English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 54

1
Dziedi priecīgi, neauglīgā, kas neesi dzemdējusi, līksmodamies slavē un gavilē, kam bērnu sāpes nav bijušas. Jo tai vientulei ir vairāk bērnu, nekā tai laulātai, saka Tas Kungs.
2
Paplēti savas telts vietu, un paplašini sava dzīvokļa aizkarus, nekavē, pagarini savas virves un stiprini savus telts mietus.
3
Jo tu vairosies pa labo un pa kreiso roku, un tavs dzimums iemantos tautas un dzīvos postītās pilsētās.
4
Nebīsties, jo tu netapsi kaunā, un nekaunies, jo tu netapsi apsmieklā, jo tu aizmirsīsi savas jumpravības kaunu un savas atraitnības negodu tu vairs nepieminēsi.
5
Jo tavs radītājs ir tavs vīrs, Kungs Cebaot ir viņa vārds, un tas Svētais iekš Izraēla ir tavs Pestītājs, - viņš tiek saukts visas pasaules Dievs.
6
Jo Tas Kungs tevi aicinājis kā atstātu un no sirds noskumušu sievu, un kā jaunības sievu, kas bija nicināta, saka tavs Dievs.
7
Mazu acumirkli es tevi biju atstājis, bet ar lielu žēlastību es tevi gribu sapulcināt.
8
Dusmu brīdī es savu vaigu esmu apslēpis no tevis kādu acumirkli, bet ar mūžīgu žēlastību es par tevi gribu apžēloties, saka Tas Kungs, tavs Pestītājs.
9
Jo tas man būs kā Noas ūdeņi, kur es zvērēju, ka Noas ūdeņiem nebija vairs pārplūst zemi; tāpat es esmu zvērējis, ka es par tevi vairs negribu dusmoties, nedz tevi rāt.
10
Jo kalni atkāpsies un pakalni šaubīsies, bet mana žēlastība no tevis neatkāpsies, un mana miera derība nešaubīsies, saka Tas Kungs, tavs apžēlotājs.
11
Tu apbēdinātā, vētrām šaubītā, tu neiepriecinātā, redzi, es tavus akmeņus likšu skaistumā un tevi uztaisīšu uz safīriem.
12
Un tavus logus es darīšu no kristāla un tavus vārtus no rubīna akmeņiem un visas tavas robežas no dārgiem akmeņiem.
13
Un visi tavi bērni būs no Tā Kunga mācīti, un tavu bērnu miers būs liels.
14
Caur taisnību tu tapsi stiprināta. Tu būsi tālu no bēdām, jo tev nav ko bīties, un no briesmām, jo tās tev neuznāks.
15
Redzi, pulcēt sapulcējās, bet tas nav no manis; kas vien pret tevi pulcējās, tas tevis pēc kritīs.
16
Redzi, es kalēju esmu radījis, kas ogles uzpūš ugunī un ieroci taisa pēc sava amata, ir to postītāju es esmu radījis priekš postīšanas.
17
Nevienam ierocim, kas pret tevi taisīts, neizdosies, un tu notiesāsi katru mēli, kas ceļas tiesā pret tevi. Šī ir Tā Kunga kalpu daļa, un viņu taisnība ir no manis, saka Tas Kungs.
Jesaja 54:1
Jesaja 54:2
Jesaja 54:3
Jesaja 54:4
Jesaja 54:5
Jesaja 54:6
Jesaja 54:7
Jesaja 54:8
Jesaja 54:9
Jesaja 54:10
Jesaja 54:11
Jesaja 54:12
Jesaja 54:13
Jesaja 54:14
Jesaja 54:15
Jesaja 54:16
Jesaja 54:17
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66