English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Hozejas 1

1
Šis ir Tā Kunga vārds, kas notika uz Ozeju, Beērus dēlu, Uzijas, Jotama, Akas, Izķijas, Jūda ķēniņu, dienās un Jerobeama, Joas dēla, Izraēla ķēniņa dienās.
2
Šis ir tas iesākums, kā Tas Kungs runāja ar Ozeju. Tas Kungs sacīja uz Ozeju: ej, ņem sev maukas sievu un maukas bērnus, jo zeme dzenās tiešām maucībai pakaļ no Tā Kunga nost.
3
Tad viņš nogāja un ņēma Gomeri, Diblaima meitu, un tā tapa grūta un dzemdēja viņam dēlu.
4
Un Tas Kungs uz viņu sacīja: Sauc viņa vārdu Jezreēli (tas Kungs izkaisīs); jo par īsu laiku es piemeklēšu Jezreēļa asins vainu pie Jeūs nama un darīšu galu Izraēla nama valstībai.
5
Un tai dienā es salauzīšu Izraēla stopu Jezreēļa ielejā.
6
Un viņa tapa atkal grūta un dzemdēja meitu. Un viņš uz to sacīja: nosauc viņas vārdu LoRukama (neapžēlota), jo es joprojām vairs neapžēlošos par Izraēla namu, ka es tiem piedotu.
7
Bet par Jūda namu es apžēlošos un tos atpestīšu caur To Kungu, viņu Dievu; bet es tos neatpestīšu ne caur stopu, ne caur zobenu, ne caur karu, ne caur zirgiem, ne caur jātniekiem.
8
Kad tā nu to LoRukamu bija atšķīrusi, tad viņa tapa grūta un dzemdēja dēlu.
9
Un viņš sacīja: sauc viņa vārdu LoAmmi (ne mana tauta); jo jūs neesat mana tauta, un arī es nebūšu jūsu (Dievs).
10
Bet Izraēla bērnu pulks būs kā jūras smiltis, ko nevar ne mērot, ne skaitīt. Un notiks tai vieta, kur uz tiem sacīja: jūs neesat mani ļaudis, - uz tiem sacīs: Jūs tā dzīvā Dieva bērni!
11
Un Jūda bērni un Izraēla bērni sapulcināsies kopā un iecels pār sevi vienu galvu un atnāks no tās zemes jo Jezreēļa diena būs liela.
Hozejas 1:1
Hozejas 1:2
Hozejas 1:3
Hozejas 1:4
Hozejas 1:5
Hozejas 1:6
Hozejas 1:7
Hozejas 1:8
Hozejas 1:9
Hozejas 1:10
Hozejas 1:11
Hozejas 1 / Hoz 1
Hozejas 2 / Hoz 2
Hozejas 3 / Hoz 3
Hozejas 4 / Hoz 4
Hozejas 5 / Hoz 5
Hozejas 6 / Hoz 6
Hozejas 7 / Hoz 7
Hozejas 8 / Hoz 8
Hozejas 9 / Hoz 9
Hozejas 10 / Hoz 10
Hozejas 11 / Hoz 11
Hozejas 12 / Hoz 12
Hozejas 13 / Hoz 13
Hozejas 14 / Hoz 14