A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Hozejas 141
Atgriezies, ak Izraēl, pie Tā Kunga, sava Dieva, jo tu esi kritis sava nozieguma dēļ.
2
Ņemiet šos vārdus līdz un atgriežaties pie Tā Kunga un sakāt uz viņu: piedod visu noziegumu un parādi žēlastību, ka mēs nesam savu lūpu upurus.
3
Asurs mūs neizpestīs, mēs nejāsim uz zirgiem un nesacīsim vairs uz savu roku darbu: tu esi mūsu dievs! Jo pie tevis bāriņš atrod žēlastību.
4
Es dziedināšu viņu atkāpšanos, es tos mīlēšu ar labu prātu, jo mana dusmība no viņa novērsīsies.
5
Es Izraēlim būšu kā rasa: viņš zaļos kā lilija un iesakņosies kā Lībanus.
6
Viņa zari izplētīsies, un skaistums viņam būs kā eļļas kokam, un smarža viņam būs kā Lībanum.
7
Tie, sēdēdami viņa ēnā, atkal audzinās labību un zaļos kā vīna koks; tam būs slava kā vīnam no Lībanus.
8
Evraīm, kas man vēl ar dievekļiem? Es paklausīšu un viņu uzlūkošu. Es būšu kā zaļa priede, pie manis tavs auglis rodas.
9
Kas ir gudrs, ka saprot šās lietas? Kas ir prātīgs, ka tās atzīst? Jo Tā Kunga ceļi ir taisni, un taisnie pa tiem staigās, bet pārkāpēji pa tiem kritīs.