A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezekiel 35

1
Atkal Tā Kunga vārds uz mani notika sacīdams:
2
Cilvēka bērns, griez savu vaigu pret Zeīra kalniem un sludini pret tiem,
3
Un saki uz tiem: tā saka Tas Kungs Kungs: redzi, es celšos pret tevi, Zeīra kalns, un es izstiepšu savu roku pret tevi un tevi darīšu par postažu un tuksnesi.
4
Es tavas pilsētas darīšu par gruvešiem, un tu tapsi par postažu un samanīsi, ka es esmu Tas Kungs.
5
Tādēļ ka tev bija mūžīgs ienaids, un tu Izraēla bērnus esi aizdzinis caur zobena varu viņu nelaimes laikā, viņu gala nozieguma laikā,
6
Tādēļ, tik tiešām kā es dzīvoju, saka Tas Kungs Kungs, es tevi darīšu par asinīm, un asinis tevi vajās; tāpēc ka tu asinis neesi ienīdējis, tad arī asinis tevi vajās.
7
Un es darīšu Zeīra kalnu par tuksnesi un postažu, un no viņa izdeldēšu, kas tur iet un nāk.
8
Un es viņa kalnus piepildīšu ar viņa nokautiem; uz taviem pakalniem un tavās ielejās un visās tavās gravās gulēs zobena nokautie.
9
Es tevi darīšu par mūžīgu postažu, un tavās pilsētās nedzīvos; tā jūs samanīsiet, ka es esmu Tas Kungs.
10
Tādēļ ka tu saki: šīs divas tautas un šīs divas valstis man tiks rokā, un mēs tās gribam iemantot, jebšu Tas Kungs pats tur būtu,
11
Tādēļ, tik tiešām kā es dzīvoju, saka Tas Kungs Kungs, ir es darīšu pēc tavas bardzības un pēc tavas skaudības, kā tu savā ienaidā pret tiem esi turējies, un es sevi tiem darīšu zināmu, kad es tevi sodīšu,
12
Un tu samanīsi, ka es, Tas Kungs, esmu dzirdējis visas tavas zaimošanas, ko tu pret Izraēla kalniem esi runājis un sacījis: tie ir postīti, tie mums ir doti, ka tos aprijam.
13
Tā jūs ar savu muti pret mani esat lielījušies un savus vārdus pret mani vairojuši, - es to esmu dzirdējis.
14
Tā saka Tas Kungs Kungs: es tevi darīšu par posta vietu, tā ka visa zeme priecāsies.
15
It kā tu esi priecājies par manu mantības tiesu, Izraēla namu, tāpēc ka tas ir postīts, tāpat es tev darīšu. Zeīra kalni un viss Edoms taps visnotaļ par postažu, un tie samanīs, ka es esmu Tas Kungs.
Ezekiel 35:1
Ezekiel 35:2
Ezekiel 35:3
Ezekiel 35:4
Ezekiel 35:5
Ezekiel 35:6
Ezekiel 35:7
Ezekiel 35:8
Ezekiel 35:9
Ezekiel 35:10
Ezekiel 35:11
Ezekiel 35:12
Ezekiel 35:13
Ezekiel 35:14
Ezekiel 35:15
Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48