A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 9

1
Bet tumsība nepaliks, kur (tagad) bēdas; pirmajā laikā viņš kaunā licis Zebulona zemi un Navtalus zemi, bet pastara laikā viņš cels godā jūrmalu, AizJardāni un pagānu Galileju.
2
Tie ļaudis, kas staigā tumsībā, redz lielu gaišumu; kas dzīvo nāves ēnas zemē, pār tiem spīd spožums.
3
To tautu tu esi vairojis; lielu prieku tu tai esi devis; tie priecāsies tavā priekšā, it kā priecājās pļaujamā laikā, it kā līksmojās laupījumu dalot.
4
Jo viņu nastas jūgu un viņu muguras rīksti un viņu dzinēja dzenuli tu esi salauzis kā Midijana laikā.
5
Jo kurpes, autas uz kara troksni, un drēbes, apgānītas asinīm, taps sadedzinātas un no uguns aprītas.
6
Jo viens bērns mums dzimis, viens dēls mums dots, un valdība ir uz viņa kamieša; un viņa vārds top saukts: brīnums, padoma devējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs, miera lielkungs.
7
Lai valdība top vairota, un mieram nav gala uz Dāvida goda krēsla un viņa valstībā, ka viņš to sataisa un stiprina ar tiesu un taisnību no šī laika mūžīgi. To darīs Tā Kunga Cebaot karstums.
8
Tas Kungs vienu vārdu ir sūtījis pie Jēkaba, un tas ir nolaidies pie Izraēla.
9
Un visi ļaudis to samanīs, Evraīms un Samarijas iedzīvotāji, kas lielībā un sirds lepnībā saka:
10
Ķieģeļi gruvuši, bet ar cirstiem akmeņiem atkal uztaisīsim, meža vīģu koki ir nocirsti, bet viņu vietā stādīsim ciedru kokus.
11
Jo Tas Kungs paaugstina Recina pretiniekus pār viņu un saskubina viņa ienaidniekus,
12
Sīriešus no rītiem un Vīlistus no vakariem, ka tie Izraēli ēd pilnā mutē. Ar visu to viņa dusmība nenovēršas, un viņa roka vēl ir izstiepta.
13
Bet tie ļaudis negriežas pie tā, kas tos sit, un nemeklē To Kungu Cebaot.
14
Tādēļ Tas Kungs nocirtīs no Izraēla galvu un asti, zaru un celmu vienā dienā.
15
Vecaji un augstie ir tā galva, bet pravietis, kas melus māca, tā aste.
16
Jo šo ļaužu vadoņi ir viltnieki, un kas no tiem top vadīti, tie iet bojā.
17
Tādēļ Tas Kungs par viņu jaunekļiem nepriecāsies un neapžēlosies par viņu bāriņiem un atraitnēm, jo tie visi ir blēži un ļaundari, un ikviena mute runā blēņas. Ar visu to viņa dusmība nenovēršas, un viņa roka vēl ir izstiepta.
18
Jo bezdievība deg kā uguns un aprij ērkšķus un dadžus un aizdedzina mežu biezumus un augsti dūmi paceļas gaisā.
19
Jo caur Tā Kunga Cebaot bardzību zeme kvēlo, un ļaudis ir kā uguns barība, un viens otru nežēlo.
20
Pa labo roku rij, un tomēr ir izsalkuši, un pa kreiso roku ēd, un tomēr nav paēduši, ikkatrs ēd sava elkoņa miesu,
21
Manasus Evraīmu, un Evraīms Manasu, un abi kopā pret Jūdu. Ar visu to viņa dusmība nenovēršas, un viņa roka vēl ir izstiepta.
Jesaja 9:1
Jesaja 9:2
Jesaja 9:3
Jesaja 9:4
Jesaja 9:5
Jesaja 9:6
Jesaja 9:7
Jesaja 9:8
Jesaja 9:9
Jesaja 9:10
Jesaja 9:11
Jesaja 9:12
Jesaja 9:13
Jesaja 9:14
Jesaja 9:15
Jesaja 9:16
Jesaja 9:17
Jesaja 9:18
Jesaja 9:19
Jesaja 9:20
Jesaja 9:21
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66