English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jeremija 10

1
Klausiet to vārdu, ko Tas Kungs uz jums runā, Izraēla nams.
2
Tā saka Tas Kungs: nemācaties pagānu ceļu un neizbīstaties no debess zīmēm, jebšu pagāni no tām izbīstas.
3
Jo pagānu likumi ir nelietība. Jo tas ir koks, mežā cirsts, darbs no amatnieka rokām ar cirvi.
4
Viņš to izgrezno ar sudrabu un ar zeltu, stiprina ar naglām un ar āmuriem, ka nešaubās.
5
Tie ir kā tēsti stabi un nerunā, tie top apkārt nēsāti, jo paši nestaigā. Nebīstaties no viņiem, jo tie nedara ļauna, ir labu darīt tie nevar.
6
Bet nu neviena nav, kā tu, Kungs; tu esi liels, un liels ir tavs vārds ar spēku.
7
Kas tevi nebītos, tu tautu ķēniņ? Jo tas tev nākas, tādēļ ka starp visiem pagānu gudriem un visās viņu valstīs neviena tāda nav, kā tu.
8
Tiešām, tie visi kopā ir neprātīgi un ģeķīgi. Jo viņu mācība ir nelietība, tie ir koks.
9
Izkalts sudrabs top atvests no Tarzisa un zelts no Ūpaza, kalēja darbam un kausētāja rokām; pazilas drēbes un purpurs ir viņu apģērbs; tie visi ir amatnieku darbs.
10
Bet Tas Kungs ir patiesi Dievs, viņš ir dzīvs Dievs un mūžīgs ķēniņš. No viņa bardzības zeme dreb, un tautas viņa dusmību nevar panest.
11
Tā jums uz tiem būs sacīt: tiem dieviem, kas debesi un zemi nav darījuši, tiem būs iet bojā no zemes un no šīs pasaules.
12
Viņš zemi radījis caur savu spēku un pasauli dibinājis caur savu gudrību un debesis izpletis caur savu padomu.
13
Kad viņa balss atskan, tad ūdeņi krāc debesīs, un viņš liek miglai celties no zemes galiem, viņš dara zibeņus ar lietu un liek vējam nākt no viņa alām.
14
Visi cilvēki paliek stulbi bez saprašanas, visi kausētāji top kaunā ar saviem tēliem, jo ko tie lej, ir meli, un dvašas tur nav.
15
Tie ir nelietība un apsmejams darbs; piemeklēšanas laikā tie iet bojā.
16
Tā kā šie nav Jēkaba daļa, jo viņš ir visu lietu radītājs, un Izraēls ir viņa mantības cilts, - Kungs Cebaot ir viņa vārds.
17
Pacel savu paunu no zemes, tu kas sēdi spaidos.
18
Jo tā saka Tas Kungs: redzi, šoreiz es metu projām tās zemes iedzīvotājus kā ar lingu, un es tos spaidīšu, ka tiek atrasti.
19
Vai manu bēdu! Mana vaina ir sāpīga! Bet es saku: tās ir gan sāpes, bet man tās jāpanes.
20
Mana telts ir postīta, un visas manas virves ir sarautas; mani bērni no manis aizgājuši un to vairs nav. Neviena nav, kas manu dzīvokli uztaisa un manas teltis uzceļ
21
Jo tie gani palikuši stulbi un nav To Kungu meklējuši, tādēļ tiem nav labi izdevies, bet viss viņu ganāmais pulks izklīdis.
22
Klau, ko dzird! Redzi, nāk liels troksnis no ziemeļa zemes, postā likt Jūda pilsētas un darīt par mājokli tuksneša zvēriem.
23
Es zinu, ak Kungs, ka cilvēka ceļš pie viņa paša nestāv; tas nestāv pie vīra, kā lai staigā, kurp tas lai sper savus soļus.
24
Pārmāci mani, ak Kungs, bet ar žēlastību, ne savā bardzībā, ka tu mani neiznīcini.
25
Izgāz savu dusmību pār tiem pagāniem, kas tevi nepazīst, un pār tām ciltīm, kas tavu vārdu nepiesauc. Jo tie Jēkabu aprijuši, tie viņu apēduši un viņu izdeldējuši un viņa druvas izpostījuši.
Jeremija 10:1
Jeremija 10:2
Jeremija 10:3
Jeremija 10:4
Jeremija 10:5
Jeremija 10:6
Jeremija 10:7
Jeremija 10:8
Jeremija 10:9
Jeremija 10:10
Jeremija 10:11
Jeremija 10:12
Jeremija 10:13
Jeremija 10:14
Jeremija 10:15
Jeremija 10:16
Jeremija 10:17
Jeremija 10:18
Jeremija 10:19
Jeremija 10:20
Jeremija 10:21
Jeremija 10:22
Jeremija 10:23
Jeremija 10:24
Jeremija 10:25
Jeremija 1 / Jer 1
Jeremija 2 / Jer 2
Jeremija 3 / Jer 3
Jeremija 4 / Jer 4
Jeremija 5 / Jer 5
Jeremija 6 / Jer 6
Jeremija 7 / Jer 7
Jeremija 8 / Jer 8
Jeremija 9 / Jer 9
Jeremija 10 / Jer 10
Jeremija 11 / Jer 11
Jeremija 12 / Jer 12
Jeremija 13 / Jer 13
Jeremija 14 / Jer 14
Jeremija 15 / Jer 15
Jeremija 16 / Jer 16
Jeremija 17 / Jer 17
Jeremija 18 / Jer 18
Jeremija 19 / Jer 19
Jeremija 20 / Jer 20
Jeremija 21 / Jer 21
Jeremija 22 / Jer 22
Jeremija 23 / Jer 23
Jeremija 24 / Jer 24
Jeremija 25 / Jer 25
Jeremija 26 / Jer 26
Jeremija 27 / Jer 27
Jeremija 28 / Jer 28
Jeremija 29 / Jer 29
Jeremija 30 / Jer 30
Jeremija 31 / Jer 31
Jeremija 32 / Jer 32
Jeremija 33 / Jer 33
Jeremija 34 / Jer 34
Jeremija 35 / Jer 35
Jeremija 36 / Jer 36
Jeremija 37 / Jer 37
Jeremija 38 / Jer 38
Jeremija 39 / Jer 39
Jeremija 40 / Jer 40
Jeremija 41 / Jer 41
Jeremija 42 / Jer 42
Jeremija 43 / Jer 43
Jeremija 44 / Jer 44
Jeremija 45 / Jer 45
Jeremija 46 / Jer 46
Jeremija 47 / Jer 47
Jeremija 48 / Jer 48
Jeremija 49 / Jer 49
Jeremija 50 / Jer 50
Jeremija 51 / Jer 51
Jeremija 52 / Jer 52