A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jeremija 12

1
Tu, ak Kungs, palieci taisns, kad es ar tevi gribētu tiesāties; tomēr par tiesu ar tevi gribu runāt. Kāpēc bezdievīgiem ceļš labi izdodas, un visiem, kas dara viltu, labi klājās?
2
Tu tos esi dēstījis, un tie ir iesakņojušies un aug un nes augļus; tu gan esi tuvu viņu mutei, bet tālu no viņu sirdīm.
3
Bet mani, ak Kungs, tu pazīsti, mani tu redzi un pārbaudi manu sirdi, kāda tā ir tavā priekšā. Aizrauj viņus kā avis uz kaušanu un nolieci tos uz nokaušanas dienu!
4
Cik ilgi tad zeme lai bēdājās un zāle visur laukā lai savīst? Iedzīvotāju blēdības dēļ lopi un putni iet bojā. Jo tie saka: viņš neredz, kā mums pēcgalā klāsies!
5
Kad tu skrēji ar kājniekiem un tie tevi nokausēja, kā tad tu varētu skrieties ar zirgiem? Un ja tu jūties drošs miera zemē, ko tad tu darīsi Jardānes varenos biezumos?
6
Jo ir tavi brāļi un tavs tēva nams ir neuzticīgi pret tevi un sauc pilnā balsī tev pakaļ. Neuzticies tiem, kad tie laipnīgi ar tevi runā.
7
Es savu namu esmu atstājis un atmetis savu mantas tiesu un to, ko mana dvēsele mīļo, nodevis viņa ienaidniekiem rokā.
8
Mana mantība man ir palikusi kā lauva mežā; tā savu balsi pret mani pacēlusi, tādēļ es to esmu ienīdējis.
9
Mana mantība man ir kā raibs putns, kam putni uzkrīt no visām pusēm. Nāciet, sapulcinājaties, visi zvēri laukā, nāciet un ēdiet.
10
Daudz gani maitājuši manu vīna dārzu, tie ir saminuši manu tīrumu, manu jauko tīrumu tie darījuši par tukšu postažu.
11
Tas ir postā, izpostīts tas bēdājās manā priekšā; visa zeme ir postīta, jo neviena nav, kam sirds to ņem vērā.
12
Pa visiem tuksneša kalniem postītāji nākuši, jo Tā Kunga zobens rij no viena zemes gala līdz otram, un miera nav nevienai miesai.
13
Tie sēj kviešus, bet ērkšķus tie pļauj, tie gan grūti strādā, bet nepelna nekā. Tā tad topat kaunā ar saviem augļiem caur Tā Kunga karsto bardzību.
14
Tā saka Tas Kungs par visiem maniem nikniem kaimiņiem, kas aizskar to mantību, ko es esmu devis mantot saviem Izraēla ļaudīm: es tos izraušu no viņu zemes un Jūda namu es izraušu no viņu vidus.
15
Un notiks, kad es tos būšu izrāvis, tad es atkal par tiem apžēlošos, es tos vedīšu atpakaļ, ikkatru savā daļā un ikkatru savā zemē.
16
Un ja tie manu ļaužu ceļu tikuši(rūpīgi) mācīsies un zvērēs pie Mana Vārda: „Tik tiešām kā Tas Kungs dzīvo!“ It kā tie manus ļaudis ir mācījuši pie Baāla zvērēt, - tad tie taps uzņemti manu ļaužu vidū.
17
Bet ja tie neklausīs, tad es šo tautu izraušu un to pavisam izdeldēšu, saka Tas Kungs.
Jeremija 12:1
Jeremija 12:2
Jeremija 12:3
Jeremija 12:4
Jeremija 12:5
Jeremija 12:6
Jeremija 12:7
Jeremija 12:8
Jeremija 12:9
Jeremija 12:10
Jeremija 12:11
Jeremija 12:12
Jeremija 12:13
Jeremija 12:14
Jeremija 12:15
Jeremija 12:16
Jeremija 12:17
Jeremija 1 / Jer 1
Jeremija 2 / Jer 2
Jeremija 3 / Jer 3
Jeremija 4 / Jer 4
Jeremija 5 / Jer 5
Jeremija 6 / Jer 6
Jeremija 7 / Jer 7
Jeremija 8 / Jer 8
Jeremija 9 / Jer 9
Jeremija 10 / Jer 10
Jeremija 11 / Jer 11
Jeremija 12 / Jer 12
Jeremija 13 / Jer 13
Jeremija 14 / Jer 14
Jeremija 15 / Jer 15
Jeremija 16 / Jer 16
Jeremija 17 / Jer 17
Jeremija 18 / Jer 18
Jeremija 19 / Jer 19
Jeremija 20 / Jer 20
Jeremija 21 / Jer 21
Jeremija 22 / Jer 22
Jeremija 23 / Jer 23
Jeremija 24 / Jer 24
Jeremija 25 / Jer 25
Jeremija 26 / Jer 26
Jeremija 27 / Jer 27
Jeremija 28 / Jer 28
Jeremija 29 / Jer 29
Jeremija 30 / Jer 30
Jeremija 31 / Jer 31
Jeremija 32 / Jer 32
Jeremija 33 / Jer 33
Jeremija 34 / Jer 34
Jeremija 35 / Jer 35
Jeremija 36 / Jer 36
Jeremija 37 / Jer 37
Jeremija 38 / Jer 38
Jeremija 39 / Jer 39
Jeremija 40 / Jer 40
Jeremija 41 / Jer 41
Jeremija 42 / Jer 42
Jeremija 43 / Jer 43
Jeremija 44 / Jer 44
Jeremija 45 / Jer 45
Jeremija 46 / Jer 46
Jeremija 47 / Jer 47
Jeremija 48 / Jer 48
Jeremija 49 / Jer 49
Jeremija 50 / Jer 50
Jeremija 51 / Jer 51
Jeremija 52 / Jer 52