English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Hozejas 10

1
Izraēls ir kupls vīna koks, kas nes augļus; jo vairāk bija viņa augļu, jo vairāk viņš cēla altāru; jo labāka viņa zeme, jo labāki viņš iztaisīja elku stabus.
2
Viņu sirds ir viltīga; nu tiks atmaksāts. Viņš salauzīs viņu altārus, postīs viņu elku stabus.
3
Nu tie sacīs: ķēniņa mums nav, jo mēs To Kungu neesam bijušies; ko mums ķēniņš var darīt?
4
Tie runāja vārdus, nepatiesi zvērēdami un derības derēdami, tāpēc sodība zaļos kā nāves zāle uz tīruma vagām.
5
Samarijas iedzīvotāji iztrūcinājās par BetAvenas teļu, viņa ļaudis par to bēdājās un viņa priesteri par to trīc, jo viņa godība no tā aiziet.
6
Ir to pašu vedīs uz Asiriju par dāvanu priekš ķēniņa Jareba; Evraīms paliks kaunā, un Izraēls taps apkaunots sava padoma dēļ.
7
Samarijas ķēniņš ir izzudis kā putas ūdens virsū.
8
Un Avenas kalni, kur Izraēls apgrēkojās, taps izdeldēti, ērkšķi un dadži augs uz viņu altāriem, un tie sacīs uz tiem kalniem: apklājiet mūs! - un uz tiem pakalniem: krītiet pār mums!
9
No Ģibejas dienām tu esi grēkojis, Izraēl: tur tie pastāvējuši; tā kauja Ģibejā pret tiem negantības bērniem tos neaizņēma.
10
Pēc sava prāta es tos pārmācīšu, un tautas pret tiem sapulcināsies, kad es tos sodīšu viņu divēju grēku dēļ.
11
Jo Evraīms ir teļš, ieradis labprāt kult, bet es nākšu par viņa kakla skaistumu, es Evraīmu iejūgšu, Jūda ars, un Jēkabs ecēs.
12
Sējiet sev pēc taisnības, pļaujiet pēc žēlastības, plēsiet sev jaunu zemi, jo laiks ir, To Kungu meklēt, tiekams tas nāk un jums māca taisnību.
13
Jūs arat bezdievību, ļaunumu jūs pļaujat un ēdat melu augļus.
14
Jo tu paļaujies uz savu ceļu, uz savu varoņu pulku. Tāpēc liels troksnis celsies pret taviem ļaudīm, un visas tavas stiprās vietas taps postītas, it kā Zalmans BetArbeli postīja kara laikā, kur māte līdz ar bērniem tapa satriekta.
15
Tāpat jums notiks caur Bēteli jūsu niknās blēdības dēļ; Izraēla ķēniņš dienai austot nīcin iznīks.
Hozejas 10:1
Hozejas 10:2
Hozejas 10:3
Hozejas 10:4
Hozejas 10:5
Hozejas 10:6
Hozejas 10:7
Hozejas 10:8
Hozejas 10:9
Hozejas 10:10
Hozejas 10:11
Hozejas 10:12
Hozejas 10:13
Hozejas 10:14
Hozejas 10:15
Hozejas 1 / Hoz 1
Hozejas 2 / Hoz 2
Hozejas 3 / Hoz 3
Hozejas 4 / Hoz 4
Hozejas 5 / Hoz 5
Hozejas 6 / Hoz 6
Hozejas 7 / Hoz 7
Hozejas 8 / Hoz 8
Hozejas 9 / Hoz 9
Hozejas 10 / Hoz 10
Hozejas 11 / Hoz 11
Hozejas 12 / Hoz 12
Hozejas 13 / Hoz 13
Hozejas 14 / Hoz 14