A A A A A
Latvijas Bībele 1685

Ezekiel 251
Un Tā Kunga vārds notika uz mani sacīdams:
2
Cilvēka bērns, griez savu vaigu pret Amona bērniem un sludini pret tiem.
3
Un saki uz Amona bērniem: klausiet Tā Kunga Kunga vārdu! Tā saka Tas Kungs Kungs: Tāpēc ka jūs par manu svēto vietu sakāt: re, re! Tā ir sagānīta! Un par Izraēla zemi: tā ir izpostīta! Un par Jūda namu: tie ir cietumā gājuši! -
4
Tādēļ redzi, es tevi nodošu austruma bērniem par mantību, ka tie tavā vidū uzceļ savas teltis un tavā vidū uztaisa savas māju vietas; tie ēdīs tavus augļus un dzers tavu pienu.
5
Un es Rabu darīšu par kamieļu ganību un Amona bērnus par avju laidaru, un jūs samanīsiet, ka es esmu Tas Kungs.
6
Jo tā saka Tas Kungs Kungs: tādēļ ka tu esi plaukšķinājusi ar rokām un situsi ar kājām un no visas sirds lepni esi priecājusies par Izraēla zemi,
7
Tāpēc redzi, es izstiepšu savu roku pret tevi un tevi nodošu pagāniem par laupījumu un tevi izdeldēšu no tautām un tevi nomaitāšu no valstīm; es tevi izdeldēšu, un tu samanīsi, ka es esmu Tas Kungs.
8
Tā saka Tas Kungs Kungs: Tāpēc ka Moabs un Seīrs saka: redzi, Jūda nams ir tā kā visi pagāni, -
9
Tādēļ redzi, es atvēršu Moaba sānus no tām pilsētām, no viņa robežu pilsētām sākot, viņa zemes jaukumu, Betjesivotu, Baāl Meonu un līdz Ķiriataīmai,
10
Austruma bērniem klāt pie Amona bērniem es viņu atdošu par mantību, tā kā Amona bērni starp tautām vairs netaps pieminēti.
11
Un es turēšu tiesu par Moabu, un tie samanīs, ka es esmu Tas Kungs.
12
Tā saka Tas Kungs Kungs: tādēļ ka Edoms ar atriebšanu ir atriebies pret Jūda namu, un tie ļoti ir noziegušies, pie tiem atriebdamies,
13
Tādēļ tā saka Tas Kungs Kungs: es izstiepšu savu roku pret Edomu un izdeldēšu no viņa cilvēkus un lopus, un es to darīšu par posta vietu, un tie kritīs caur zobenu no Tiemana līdz Dedanam.
14
Un es atriebšos pie Edoma caur savu Izraēla ļaužu roku, un tie ar Edomu darīs pēc manas dusmības un pēc manas bardzības, tā tie samanīs manu atriebšanu, saka Tas Kungs Kungs.
15
Tā saka Tas Kungs Kungs: tādēļ ka Vīlisti atriebušies un no sirds lepni atriebušies uz izdeldēšanu pēc veca ienaida,
16
Tādēļ tā saka Tas Kungs Kungs: redzi, es izstiepju savu roku pār Vīlistiem un izdeldēšu Krietus un nomaitāšu tos atlikušos jūrmalā,
17
Un es pie tiem izdarīšu lielu atriebšanu ar bargām sodībām, un tie samanīs, ka es esmu Tas Kungs, kad es savu atriebšanu pie tiem būšu izdarījis.