A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 551
Nu tad, visi iztvīkušie, nāciet pie ūdens, un kam naudas nav, nāciet, pērciet un ēdiet, nāciet un pērciet bez naudas un bez maksas, vīnu un pienu.
2
Kāpēc jūs naudu nosverat par to, kas maize nav, un savu pelņu par to, no kā nevar paēst? Klausāties, klausāties uz mani tad baudīsiet labumu un jūsu dvēsele atspirdzināsies taukumos.
3
Griežat šurp savu ausi un nāciet pie manis, klausiet, tad jūsu dvēsele dzīvos! Jo es jums celšu mūžīgu derību: Dāvida pastāvīgās apžēlošanas.
4
Redzi, es viņu esmu iecēlis tautām par liecinieku, tautām par virsnieku un valdītāju.
5
Redzi, tu sauksi tautas, ko nepazini, un ļaudis, kas tevi nepazina, pie tevis steigsies, Tā Kunga, tava Dieva, Izraēla Svētā, dēļ, jo tas tevi pagodinājis.
6
Meklējiet To Kungu, kamēr tas atrodams, piesauciet viņu, kamēr tas tuvu.
7
Lai bezdievīgais atstāj savu ceļu un ļaundarītājs savas domas un atgriežas pie Tā Kunga, tad viņš par to apžēlosies un pie mūsu Dieva, jo pie viņa ir daudz piedošanas.
8
Jo manas domas nav jūsu domas un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka Tas Kungs.
9
Jo it kā debesis augstākas nekā zeme, tā mani ceļi augstāki nekā jūsu ceļi, un manas domas nekā jūsu domas.
10
Jo it kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, bet slapina zemi un dara to auglīgu un zaļojam, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam,
11
Tāpat būs mans vārds, kas iziet no manas mutes; tas neatgriezīsies pie manis tukšs, bet darīs, kas man patīk, un izdosies labi, par ko es to sūtu.
12
Jo ar prieku jūs iziesiet un ar mieru jūs tapsiet vadīti, kalni un pakalni jūsu priekšā gavilēs gavilēdami, un visi koki laukā plaukšķinās.
13
Ērkšķu vietā uzaugs priedes, un dadžu vietā uzaugs mirtes, un tas Tam Kungam būs par slavu un par mūžīgu zīmi, kas netaps izdeldēta.Jesaja 55:1

Jesaja 55:2

Jesaja 55:3

Jesaja 55:4

Jesaja 55:5

Jesaja 55:6

Jesaja 55:7

Jesaja 55:8

Jesaja 55:9

Jesaja 55:10

Jesaja 55:11

Jesaja 55:12

Jesaja 55:13Jesaja 1 / Jes 1

Jesaja 2 / Jes 2

Jesaja 3 / Jes 3

Jesaja 4 / Jes 4

Jesaja 5 / Jes 5

Jesaja 6 / Jes 6

Jesaja 7 / Jes 7

Jesaja 8 / Jes 8

Jesaja 9 / Jes 9

Jesaja 10 / Jes 10

Jesaja 11 / Jes 11

Jesaja 12 / Jes 12

Jesaja 13 / Jes 13

Jesaja 14 / Jes 14

Jesaja 15 / Jes 15

Jesaja 16 / Jes 16

Jesaja 17 / Jes 17

Jesaja 18 / Jes 18

Jesaja 19 / Jes 19

Jesaja 20 / Jes 20

Jesaja 21 / Jes 21

Jesaja 22 / Jes 22

Jesaja 23 / Jes 23

Jesaja 24 / Jes 24

Jesaja 25 / Jes 25

Jesaja 26 / Jes 26

Jesaja 27 / Jes 27

Jesaja 28 / Jes 28

Jesaja 29 / Jes 29

Jesaja 30 / Jes 30

Jesaja 31 / Jes 31

Jesaja 32 / Jes 32

Jesaja 33 / Jes 33

Jesaja 34 / Jes 34

Jesaja 35 / Jes 35

Jesaja 36 / Jes 36

Jesaja 37 / Jes 37

Jesaja 38 / Jes 38

Jesaja 39 / Jes 39

Jesaja 40 / Jes 40

Jesaja 41 / Jes 41

Jesaja 42 / Jes 42

Jesaja 43 / Jes 43

Jesaja 44 / Jes 44

Jesaja 45 / Jes 45

Jesaja 46 / Jes 46

Jesaja 47 / Jes 47

Jesaja 48 / Jes 48

Jesaja 49 / Jes 49

Jesaja 50 / Jes 50

Jesaja 51 / Jes 51

Jesaja 52 / Jes 52

Jesaja 53 / Jes 53

Jesaja 54 / Jes 54

Jesaja 55 / Jes 55

Jesaja 56 / Jes 56

Jesaja 57 / Jes 57

Jesaja 58 / Jes 58

Jesaja 59 / Jes 59

Jesaja 60 / Jes 60

Jesaja 61 / Jes 61

Jesaja 62 / Jes 62

Jesaja 63 / Jes 63

Jesaja 64 / Jes 64

Jesaja 65 / Jes 65

Jesaja 66 / Jes 66