 / Hoz 9
Hozejas 10 / Hoz 10
Hozejas 11 / Hoz 11
Hozejas 12 / Hoz 12
Hozejas 13 / Hoz 13
Hozejas 14 / Hoz 14