A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezekiel 24

1
Un Tā Kunga vārds notika uz mani devītā gadā, desmitā mēnesī, desmitā mēneša dienā, sacīdams:
2
Cilvēka bērns, uzraksti sev šīs dienas, šīs pašas dienas vārdu: Bābeles ķēniņš šai dienā ir apmeties pret Jeruzālemi.
3
Saki līdzību pret to atkāpēju sugu un saki uz tiem: tā saka Tas Kungs Kungs: cel podu pie uguns, cel to klāt, ielej arīdzan ūdeni iekšā.
4
Saliec tos gabalus tur iekšā, visus labos gabalus, cisku un pleci, pildi to ar tiem visulabākiem kauliem.
5
Ņem no visulabākām avīm un iekuri arī uguni apakš tiem kauliem, lai labi vārās, ir kauli, kas iekšā, lai labi izvārās.
6
Tādēļ tā saka Tas Kungs Kungs: vai tai asins pilsētai, tam podam, kas sarūsējis un kam rūsa negrib noiet. Gabalu pēc gabala ņem ārā, meslus par to nemet.
7
Jo viņas asinis ir viņas vidū, viņa tās ir izlējusi uz kailas klints un tās nav izgāzusi zemē, ka pīšļi tās apklātu.
8
Sūtīt bardzību un parādīt atriebšanu, es viņas asinis esmu licis izliet uz kailas klints, ka netop apklātas.
9
Tādēļ tā saka Tas Kungs Kungs: vai tai asins pilsētai! Arī es kurināšu uguni lielu.
10
Pienesi daudz malkas, iededzini uguni, savāri gaļu, un zāļo to ar zālēm, un lai tie kauli savārās.
11
Pēc tam cel viņu tukšu uz oglēm, lai tas top karsts un lai viņa varš nodeg sarkans un viņa netīrums, kas tur iekšā, izkūst, un viņa rūsa top izdeldēta.
12
Viņš dara lielu pūliņu, un viņa rūsa negrib noiet, viņa rūsa pastāv ugunī
13
Tavas negantās nešķīstības dēļ; tādēļ ka es tevi esmu šķīstījis, un tu neesi palikusi šķīsta, tad tu no savas nešķīstības vairs netapsi šķīsta, kamēr es savu bardzību pie tevis bušu izdarījis.
14
Es Tas Kungs to esmu runājis, tā būs, un to es darīšu, es no tā neatstāšos un nesaudzēšu un neapželošos; pēc taviem ceļiem un pēc taviem darbiem tevi sodīs, saka Tas Kungs Kungs.
15
Un Tā Kunga vārds notika uz mani sacīdams:
16
Cilvēka bērns, redzi, es atņemšu tavu acu jaukumu caur vienu sitienu; tomēr tev nebūs žēloties nedz raudāt nedz asaras izliet.
17
Nopūties klusiņām, necel raudas par mirušiem. Bet uzsien savu cepuri un apvelc savas kurpes kājās, neaptin savu muti, tev arī nebūs ēst raudu maizi.
18
Tā es runāju uz tiem ļaudīm no rīta, un vakarā mana sieva nomira. Un es darīju no rīta, kā man bija pavēlēts.
19
Tad tie ļaudis uz mani sacīja: vai tu negribi mums stāstīt, ko mums šīs lietas rāda, ka tu tā dari?
20
Un es uz tiem sacīju: Tā Kunga vārds uz mani noticis sacīdams:
21
Saki Izraēla namam: tā saka Tas Kungs Kungs: redzi, es sagānīšu savu svēto vietu, jūsu lepno stiprumu, jūsu acu jaukumu un jūsu dvēseļu mīlību, un jūsu dēli un jūsu meitas, ko jūs esat atstājuši, kritīs caur zobenu.
22
Tad jūs darīsiet, kā es esmu darījis, muti jūs neaptīsiet un raudu maizi neēdīsiet.
23
Un jūsu cepures būs uz jūsu galvām un jūsu kurpes jūsu kājās. Jūs nežēlosities nedz raudāsiet, bet iznīksiet savos noziegumos, un vaidēsiet cits pret citu.
24
Tā Eceķiēls jums būs par zīmi; itin kā viņš darījis, tā jūs darīsiet; kad tas notiks, tad jūs samanīsiet, ka es esmu Tas Kungs Kungs.
25
Un tu, cilvēka bērns, vai tas nebūs tai dienā, kad es no tiem atņemšu viņu drošumu, viņu slavu un prieku, viņu acu jaukumu un viņu dvēseles mīlību, viņu dēlus un viņu meitas,
26
Tai dienā nāks pie tevis viens, kas izglābies un to tavām ausīm stāstīs.
27
Tai dienā tava mute atvērsies kā arī tam izglābtam, un tu runāsi un nebūsi vairs mēms. Tā tu būsi par brīnuma zīmi un tie samanīs, ka es esmu Tas Kungs.
Ezekiel 24:1
Ezekiel 24:2
Ezekiel 24:3
Ezekiel 24:4
Ezekiel 24:5
Ezekiel 24:6
Ezekiel 24:7
Ezekiel 24:8
Ezekiel 24:9
Ezekiel 24:10
Ezekiel 24:11
Ezekiel 24:12
Ezekiel 24:13
Ezekiel 24:14
Ezekiel 24:15
Ezekiel 24:16
Ezekiel 24:17
Ezekiel 24:18
Ezekiel 24:19
Ezekiel 24:20
Ezekiel 24:21
Ezekiel 24:22
Ezekiel 24:23
Ezekiel 24:24
Ezekiel 24:25
Ezekiel 24:26
Ezekiel 24:27
Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48