A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 53

1
Kas tic mūsu sludināšanai? Un kam Tā Kunga elkonis ir parādīts?
2
Jo tas uzaug viņa priekšā it kā zariņš un kā sakne no sakaltušas zemes. Viņam nebija nekāda jaukuma nedz skaistuma, un mēs viņu uzlūkojām, un tur nebija nekāda krāšņuma, kas mums būtu paticis.
3
Viņš bija nievāts un ļaužu atstāts, pulgots, pilns sāpju un vājības. Un viņš bija pulgots, ka vaigu priekš viņa apslēpa, un mēs viņu necienījām.
4
Tiešām, viņš nesa mūsu sērgas un uzkrāvās mūsu sāpes; bet mēs viņu turējām par sodītu, Dieva sasistu un nospaidītu.
5
Bet viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ sagrauzts. Tā sodība guļ uz viņa, caur ko mums miers nāk, un caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti.
6
Mēs visi maldījāmies kā avis, mēs raudzījāmies ikviens uz savu ceļu, bet Tas Kungs viņam uzlika visus mūsu grēkus.
7
Vārdzināts viņš zemojās un neatdarīja savu muti, it kā jērs, kas top vests pie kaušanas un kā avs, kas klusu paliek priekš sava cirpēja; tāpat viņš neatdarīja savu muti.
8
No bailības un sodības viņš ir izrauts, bet kas no viņa cilts to apdomāja, ka viņš tapa aizrauts no dzīvo zemes un bija mocīts manas tautas pārkāpumu dēļ?
9
Kapu viņam lēma pie bezdievīgiem, un pie tā bagātā viņš bija savā nāvē, lai gan netaisni nebija darījis nedz viltība bijusi viņa mutē.
10
Bet Tas Kungs gribēja viņu sagrauzt ar sāpēm: Kad tu viņa dvēseli būsi nodevis par nozieguma upuri, tad viņš redzēs dzimumu un dzīvos ilgi, un Tā Kunga prāts labi izdosies caur viņa roku.
11
Tādēļ ka viņa dvēsele grūti strādājusi, viņš redzēs prieku un (panākumu) papilnam. Caur savu atzīšanu mans kalps, tas taisnais, darīs daudz taisnus, jo viņš nesīs viņu noziegumus.
12
Tāpēc es viņam došu lielu pulku par daļu, un viņš dalīs tos varenos kā laupījumu, tādēļ ka viņš līdz pat nāvei pazemojies un ir pieskaitīts pārkāpējiem; un viņš daudzu grēkus nesis un par pārkāpējiem lūdzis.
Jesaja 53:1
Jesaja 53:2
Jesaja 53:3
Jesaja 53:4
Jesaja 53:5
Jesaja 53:6
Jesaja 53:7
Jesaja 53:8
Jesaja 53:9
Jesaja 53:10
Jesaja 53:11
Jesaja 53:12
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66