A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Ezekiel 151
Un Tā Kunga vārds notika uz mani sacīdams:
2
Cilvēka bērns! Vai vīna koks pārāks par citu koku, vīna stīga, kas ir starp meža kokiem!
3
Vai no tā ņem lietas koku, ko taisīt? Vai no tā ņem vadzi, pie tā pakārt kādu rīku?
4
Redzi, ugunij to nodod par barību; uguns ēd viņa abus galus un apsvilina viņa vidu; vai tas vēl der kādai lietai?
5
Redzi, kad tas vēl bija vesels, tad tas nederēja nekādai lietai, ne nu vēl, kad uguns to ēdis un apsvilinājis, vai no tā vēl ko var taisīt?
6
Tāpēc tā saka Tas Kungs Kungs: it kā vīna koku starp meža kokiem es nododu ugunij, lai to aprij, tā es nodošu Jeruzālemes iedzīvotājus.
7
Un es pret tiem griezīšu savu vaigu; no uguns tie iznākuši un uguns tos aprīs, lai jūs atzīstat, ka es esmu Tas Kungs, kad es pret tiem griežu savu vaigu.
8
Un es darīšu to zemi par posta vietu, tāpēc ka tie visi no manis atkāpušies, saka Tas Kungs Kungs.