A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezekiel 25

1
Un Tā Kunga vārds notika uz mani sacīdams:
2
Cilvēka bērns, griez savu vaigu pret Amona bērniem un sludini pret tiem.
3
Un saki uz Amona bērniem: klausiet Tā Kunga Kunga vārdu! Tā saka Tas Kungs Kungs: Tāpēc ka jūs par manu svēto vietu sakāt: re, re! Tā ir sagānīta! Un par Izraēla zemi: tā ir izpostīta! Un par Jūda namu: tie ir cietumā gājuši! -
4
Tādēļ redzi, es tevi nodošu austruma bērniem par mantību, ka tie tavā vidū uzceļ savas teltis un tavā vidū uztaisa savas māju vietas; tie ēdīs tavus augļus un dzers tavu pienu.
5
Un es Rabu darīšu par kamieļu ganību un Amona bērnus par avju laidaru, un jūs samanīsiet, ka es esmu Tas Kungs.
6
Jo tā saka Tas Kungs Kungs: tādēļ ka tu esi plaukšķinājusi ar rokām un situsi ar kājām un no visas sirds lepni esi priecājusies par Izraēla zemi,
7
Tāpēc redzi, es izstiepšu savu roku pret tevi un tevi nodošu pagāniem par laupījumu un tevi izdeldēšu no tautām un tevi nomaitāšu no valstīm; es tevi izdeldēšu, un tu samanīsi, ka es esmu Tas Kungs.
8
Tā saka Tas Kungs Kungs: Tāpēc ka Moabs un Seīrs saka: redzi, Jūda nams ir tā kā visi pagāni, -
9
Tādēļ redzi, es atvēršu Moaba sānus no tām pilsētām, no viņa robežu pilsētām sākot, viņa zemes jaukumu, Betjesivotu, Baāl Meonu un līdz Ķiriataīmai,
10
Austruma bērniem klāt pie Amona bērniem es viņu atdošu par mantību, tā kā Amona bērni starp tautām vairs netaps pieminēti.
11
Un es turēšu tiesu par Moabu, un tie samanīs, ka es esmu Tas Kungs.
12
Tā saka Tas Kungs Kungs: tādēļ ka Edoms ar atriebšanu ir atriebies pret Jūda namu, un tie ļoti ir noziegušies, pie tiem atriebdamies,
13
Tādēļ tā saka Tas Kungs Kungs: es izstiepšu savu roku pret Edomu un izdeldēšu no viņa cilvēkus un lopus, un es to darīšu par posta vietu, un tie kritīs caur zobenu no Tiemana līdz Dedanam.
14
Un es atriebšos pie Edoma caur savu Izraēla ļaužu roku, un tie ar Edomu darīs pēc manas dusmības un pēc manas bardzības, tā tie samanīs manu atriebšanu, saka Tas Kungs Kungs.
15
Tā saka Tas Kungs Kungs: tādēļ ka Vīlisti atriebušies un no sirds lepni atriebušies uz izdeldēšanu pēc veca ienaida,
16
Tādēļ tā saka Tas Kungs Kungs: redzi, es izstiepju savu roku pār Vīlistiem un izdeldēšu Krietus un nomaitāšu tos atlikušos jūrmalā,
17
Un es pie tiem izdarīšu lielu atriebšanu ar bargām sodībām, un tie samanīs, ka es esmu Tas Kungs, kad es savu atriebšanu pie tiem būšu izdarījis.
Ezekiel 25:1
Ezekiel 25:2
Ezekiel 25:3
Ezekiel 25:4
Ezekiel 25:5
Ezekiel 25:6
Ezekiel 25:7
Ezekiel 25:8
Ezekiel 25:9
Ezekiel 25:10
Ezekiel 25:11
Ezekiel 25:12
Ezekiel 25:13
Ezekiel 25:14
Ezekiel 25:15
Ezekiel 25:16
Ezekiel 25:17
Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48