A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 8

1
Un Tas Kungs sacīja uz mani: ņem lielu galdu un raksti uz to ar cilvēka rakstu: „Māer šalal, kaš bas“ (laupījums steidzās, laupīšana nāk ātri).
2
Un es sev ņēmu uzticamus lieciniekus, priesteri Uriju, un Zakariju, Jebereķijas dēlu.
3
Un es gāju pie tās pravietes, un tā tapa grūta un dzemdēja dēlu. Un Tas Kungs sacīja: nosauc viņa vārdu: Māer šalal, kaš bas.
4
Jo pirms tas zēns māk saukt: mans tēvs, mana māte! Tad Damaskus mantu un Samarijas laupījumu nesīs Asirijas ķēniņa priekšā.
5
Tas Kungs vēl runāja uz mani un sacīja:
6
Tādēļ ka šie ļaudis nicina Ziloas ūdeni, kas lēniņām tek, un tiem ir prieks pie Recina un Remalijas dēla,
7
Redzi, tad Tas Kungs pār tiem atvedīs stipro un vareno lielupes ūdeni, Asirijas ķēniņu un visu viņa godību, un tas plūdīs pār visiem saviem krastiem un ies pār visām savām malām,
8
Un tas ielauzīsies Jūdā un to pārplūdīs, un ies cauri un sniegsies līdz pat kaklam, un tas izstieps savus spārnus un piepildīs visu tavu zemi, Immanuel!
9
Trakojiet, tautas, un topat satriektas! Ņemiet vērā, visi pasaules gali! Jožaties un topat satriekti, jožaties un topat satriekti!
10
Izdomājiet padomu, bet tas iznīks, runājiet vārdu, bet tas nenotiks, jo ar mums ir Dievs (Immanuels.)
11
Jo tā Tas Kungs uz mani runājis, mani satverdams ar savu roku, un mani mācījis, nestaigāt šo ļaužu ceļu, un sacījis:
12
Jums nebūs sacīt, „derība“ visur, kur šie ļaudis saka „derība“, un nebūs bīties, kur tie bīstas, nedz baiļoties.
13
To Kungu Cebaot, to jums būs svētīt, un viņš lai ir jūsu bijāšana, un viņš lai ir jūsu bailība.
14
Tad viņš jums būs par svētumu, bet par pieduršanās akmeni un par piedauzīšanās klinti abiem Izraēla namiem, par valgu un slazdu Jeruzālemes iedzīvotājiem.
15
Un daudzi no tiem klups un kritīs un taps satriekti un savaldzināti un sagūstīti.
16
Sasien to liecību, aizzieģelē to mācību iekš maniem mācekļiem,
17
Un es ceru uz To Kungu, kas savu vaigu apslēpis no Jēkaba nama, un es gaidu uz viņu.
18
Redzi, es un tie bērni, ko Tas Kungs man devis, par zīmēm un par brīnumiem iekš Izraēla no Tā Kunga Cebaot, kas mājo Ciānas kalnā.
19
Kad tie nu uz jums sacīs: vaicājiet tos pareģus un zīmju cienītājus, kas čirkst un čukst, (tad sakāt): vai ļaudīm nebūs vaicāt savu Dievu? Vai tad mirušus būs vaicāt priekš dzīviem?
20
Pie bauslības un liecības! Ja tie tā nerunās, tad auseklis tiem neausīs.
21
Bet tie ies apkārt, grūti apbēdināti un izsalkuši. Un kad būs izsalkuši, tad tie dusmosies un lādēs savu ķēniņu un savu dievu. Un kad tie skatās uz augšu,
22
Vai uzlūko zemi, redzi, bēdas un tumsība; tie ir apstulboti bēdās un maldās tumsībā.
Jesaja 8:1
Jesaja 8:2
Jesaja 8:3
Jesaja 8:4
Jesaja 8:5
Jesaja 8:6
Jesaja 8:7
Jesaja 8:8
Jesaja 8:9
Jesaja 8:10
Jesaja 8:11
Jesaja 8:12
Jesaja 8:13
Jesaja 8:14
Jesaja 8:15
Jesaja 8:16
Jesaja 8:17
Jesaja 8:18
Jesaja 8:19
Jesaja 8:20
Jesaja 8:21
Jesaja 8:22
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66