A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezekiel 5

1
Un tu, cilvēka bērns, ņem sev asu nazi, bārdas dzinēja nazi tev būs ņemt, un nodzen ar to savu galvu un savu bārdu; pēc ņem svarus un dali tos (matus).
2
Trešo tiesu sadedzini ar uguni pilsētas vidū, kad aplēģerēšanas dienas pagalam; trešo tiesu ņem un sacērt to ar zobenu viņai visapkārt, un trešo tiesu izkaisi vēja, un es izvilkšu zobenu viņiem pakaļ
3
Un ņem no tiem kādu mazumiņu un iesien to savas drēbes stūrī,
4
Un ņem vēl no tiem un iemet ugunī un sadedzini tos ar uguni; no tiem izies uguns pār visu Izraēla namu.
5
Tā saka Tas Kungs Kungs: šī ir Jeruzāleme, ko es esmu iecēlis vidū starp pagāniem, un viņai visapkārt ir zemes.
6
Bet viņa turējās pretī manām tiesām, noziegdamās vairāk nekā pagāni, un maniem likumiem nekā tās valstis, kas viņai visapkārt; jo tie ir atmetuši manas tiesas un nav staigājuši manos likumos.
7
Tādēļ Tas Kungs Kungs tā saka: Tāpēc ka jūs vairāk trakojāt nekā tie pagāni, kas apkārt ap jums, un manos likumos nestaigājāt un nedarījāt manas tiesas un nedarījāt pēc to pagānu tiesām, kas apkārt ap jums, -
8
Tāpēc Tas Kungs Kungs tā saka: redzi, es (celšos) pret tevi, tiešām, es pats! Tavā starpā es turēšu tiesu priekš pagānu acīm.
9
Un es darīšu tavā starpā, kā es vēl neesmu darījis un kā vairs nedarīšu, visu tavu negantību dēļ.
10
Tāpēc tēvi ēdīs savus bērnus tavā starpā, un bērni ēdis savus tēvus, un es tavā starpā turēšu tiesu un visus tavus atlikušos izkaisīšu visos vējos.
11
Tādēļ, tik tiešām kā es dzīvoju, saka Tas Kungs Kungs: Tāpēc ka tu esi sagānījusi manu svēto vietu ar visādiem gānekļiem un ar visādu negantību, tad es cirpšu, un mana acs nežēlos, un es netaupīšu.
12
Trešā tiesa no tevis nomirs ar mēri un iznīks tavā starpā badā, un trešā tiesa kritīs caur zobenu visapkārt ap tevi, un trešo tiesu es izkaisīšu visos vējos, un es izvilkšu zobenu tiem pakaļ.
13
Tā mana dusmība pilnīgi notiks un mana bardzība izgāzīsies uz viņiem, un es pie tiem atriebšos, un tie sajutīs, ka es esmu Tas Kungs, kas savā karstumā runājis, kad savu bardzību pret tiem pilnīgi būšu parādījis.
14
Es tevi likšu par tuksnesi un par kaunu starp tiem pagāniem, kas visapkārt ap tevi, priekš visu to acīm, kas iet garām.
15
Un tu būsi par apsmieklu un kaunu, par mācību un biedēkli tiem pagāniem, kas visapkārt ap tevi, kad es tevi sodīšu dusmībā un bardzībā un ar briesmīgām sodībām, - es Tas Kungs to esmu runājis, -
16
Kad es izsūtīšu pret tiem niknas bada bultas, kas nomaitās, ko es izsūtīšu jūs nomaitāt; un es vairošu badu pār jums un jums atņemšu maizes padomu.
17
Un es pār jums sūtīšu badu un niknus zvērus, tie laupīs tavus bērnus; un mēris un asinis ies apkārt tavā starpā, un es vedīšu zobenu pār tevi; es Tas Kungs to esmu runājis.
Ezekiel 5:1
Ezekiel 5:2
Ezekiel 5:3
Ezekiel 5:4
Ezekiel 5:5
Ezekiel 5:6
Ezekiel 5:7
Ezekiel 5:8
Ezekiel 5:9
Ezekiel 5:10
Ezekiel 5:11
Ezekiel 5:12
Ezekiel 5:13
Ezekiel 5:14
Ezekiel 5:15
Ezekiel 5:16
Ezekiel 5:17
Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48