A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezekiel 39

1
Un tu, cilvēka bērns, sludini pret Gogu un saki: tā saka Tas Kungs Kungs: redzi, es celšos pret tevi, Gog, tu Roša, Mezeķa un Tūbala valdnieks!
2
Un es tevi griezīšu un vadīšu un tevi atvedīšu no paša ziemeļa gala un tevi vedīšu uz Izraēla kalniem.
3
Un es tavu stopu izsitīšu no tavas kreisās rokas un tavām bultām likšu izkrist no tavas labās rokas.
4
Uz Izraēla kalniem tu kritīsi ar visiem saviem karogiem un ļaudīm, kas tev līdz. Visādiem plēsīgiem putniem un lauka zvēriem es tevi došu par barību.
5
Tev būs krist uz lauka; jo es to esmu runājis, saka Tas Kungs Kungs.
6
Un es sūtīšu uguni uz Magogu, un starp tiem, kas salās droši dzīvo, un tie samanīs, ka es esmu Tas Kungs.
7
Un savu svēto vārdu es darīšu zināmu saviem Izraēla ļaudīm, un vairs neļaušu sagānīt savu svēto vārdu, un pagāni samanīs, ka es esmu Tas Kungs, tas Svētais iekš Izraēla.
8
Redzi, tas nāks un notiks, saka Tas Kungs Kungs; šī ir tā diena, par ko es esmu runājis.
9
Izraēla pilsētu iedzīvotāji izies un iededzinās uguni un sadedzinās tās bruņas un priekšturamās bruņas un krūšu bruņas un stopus un bultas un bozes un šķēpus, un kurs no tiem uguni septiņus gadus,
10
Tā ka tiem malka nebūs jānes no lauka nedz jācērt mežos, bet tie kurs uguni no tiem kara rīkiem, un aplaupīs tos, kas viņus bija aplaupījuši, un postīs tos, kas viņus bija postījuši, saka Tas Kungs Kungs.
11
Un notiks tai dienā, ka es Gogam došu kapu vietu iekš Izraēla, to ieleju, kur no jūras iet pret rīta pusi, tā ka ceļa ļaudīm ceļš būs aiztaisīts; tur apraks Gogu un visu viņa pulku, un to nosauks par Goga pulka ieleju.
12
Un Izraēla nams tos apraks, lai zeme top šķīsta, veselus septiņus mēnešus.
13
Un visi zemes ļaudis raks, un tas tiem būs par slavu tai dienā, kad es būšu pagodinājies, saka Tas Kungs Kungs.
14
Un tie izvēlēs vīrus, kas bez mitēšanās zemi pārstaigā, un kapu racējus tiem līdz, kas staigā apkārt un tos zemes virsū atlikušos aprok, to (zemi) šķīstīt; pēc beigtiem septiņiem mēnešiem tie sāks meklēt.
15
Un tie pārstaigātāji ies pa to zemi, un kas cilvēka kaulu redz, tas liks zīmi pie tā, kamēr tie kapu racēji to apraks Goga pulka ielejā.
16
Un būs arī vienas pilsētas vārds: Amona (pulks); tā tie to zemi šķīstīs.
17
Tu tad, cilvēka bērns, tā saka Tas Kungs Kungs: saki uz visiem spārnainiem putniem un uz visiem lauka zvēriem: sapulcējaties un nāciet, sakrājaties no tām apkārtējām vietām pie mana kaujamā upura, ko es priekš jums esmu upurējis, pie tā lielā kaujamā upura uz Izraēla kalniem, un ēdat gaļu un dzerat asinis.
18
Jums būs ēst gaļu no varoņiem un dzert asinis no valdniekiem virs zemes, no jēriem, no auniem un āžiem un vēršiem, kas visi Bāsanā baroti.
19
Un jums būs ēst taukus, kamēr jūs pieēdaties, un dzert asinis, kamēr jūs piedzeraties no mana kaujamā upura, ko es jums esmu kāvis.
20
Un jūs tapsiet pie mana galda pieēdināti no zirgiem un jātniekiem, no varoņiem un visādiem karavīriem, saka Tas Kungs Kungs.
21
Un es parādīšu savu godību pagānu starpā, un visi pagāni redzēs manu sodu, ko es esmu turējis, un manu roku, ko es pie tiem esmu pielicis.
22
Un Izraēla nams samanīs, ka es esmu Tas Kungs, viņu Dievs, no tās dienas un tā joprojām.
23
Un pagāni samanīs, ka Izraēla nams savu noziegumu dēļ aizvests, tāpēc ka tie no manis bija atkāpušies, un ka es savu vaigu no tiem biju apslēpis un tos biju rokā devis viņu pretiniekiem, tā ka tie visi caur zobenu krituši.
24
Pēc viņu nešķīstības un pēc viņu pārkāpšanām es viņiem esmu darījis un no tiem apslēpis savu vaigu.
25
Tāpēc tā saka Tas Kungs Kungs: nu es Jēkaba cietumniekus atkal atvedīšu un apžēlošos par visu Izraēla namu, un es atriebšos sava svētā vārda dēļ.
26
Un tie nesīs savu kaunu un visu savu pārkāpumu, ar ko tie pret mani apgrēkojušies, kad tie savā zemē droši dzīvos, un nebūs neviena, kas viņus iztrūcina.
27
Kad es tos būšu atvedis no tautām un tos sapulcinājis no viņu ienaidnieku valstīm, - un es pie tiem parādīšos svēts priekš daudz pagānu acīm,
28
Tad tie samanīs, ka es esmu Tas Kungs, viņu Dievs, kas tos esmu licis aizvest pie pagāniem, bet tos atkal sapulcinājis viņu zemē un tur vairs neesmu atstājis neviena no tiem.
29
Un es no tiem vairs neapslēpšu savu vaigu, kad es savu Garu būšu izlējis pār Izraēla namu, saka Tas Kungs Kungs.
Ezekiel 39:1
Ezekiel 39:2
Ezekiel 39:3
Ezekiel 39:4
Ezekiel 39:5
Ezekiel 39:6
Ezekiel 39:7
Ezekiel 39:8
Ezekiel 39:9
Ezekiel 39:10
Ezekiel 39:11
Ezekiel 39:12
Ezekiel 39:13
Ezekiel 39:14
Ezekiel 39:15
Ezekiel 39:16
Ezekiel 39:17
Ezekiel 39:18
Ezekiel 39:19
Ezekiel 39:20
Ezekiel 39:21
Ezekiel 39:22
Ezekiel 39:23
Ezekiel 39:24
Ezekiel 39:25
Ezekiel 39:26
Ezekiel 39:27
Ezekiel 39:28
Ezekiel 39:29
Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48