A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 63

1
Kas tas ir, kas nāk no Edoma, sarkanām drēbēm no Bocras, grezns savā apģērbā, lepns savā lielā spēkā? Es, kas runāju taisnību, un varens esmu atpestīt.
2
Kāpēc tad tavs apģērbs tik sarkans un tavas drēbes kā vīna spaida minējam?
3
Es to spaidu esmu minis viens pats, un neviens no tautām nebija ar mani. Un es tos esmu minis savā dusmībā un saminis savā bardzībā. Tad viņu sula apslacināja manas drēbes, un viss mans apģērbs tapa aptraipīts.
4
Jo atriebšanas diena ir manā sirdī, un mans pestīšanas gads ir atnācis.
5
Jo es skatījos, un palīga nebija, un es brīnījos, bet atspaida nebija; tāpēc man palīdzēja mans elkonis, un mana bardzība man bija par atspaidu.
6
Un es saminu tautas savā dusmībā un tās piedzirdināju savā bardzībā un nometu zemē viņu spēku.
7
Es pieminēšu Tā Kunga žēlastību, Tā Kunga teicamo slavu par visu, ko Tas Kungs mums parādījis, un par to lielo labumu pie Izraēla nama, ko viņš tiem darījis pēc savas bagātās žēlastības un pēc savas lielās apžēlošanas.
8
Jo viņš sacīja: tie tomēr ir mani ļaudis, bērni, kas nevils; un viņš tiem palika par Pestītāju.
9
Visās viņu bēdās viņš par tiem bēdājās, un viņa vaiga eņģelis tos izglāba. Caur savu mīlestību un caur savu žēlastību viņš tos atpestīja un uzņēma un tos nesa no veciem laikiem allažiņ.
10
Bet tie turējās pretī un apkaitināja viņa Svēto Garu, tāpēc viņš tiem pārvērtās par ienaidnieku, viņš pats karoja pret tiem.
11
Tad viņa tauta pieminēja vecos Mozus laikus: Kur ir, kas tos no jūras izveda ar sava ganāmā pulka ganu? Kur ir, kas viņu sirdīs deva savu Svēto Garu? 
12
Kas Mozu pie labās rokas pavadīja ar savas godības elkoni, kas ūdeņus pāršķēla viņu priekšā un sev darīja mūžīgu vārdu?
13
Kas tos vadīja caur dziļumiem, kā zirgu pa klajumu, un tie neklupa?
14
It kā ganāms pulks nokāpj ielejā, tā Tā Kunga Gars tos vadījis pie dusas. Tā tu savus ļaudis esi vadījis, ka tu sev darītu slavenu vārdu.
15
Raugies no debesīm un skaties zemē no tās vietas, kur tava svētā godība mājo. Kur ir tava karstā mīlestība un tava vara, tava lielā sirds iežēlošanās un tava žēlastība? Tās turas cieti pret mani.
16
Tu tomēr esi mūsu Tēvs, jo Ābraāms mūs nezin un Izraēls mūs nepazīst. Tu, Kungs, esi mūsu Tēvs, mūsu Pestītājs, no veciem laikiem tas ir tavs vārds.
17
Kungs, kāpēc tu mums lieci maldīties no taviem ceļiem, kāpēc tu mūsu sirdi apcietini, ka tevi nebīstamies? Griezies atpakaļ savu kalpu dēļ, to cilšu labad, kas tava mantība.
18
Uz īsu laiku tava svētā tauta bija mantojusi, - mūsu pretinieki samina tavu svēto vietu.
19
Mēs esam palikuši it kā tādi, par kuriem tu ne mūžam neesi valdījis, un kas nav nosaukti pēc tava vārda.
Jesaja 63:1
Jesaja 63:2
Jesaja 63:3
Jesaja 63:4
Jesaja 63:5
Jesaja 63:6
Jesaja 63:7
Jesaja 63:8
Jesaja 63:9
Jesaja 63:10
Jesaja 63:11
Jesaja 63:12
Jesaja 63:13
Jesaja 63:14
Jesaja 63:15
Jesaja 63:16
Jesaja 63:17
Jesaja 63:18
Jesaja 63:19
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66