A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezekiel 6

1
Un Tā Kunga vārds notika uz mani sacīdams:
2
Cilvēka bērns! Griez savu vaigu pret Izraēla kalniem un sludini pret tiem
3
Un saki: Izraēla kalni, klausāties Tā Kunga Kunga vārdu! Tā saka Tas Kungs Kungs uz kalniem un pakalniem, uz upēm un ielejām: redzi! Es vedu pār jums zobenu un izdeldu jūsu elku altārus.
4
Un jūsu altāri taps nopostīti un jūsu saules stabi nolauzti, un es gāzīšu jūsu nokautos jūsu elku priekšā.
5
Un es nodošu Izraēla bērnu trūdus viņu elku priekšā un kaisīšu jūsu kaulus ap jūsu altāriem.
6
Visur, kur jūs mājojat, pilsētas būs postītas un elku kalni atstāti, jo jūsu altāri būs sagāzti un nopostīti un jūsu elki būs salauzti un izdeldēti, un jūsu saules stabi tiks nocirsti un jūsu darījumi iznīcināti.
7
Un jūsu vidū gulēs nokauti, un jūs samanīsiet, ka es esmu Tas Kungs.
8
Bet es (kādus) atlicināšu, ka jums paliek, kas zobenam izmūk starp pagāniem, kad jūs tapsiet izkaisīti pa zemēm.
9
Tad jūsu izglābtie mani pieminēs starp pagāniem, kur tie būs cietumā, kad es būšu salauzis viņu mauku sirdis, kas no manis atkāpušās, un viņu acis, kas mauko pakaļ viņu elkiem, un tiem riebsies tas ļaunums, ko tie darījuši visās savās negantībās.
10
Un tiem būs samanīt, ka es esmu Tas Kungs; es nebūt neesmu velti runājis, ka viņiem darīšu šo ļaunumu.
11
Tā saka Tas Kungs Kungs: sasit savas rokas un sit ar kāju pie zemes un sauc vai! Pār visām niknām Izraēla nama negantībām, jo tie kritīs caur zobenu, caur badu un caur mēri.
12
Kas tālu, tas kritīs caur mēri, un kas tuvu, tas kritīs caur zobenu, bet kas atliksies un izglābsies, nomirs badā. Tā es pret tiem izdarīšu savu bardzību.
13
Tad jūs samanīsiet, ka es esmu Tas Kungs, kad viņu nokautie gulēs viņu elku priekšā ap viņu altāriem pa visiem augstiem pakalniem, pa visiem kalnu galiem un apakš visiem zaļiem kokiem un apakš visiem kupliem ozoliem, tais vietās, kur tie saldu smaržu upurēja visiem saviem elkiem.
14
Un es izstiepšu savu roku pār viņiem, un darīšu zemi par postažu un tuksnesi vairāk nekā Diblas tuksnesi, visur, kur viņi mājo; un tie samanīs, ka es esmu Tas Kungs.
Ezekiel 6:1
Ezekiel 6:2
Ezekiel 6:3
Ezekiel 6:4
Ezekiel 6:5
Ezekiel 6:6
Ezekiel 6:7
Ezekiel 6:8
Ezekiel 6:9
Ezekiel 6:10
Ezekiel 6:11
Ezekiel 6:12
Ezekiel 6:13
Ezekiel 6:14
Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48