A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezekiel 311
Un vienpadsmitā gadā, trešā mēnesī, pirmā mēneša dienā Tā Kunga vārds uz mani notika sacīdams:
2
Cilvēka bērns, runā uz Varaū, Ēģiptes ķēniņu, un uz viņa ļaužu pulku: kam tu esi līdzīgs savā augstībā?
3
Redzi, Asurs bija ciedra koks uz Lībanus, skaistiem zariem un kuplām lapām un slaiku augumu, un viņa galotne bija iekš mākoņiem.
4
Ūdens viņu darīja lielu, un jūras dziļumi viņu paaugstināja, viņa upes gāja apkārt ap dārziem, un savus ūdeņus tas sūtīja pie visiem lauka kokiem.
5
Tāpēc viņa augums bija augstāks pār visiem lauka kokiem, un viņa zari vairojās un viņa zariņi plaukstot pagarinājās caur to lielo ūdeni.
6
Visi putni apakš debess taisīja ligzdas viņa zaros, un visi lauka zvēri vedās apakš viņa zariem, un visas lielās tautas sēdēja viņa pavēnī.
7
Tā tas bija skaists savā lielumā un savu zaru garumā, jo viņa sakne bija pie daudz ūdeņiem.
8
Ciedru koki Dieva dārzā viņu neaptumšoja un priedes viņa zariem nelīdzinājās, un kļavu koki nebija tādi kā viņa zariņi, neviens koks Dieva dārzā viņam nelīdzinājās skaistumā.
9
Es viņu biju darījis tik skaistu caur viņa zaru pulku, ka visi Ēdenes koki Dieva dārzā viņu apskauda.
10
Tāpēc tā saka Tas Kungs Kungs: tādēļ ka tu tā biji cēlies garumā, un ka viņš savu galotni izstiepis līdz padebešiem, un viņa sirds sava augstuma dēļ lepojās,
11
Tāpēc es viņu nodevu rokā tautu varenajam, ar viņu darīt pēc patikšanas; es viņu izdzinu viņa bezdievības dēļ.
12
Un sveši, tie tautu briesmīgākie, viņu nocirta un to nometa, viņa zari krita uz kalniem un pa visām ielejām, un viņa zariņi tapa nogāzti visās zemes gravās. Un visas zemes tautas aizgāja no viņa pavēņa un viņu atstāja.
13
Visi putni apakš debess nolaidās uz viņa, un visi lauka zvēri bija uz viņa zariem;
14
Lai nekādi pie ūdens dēstīti koki nelepojās sava auguma pēc, un savu galotni nestiepj līdz mākoņiem, un nekādi no ūdens slacināti koki nepaļaujas uz sev pašiem sava augstuma dēļ; jo tie visi nāvei ir nodoti uz zemes apakšu, cilvēka bērnu vidū, pie tiem, kas grimst bedrē.
15
Tā saka Tas Kungs Kungs: tai dienā, kad tas ellē nogrima, tad es cēlu bēdas, es viņa dēļ apklāju dziļumus un aizturēju viņa upes, un tie varenie ūdeņi apstājās, un es darīju, ka Lībanus viņa dēļ sērojās, un visi lauka koki nokalta viņa dēļ.
16
No viņa kritiena trokšņa es pagānus darīju drebam, kad es viņu ellē nogrūdu pie tiem, kas grimst bedrē. Un visi Ēdenes koki, tie izlasītie un labākie uz Lībanus, visi no ūdens slacinātie koki iepriecinājās zemes apakšā.
17
Tie nogrima arīdzan līdz ar viņu ellē pie tiem zobena nokautiem, kas kā viņa palīgi bija sēdējuši viņa pavēnī starp tautām.
18
Kam starp Ēdenes kokiem tu tad esi līdzīgs godā un augstumā? Arī tu tapsi nogrūsts ar Ēdenes kokiem zemes apakšā, tu gulēsi vidū starp neapgraizītiem, pie zobenu nokautiem. Tas ir Varaūs un viss viņa ļaužu pulks, saka Tas Kungs Kungs.Ezekiel 31:1

Ezekiel 31:2

Ezekiel 31:3

Ezekiel 31:4

Ezekiel 31:5

Ezekiel 31:6

Ezekiel 31:7

Ezekiel 31:8

Ezekiel 31:9

Ezekiel 31:10

Ezekiel 31:11

Ezekiel 31:12

Ezekiel 31:13

Ezekiel 31:14

Ezekiel 31:15

Ezekiel 31:16

Ezekiel 31:17

Ezekiel 31:18Ezekiel 1 / Eze 1

Ezekiel 2 / Eze 2

Ezekiel 3 / Eze 3

Ezekiel 4 / Eze 4

Ezekiel 5 / Eze 5

Ezekiel 6 / Eze 6

Ezekiel 7 / Eze 7

Ezekiel 8 / Eze 8

Ezekiel 9 / Eze 9

Ezekiel 10 / Eze 10

Ezekiel 11 / Eze 11

Ezekiel 12 / Eze 12

Ezekiel 13 / Eze 13

Ezekiel 14 / Eze 14

Ezekiel 15 / Eze 15

Ezekiel 16 / Eze 16

Ezekiel 17 / Eze 17

Ezekiel 18 / Eze 18

Ezekiel 19 / Eze 19

Ezekiel 20 / Eze 20

Ezekiel 21 / Eze 21

Ezekiel 22 / Eze 22

Ezekiel 23 / Eze 23

Ezekiel 24 / Eze 24

Ezekiel 25 / Eze 25

Ezekiel 26 / Eze 26

Ezekiel 27 / Eze 27

Ezekiel 28 / Eze 28

Ezekiel 29 / Eze 29

Ezekiel 30 / Eze 30

Ezekiel 31 / Eze 31

Ezekiel 32 / Eze 32

Ezekiel 33 / Eze 33

Ezekiel 34 / Eze 34

Ezekiel 35 / Eze 35

Ezekiel 36 / Eze 36

Ezekiel 37 / Eze 37

Ezekiel 38 / Eze 38

Ezekiel 39 / Eze 39

Ezekiel 40 / Eze 40

Ezekiel 41 / Eze 41

Ezekiel 42 / Eze 42

Ezekiel 43 / Eze 43

Ezekiel 44 / Eze 44

Ezekiel 45 / Eze 45

Ezekiel 46 / Eze 46

Ezekiel 47 / Eze 47

Ezekiel 48 / Eze 48