A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezekiel 291
Desmitā gadā, desmitā mēnesī, divpadsmitā mēneša dienā, Tā Kunga vārds uz mani notika sacīdams:
2
Cilvēka bērns, griez savu vaigu pret Varaū, Ēģiptes ķēniņu, un sludini pret viņu un pret visu Ēģipti.
3
Runā un saki: tā saka Tas Kungs Kungs: es celšos pret tevi, Varaū, Ēģiptes ķēniņ, tu lielais jūras zvērs, kas savu upju vidū guļ un saka: mana upe ir mana, un to es sev esmu taisījis.
4
Bet es likšu makšķeri tavā pažoklī, un likšu tavu upju zivīm pielipt pie tavām zvīņām, un izvilkšu no tām upēm tevi un visas tavu upju zivis, kas līp pie tavām zvīņām.
5
Un es tevi nometīšu tuksnesī, tevi, un visas tavu upju zivis; tu kritīsi uz lauku, tu netapsi sakrāts nedz salasīts; zvēriem virs zemes un putniem apakš debess es tevi dodu par barību.
6
Un visi Ēģiptes iedzīvotāji samanīs, ka es esmu Tas Kungs, tāpēc ka tie bijuši niedru stobrs Izraēla namam.
7
Kad tie tevi satvēra rokā, tad tu lūzi un tiem pāršķēli sānus, un kad tie uz tevi atspiedās, tad tu salūzi un darīji tiem gurnus slābanus.
8
Tāpēc tā saka Tas Kungs Kungs: redzi, es vedīšu pār tevi zobenu un no tevis izdeldēšu cilvēkus un lopus.
9
Un Ēģiptes zeme taps postā un par tuksnesi, un tie samanīs, ka es esmu Tas Kungs, tāpēc ka viņš sacījis: tā upe ir mana, es to esmu darījis.
10
Tad nu redzi, es celšos pret tevi un pret tavām upēm, un darīšu Ēģiptes zemi par tukšu posta vietu, no Migdalas līdz Ziēnei un līdz Moru zemes robežām.
11
Pa viņu cilvēka kāja nestaigās, un arī lopa kāja pa viņu neies un tur nedzīvos caurus četrdesmit gadus.
12
Jo es Ēģiptes zemi darīšu par posta vietu starp postītām zemēm, un viņas pilsētas būs postā starp postītām pilsētām četrdesmit gadus, un es Ēģiptiešus izkaisīšu starp tautām un tos izputināšu pa valstīm.
13
Tomēr tā saka Tas Kungs Kungs: kad četrdesmit gadi būs pagalam, tad es sapulcināšu Ēģiptiešus no tām tautām, kurp tie bija izkaisīti.
14
Un es pārvedīšu Ēģiptiešus no cietuma un tos atkal atvedīšu Patrus zemē, viņu dzimtā zemē, un tur tie būs viena maza valsts.
15
Un tā būs mazāka nekā citas valstis un necelsies vairs pār tām tautām, jo es viņus mazināšu, lai nevalda vairs pār tautām.
16
Un Izraēla namam tie vairs nebūs par atspaidu, atgādinādami noziegumu, kad pēc viņiem skatās; bet tie samanīs, ka es esmu Tas Kungs Kungs.
17
Un notikās divdesmit septītā gadā, pirmā mēnesī, pirmā mēneša dienā, tad Tā Kunga vārds uz mani notika sacīdams:
18
Cilvēka bērns! Nebukadnecars, Bābeles ķēniņš, savam karaspēkam licis grūtu darbu darīt pret Tiru; visas galvas ir plikas un visi pleci noberzti; tomēr nedz viņam nedz viņa karaspēkam nekāda alga nav tikusi Tirus dēļ, par to grūto darbu, kas viņam pret to bijis.
19
Tāpēc tā saka Tas Kungs Kungs: Nebukadnecaram, Bābeles ķēniņam, es došu Ēģiptes zemi, un viņš aizvedīs visu viņas pulku un laupīs viņas laupījumu un mantos viņas mantu, un tā būs tā alga viņa karaspēkam.
20
Par darba algu es tam atdošu Ēģiptes zemi, par to darbu, ko tie man darījuši, saka Tas Kungs Kungs.
21
Tai dienā es likšu izplaukt Izraēla nama ragam, un atdarīšu tev muti viņu vidū; un tie samanīs, ka es esmu Tas Kungs.Ezekiel 29:1
Ezekiel 29:2
Ezekiel 29:3
Ezekiel 29:4
Ezekiel 29:5
Ezekiel 29:6
Ezekiel 29:7
Ezekiel 29:8
Ezekiel 29:9
Ezekiel 29:10
Ezekiel 29:11
Ezekiel 29:12
Ezekiel 29:13
Ezekiel 29:14
Ezekiel 29:15
Ezekiel 29:16
Ezekiel 29:17
Ezekiel 29:18
Ezekiel 29:19
Ezekiel 29:20
Ezekiel 29:21


Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48