A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Kinh Thánh (VIE) 2010

Hozejas 131
Mỗi khi Ép-ra-im lên tiếng, người ta run rẩy; Nó được tôn cao trong Y-sơ-ra-ên. Nhưng vì phạm tội thờ Ba-anh, Nên nó phải chết.
2
Bây giờ, chúng phạm tội càng thêm; Chúng làm cho mình những tượng đúc, Dùng tài khéo léo của mình mà đúc những tượng bằng bạc; Tất cả đều là sản phẩm của thợ thủ công! Người ta nói về những kẻ dâng sinh tế rằng: “Con người mà lại hôn bò con!”
3
Vì thế, chúng sẽ giống như mây buổi sáng, Như sương ban mai chóng tan, Như rơm rác bị gió lốc cuốn khỏi sân đập lúa, Như làn khói bay qua cửa sổ!
4
Chính Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập; Ngoài Ta, ngươi chớ thừa nhận thần nào khác, Không có Cứu Chúa nào khác, ngoại trừ Ta!
5
Chính Ta đã biết ngươi lúc ngươi còn trong hoang mạc, Trong vùng đất khô cằn.
6
Nhưng khi chúng được nuôi trong đồng cỏ Và được ăn no nê thì chúng sinh lòng kiêu ngạo; Do đó, chúng đã quên Ta.
7
Vì thế đối với chúng, Ta sẽ như sư tử, Như con beo rình rập bên đường.
8
Ta sẽ vồ chúng như gấu cái mất con. Ta sẽ xé nát lồng ngực chúng Và nuốt chúng ngay tại chỗ như sư tử; Thú rừng sẽ xé xác chúng ra từng mảnh.
9
Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi bị hủy diệt Vì ngươi chống lại Ta, là Đấng cứu giúp ngươi.
10
Bây giờ vua ngươi đâu rồi? Hãy để người giải cứu ngươi trong tất cả các thành! Các quan xét là những người mà ngươi đòi cho được rằng: “Hãy cho tôi một vua và các nhà lãnh đạo!” Họ đâu cả rồi?
11
Trong cơn giận, Ta đã ban cho ngươi một vua, Và trong cơn thịnh nộ, Ta lại cất đi.
12
Sự gian ác của Ép-ra-im được buộc lại, Tội lỗi của nó được cất giữ.
13
Cơn đau quặn thắt của đàn bà sinh đẻ sẽ đến trên nó, Nhưng nó là đứa con không khôn ngoan; Vì đã đến lúc chào đời mà nó không chịu rời khỏi lòng mẹ.
14
Ta lại cứu chúng khỏi quyền lực của âm phủ Và chuộc chúng khỏi sự chết sao? Hỡi sự chết, tai họa mầy ở đâu? Hỡi âm phủ, sự hủy diệt mầy ở đâu? Sự thương xót bị giấu khỏi mắt Ta.
15
Mặc dù Ép-ra-im có sinh sôi nảy nở giữa anh em mình Thì một ngọn gió đông sẽ thổi đến, Tức là gió của Đức Giê-hô-va thổi lên từ hoang mạc, Làm cạn các nguồn nước và làm khô các suối. Ngọn gió ấy sẽ cướp đi kho tàng chứa mọi bảo vật.
16
Sa-ma-ri sẽ mang tội của nó, Vì nó đã nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời mình! Chúng sẽ ngã chết dưới lưỡi gươm; Các con trẻ của chúng sẽ bị đập nát, Và những đàn bà có mang của chúng sẽ bị mổ bụng.Hozejas 13:1

Hozejas 13:2

Hozejas 13:3

Hozejas 13:4

Hozejas 13:5

Hozejas 13:6

Hozejas 13:7

Hozejas 13:8

Hozejas 13:9

Hozejas 13:10

Hozejas 13:11

Hozejas 13:12

Hozejas 13:13

Hozejas 13:14

Hozejas 13:15

Hozejas 13:16Hozejas 1 / Hoz 1

Hozejas 2 / Hoz 2

Hozejas 3 / Hoz 3

Hozejas 4 / Hoz 4

Hozejas 5 / Hoz 5

Hozejas 6 / Hoz 6

Hozejas 7 / Hoz 7

Hozejas 8 / Hoz 8

Hozejas 9 / Hoz 9

Hozejas 10 / Hoz 10

Hozejas 11 / Hoz 11

Hozejas 12 / Hoz 12

Hozejas 13 / Hoz 13

Hozejas 14 / Hoz 14